Rukověť proti manipulátorům

Nakladatel:  Pavel Dobrovský – Beta 2011
 
V moderním světě – ovládaném do značné míry médii – často podléháme manipulaci: v osobním životě, v práci, při nákupu zboží, v hodnotové orientaci. Lze se tomu vyhnout a nestát se bezbrannou obětí manipulátorů? Cesta k nápravě spočívá především v nás. Autorka knihy analyzuje proces, jímž se z člověka stává oběť takové manipulace a vysvětluje jeho mechanismy. Na řadě příkladů ze života pak dokládá nutnost spojit psychologické úsilí se zásadami duchovního života; k obraně proti manipulacím – abychom mohli svobodně a s úspěchem sami rozhodovat, co zvolíme – je nutné, abychom se stali pány svého vnitřního světa. To ovšem neznamená uzavírat se před vnějším světem: naopak, vnitřní vyrovnanost nám pomůže akceptovat i vnější realitu.

Recognizing the Spirit’s of Jezebel and It’s Attributes

Recognizing the Spirit’s of Jezebel and It’s Attributes

By (author)  Vicky Benson
 

JEZEBEL SPIRIT Recognizing the Spirit of Jezebel And It’s Attributes describes in vivid detail how the spirit of Jezebel, one of the most insidious evil spirits in the Church today, can rest on a person without their knowledge, using them to split churches, divide marriages, and kill relationships of families. But God has given His children all power and authority through His son Jesus Christ, to overcome this controlling spirit and set the captives free. In this book you will learn various attributes of the Jezebel spirit and most importantly, how to minister deliverance to those caught in its grip.

Every Church Pastor and Church Administrator should read this very important book that brings inspirational knowledge of the Spirit of Jezebel.

This reading could very well be the book that delivers the knowledge to the Church that continues to divide and separate. ….in „Recognizing the spirit of Jezebel and It’s Attributes..“. Author Vicky Benson draws from the „Holy Spirit“ and the „Holy Scriptures,“ bring out biblical insights coupled with personal examples, to give readers the wisdom and clarity on Demonic Spirits linked to that of Jezebel. The Spirit of the Lord called Vicky Benson into ministry in the year 1979, one in spirit with her husband, Apostle and Prophet Roger E. Benson. Their ministry, „The Last Days Ministries International“ is based on Luke 4:18-19. Over the five-year period of time, much warfare and many spiritual battles raged in their lives. It was the 28 years of experience that enabled Vicky Benson, in the Lord, to write this book, teaching on the attributes of Jezebel. She gives God all the Honor and Glory for this book and gives God all the Praise for it being published.

Available at:

https://www.bookdepository.com/Recognizing-the-Spirits-of-Jezebel-and-Its-Attributes-Vicky-Benson/9781609570828

Unmasking the Jezebel Spirit

John Paul Jackson (Kingsway, 2002)
 
A Recommendation RT Kendal writes on the cover:
This is a book which every leader and every lay person needs to read, and which can even save your church or ministry. When a friend sent me this book, I must confess to approaching it with some considerable reservations. I have heard the term ‘Jezebel spirit’ being bandied around too often for comfort, and have seen all too many people chasing ‘shadows’ . I found this book a revelation, however. It not only made sense of a number of situations we ha ve been involved in ourselves, but explained what was going on with far more insight than we could possibly have done. It also alerts the Body of Christ to see just how widespread this problem r eally is. So far from being a case of ‘crying wolf,’ Jackson’s teaching unmasks some of the really serious ways by which churches and organisations are being undermined.
 
Book research:
You can order the book :

Manipulativní rodiče

Nová kniha autorky dvou úspěšných titulů Nenechte sebou manipulovat a Manipulace v lásce.
Co se stane, když je rodič opravdu manipulativní osobnost (volí často postupy velmi záludné), a jaké to má důsledky? Jaké jsou příznaky, chování, způsoby řeči, charakteristické situace, které prozrazují patologii u otce nebo u matky a umožňují ji odhalit?
Autorka představuje nejrůznější podoby toxického vztahu s takovým rodičem. Staví své výklady na hojné kazuistice, často překvapivých, někdy drásavých příbězích dětí, které už dospěly. Tyto už dospělí nikdy nezapomínají na bolestné prožitky, i když širší rodina o nich neměla tušení; důsledky škodlivého manipulativního jednání se projevují stále… Přesto je možné – a nezbytné – vymanit se z toho destrukčního pouta, dovolit si žít samostatně, spokojeně, bez ovlivňování a sebeobviňování. Kniha nabízí strategie, které pomáhají zbavit se pocitů viny a převzít kontrolu nad svým životem.

Isabelle Nazar-Aga je psychoterapeutka,

věnuje se behaviorálně-kognitivní terapii v poradně a řídí stáže a semináře osobnostního rozvoje a komunikace se zaměřením na rozvoj sebepoznání, sebepojetí, sebeúcty, sebedůvěry, pěstování osobních hodnot. V Portále vyšly její úspěšné tituly Nenechte sebou manipulovat a Manipulace v lásce.

 

Přemožení náboženského ducha

Rick Joyner · Vydavateľstvo: Juda
 Počet strán:59,Jazyk:český,Formát:A6

Základná stratégia nepriateľa je priviesť nás k tomu, aby sme sa sústredili na zlo a odvrátili sa od Pánovej slávy a od kríža. Jeho taktika má podobu náboženského ducha – zlého ducha, ktorý je atrapou skutočnej lásky k Bohu a skutočnému uctievaniu. Tento duch cirkev poškodil oveľa viac ako New Age a všetky ďalšie kulty dohromady.

Náboženský duch je démon ktorý sa snaží nahradiť Božiu moc v našich životoch náboženskou aktivitou. Jeho hlavným cieľom je dosiahnuť to, aby kresťania mali „vonkajšiu formu zbožnosti, ale ich moc im bola cudzia“. Náboženský duch funguje ako kvas v ceste. Nepridáva chlebu ani hmotu ani nutričnú hodnotu – len ho nafukuje. Podobne je to s vedľajším produktom náboženského ducha. Nerozmnožuje život alebo moc cirkvi, len sýti pýchu človeka. Práve pýcha spôsobila jeho prvotný pád a takmer všetky ostatné pády.

Pokračuj v čítaní