Aj narcisti majú svoje slabé miesta. Toto je 10 najväčších strachov človeka, ktorý je zaľúbený iba do seba

#1 Záväzky

Je to jasné. Ak človek zahľadený do seba vstupuje do vzťahu, väčšinu nemá dlhé trvanie. Má to svoju logiku. Predsa nemôže milovať seba aj niekoho iného. Samozrejme, že teraz hovoríme o tom extrémnejšom variante. Vzťah si vyžaduje kompromisy, schopnosť pozerať sa na druhého, a toho žiaľ nie je schopný žiaden narcista.

#2 Boja sa pozrieť do vlastného vnútra

Nechce vidieť, aký skutočný je. Keď sa pozrieme do svojho vnútra, natrafíme tam na svojich démonov. Všetky omyly, nedokonalosti a nedostatky vyplávajú na povrch. No narcista nechce vidieť svoje vnútro. Radšej dbá na svoju fasádu. Tá je pre neho to najdôležitejšie.

#3 Urážky

Pozor, narcisti berú urážky veľmi osobne. To, že niekto urazí ich ješitnosť, je jeden z ich najväčších strachov. Verbálny útok môže byť pre nich hotová pohroma. Bežného človeka sa síce urážka tiež dotkne, no je schopný sa s ňou vysporiadať za niekoľko hodín, maximálne je to záležitosťou pár dní. No u narcistov hrozí, že sa z urážky nikdy nedostanú. A uznajte, nikdy je naozaj dlhý čas. Niekedy ich strach z urážky môže prejsť až do paranoje.

#4 Hanba

Hanby sa boja ako čert sväteného kríža. Keď ich niekto zahanbí, znamená to, že znižuje ich sociálny status v spoločnosti, a to je pre nich jednoducho neprípustné. Veria, že v spoločnosti majú dominantné miesto, že len na nich svieti slnko. A keď ich niekto zahanbí a tým ukáže na ich nedostatky, zrazí ich to pod čiernu zem. Netreba si však pliesť hanbu s pocitom viny. Je veľká pravdepodobnosť, že význam slova vina si musí narcista nájsť v slovníku cudzích slov. Pretože na vlastnej koži nepochopí  význam tohto slova nikdy.

#5 Nedostatok uctievania

Ego potrebuje pozornosť. Bez pozornosti nie je ničím. Ak si narcistu nebude všímať okolie, končí. Preňho sa to doslova rovná záhube. Potrebuje okolo seba ľudí, dav, pred ktorým môže hrať svoje divadlo. No ak mu nedávame pozornosť, stráca zmysel. Ostáva sám so sebou, hoci toho sa bojí práve najviac.

Comments are closed.