Jezebel Spirit – Powerful Heartbreak Demon #jezebel

The name Jezebel

came to be associated with false prophets, and further associated by the early 20th century with fallen or abandoned women. In Christian lore, a comparison to Jezebel suggested that a person was a pagan or an apostate masquerading as a servant of God. By manipulation and/or seduction, she misled the saints of God into sins of idolatry and sexual immorality. In particular, Jezebel has come to be associated with promiscuity. In modern usage, the name of Jezebel is sometimes used as a synonym for sexually promiscuous and sometimes controlling women. In his two-volume Guide to the Bible (1967 and 1969), Isaac Asimov describes Jezebel’s last act: dressing in all her finery, make-up and jewelry, as deliberately symbolic, indicating her dignity, royal status and determination to go out of this life as a queen.

Narcizmus

Narcismus

Určitá míra dosebezahleděnosti je přirozená u každého. Pokud ale překročí určitou mez, může být velmi destruktivním hnacím motorem. V Ovidiových Proměnách se do sebe zamilovaný mladík nemohl celé dny odtrhnout od svého odrazu na vodní hladině a to ho nakonec zabilo…

Dnes jsme se pokusili vybrat v pár minutách to nejzajímavější z jinak velmi složitého a nadčasového psychologického jevu, jehož opravdu podrobná analýza by pochopitelně pořad prodloužila o několik hodin.

Jezebels / Narcissists are DEMON POSSESSED

Want to learn more about the Jezebel/Narcissistic spirit

from the Christian viewpoint and learn how to deal with this wicked spirit from a scriptural perspective? Go ahead and give this video a look and get the help you need from God and His Word to deal with this spirit directly and get the freedom you so need and wan

One from comments to video:

” These Narcs are a Jezebel demon. They HATE you and will fool you as being loving. They are only focused on destroying you. The Holy Spirit will save you and if you ask for mercy and forgiveness for exposing yourself to this demon He will free you. Do not be fooled, they are REAL AND DEADLY. Their hate is demonic and love to destroy Christians. I thank God He saved me from this Jezebel I was married to…..”

Narcistická porucha osobnosti – diagnostika a léčba

Prevzaté z:

http://www.solen.sk/pdf/49732206d88d1c260543d9154f856447.pdf

Výber z článku:

 Diagnostická kritéria MKN-10 pro narcistickou poruchu osobnosti (Smolík 2002)
A. Musí být splněna hlavní kritéria pro specifické poruchy osobnosti.

B. Jedinec musí vykazovat nejméně pět z následujících charakteristik:

1. velikášská představa o vlastní důležitosti (např. jedinec přeceňuje dosažené úspěchy a svoje vlohy, očekává, že bude považován za lepšího, než jsou ostatní, aniž by tomu odpovídaly výsledky jeho činnosti
2. zaujetí fantaziemi o absolutním úspěchu, moci, vlastní skvělosti, kráse nebo ideální lásce
3. víra, že je „zvláštní“ a jedinečný a že může být pochopen a být ve spojení opět pouze se zvláštními nebo vysoce postavenými lidmi nebo institucemi
4. potřeba nekonečného obdivu
5. představa o zvláštní privilegovanosti, neoprávněné očekávání zvláště slibného způsobu léčby nebo automatického splnění jeho přání a očekávání
6. využívání interpersonálních vztahů ve svůj prospěch tak, že využívá výsledků jiných osob k dosažení vlastních cílů
7. chybění empatie, váhavost a neochota rozpoznat nebo se vžít do pocitů nebo potřeb jiných lidí
8. často závidí jiným nebo věří, že jiní závidí jemu
9. arogantní, zpupné chování nebo přístupy.