Ničivá sila okultizmu – Ako rozpoznávať taktiku zlého ducha

Jeho prvoradou úlohou je oklamať nás a ukradnúť nám dar spásy, ktorý nám Kristus vydobyl na kríži. O kom hovoríme? O diablovi, kniežati temnôt. Na rafinovanosti a presvedčivosti svojich lží nešetrí. Skutkami napodobňuje Boha a Jeho anjelov s jediným cieľom – odvrátiť náš pohľad od Ježiša Krista.

Naozaj sa diabol ukrýva v poverách a poverčivosti? Maskuje sa v slovách veštíc, v skutkoch odrábačov či ľudových liečiteľov? Ako je potom možné, že ich pomoc je neraz účinná, ba dokonca sprevádzaná zázrakmi?

Aj Božie slovo hovorí, že mágia funguje, no na druhej strane zdôrazňuje, že jej skutky sú skutkami pekla a temnoty, nie neba a svetla. Je správne bojovať peklom proti peklu?

Košický exorcista Imrich Degro v publikácii Ničivá sila okultizmu odpovedá na tieto a mnohé ďalšie otázky. Jasne a zreteľne odhaľuje skutky diabla a vynáša ich na povrch, aby v Kristovom svetle stratili moc. Učí nás, ako rozpoznávať taktiku diabla a ako sa pred ním brániť. Zároveň pripomína, že nie diabol má byť tým, na ktorého máme byť zameraní. Náš pohľad má neustále smerovať k jedinému víťazovi – Ježišovi Kristovi, v ktorom máme víťazstvo aj my.

Možno zakúpiť v: http://www.zachej.sk/produkt/24739/niciva-sila-okultizmu/

Pane príď mi na pomoc

Kniha   Pane, príď mi na pomoc

je užitočným sprievodcom veriacich na ceste k vnútornému uzdraveniu a oslobodeniu. Modlitby určené pre súkromnú pobožnosť otvárajú srdce veriaceho a vedú ho procesom premeny, uzdravenia a odpustenia. Prednášané modlitby nevyznievajú násilne, nie sú nátlakom na Boha, ale láskavým rozhovorom a primknutím sa k jeho srdcu.

 

Autor – exorcista učí veriacich bojovať proti temnote a okovám zranení nielen silou žalmov a svedectva života Ježiša Krista, ale tiež prostredníctvom modlitby autoexorcizmu, modlitby za vnútorné uzdravenie a oslobodenie. Publikácia a modlitby v nej akoby boli prirodzenou výpoveďou duše dychtiacej po spočinutí v pokoji a bezpečí Božej prítomnosti a môžu sa tak stať súčasťou pravidelného modlitbového života každého kresťana.

 

Možno zakúpiť: http://www.zachej.sk/produkt/23594/pane-prid-mi-na-pomoc/

Francis Frangipane – Tři bitevní pole

Autor: Francis Frangipane

Rok vydání: 2011

Vydavatel: Juda
ISBN: 978-80-87239-20-9
Počet stránek: 134
Kód: 7561
Běžná cena: 164.00 Kč
Vaše cena: 159.08 Kč
Sleva: 3 %
Rabat: Ne

 

Podrobný pohled na tři oblasti duchovního boje: mysl, církev a nebesa

Pokaždé, když se na zemi opravdově projeví Duch Božího království, dojde zcela jistě ke konfrontaci s pevnostmi pekla. Vítězící církev se zapojuje do boje všude tam, kde mají zlí duchové záchytný bod nebo pevnost. Pak brány pekel nepřemohou církev, kterou buduje Ježíš. Tato kniha prozkoumává tři arény duchovního boje, kterým dospívající křesťan bude čelit: mysl, církev a nebesa. Poskytuje základ pro vhled, porozumění a rozeznání podstaty tohoto boje a také klíče potřebné k vítězství.

Možno zakúpiť:

http://shop.mpks.sk/produkt/207-tri-bitevni-pole-francis-frangipane.html

 

Mária Vicenová · Keď sa láska stáva zbraňou

Psychická manipulácia,násilie, týranie a zneužívanie je čoraz častejším problémom našich vzťahov, rodinných,pracovných ,cirkevných. Kniha v rámci prevencie predstavuje podstatu manipulácie,jej základné znaky tak, aby sme ju dokázali včas odhaliť a bez ujmy sa vyhli osobám s manipulátorským správaním a zároveň ukazuje cestu, ako sa bezpečne vymaniť z područia manipulácie a v Kristovi uzdraviť svoje zranené city a pošliapanú dôstojnosť.

Nakladatel: Oáza Michala Archanjela
Kód: 4252351
ISBN: 978-80-89686-001
Rok vydání: 2013
Jazyk: Slovenština
Vazba: brožovaná
Počet stran: 80

Možmo zakúpiť:

http://www.kumran.sk/prekonavanie-tazkosti/17715-ked-sa-laska-stava-zbranou.html

Isabelle Nazare-Aga: Nenechte sebou manipulovat

Jsme obklopeni manipulátory? Proč se někdo stane manipulátorem? A jaké jsou charakteristické znaky vztahového manipulátora?

Možná znáte knihu francouzské psycholožky Isabelle Nazare-Agaové „Nenechte sebou manipulovat“, v níž autorka popisuje na základě své terapeutické praxe osobnost manipulátora a návod, jak se mu bránit, jak sebou nenechat manipulovat. Přinášíme vám krátký úryvek z jejího díla, který je zaměřený na to, jaké jsou charakteristické znaky vztahového manipulátora. Autorka jich uvádí celkem třicet.

Lze určit třicet charakteristických znaků; čtyři z nich vyplývají z ostatních šestadvaceti. V jednání jedince, jehož označujeme jako manipulátora, poznáme přinejmenším deset charakteristických znaků z tohoto seznamu:

 1. Navozuje u ostatních pocit viny a dovolává se přitom rodinných vztahů, přátelství, lásky, profesionální zodpovědnosti atd.
 2. Přenáší zodpovědnost na druhé nebo se ze své zodpovědnosti snaží vykroutit.
 3. Nesděluje svoje své žádosti, potřeby, city a názory.
 4. Obvykle odpovídá neurčitě.
 5. Mění své názory, chování a city podle situace nebo osoby, s níž je ve styku.
 6. Své žádosti zakrývá logickými důvody.
 7. Dává druhým najevo, že nesmějí nikdy měnit názor, musí být dokonalí, všechno vědět a reagovat okamžitě na žádosti i otázky.
 8. Zpochybňuje kvality, schopnosti a osobnost druhých, nenápadně druhé kritizuje a soudí, hovoří o nich s despektem.
 9. Nechává své vzkazy vyřizovat jinými lidmi nebo se uchyluje k nepřímému sdělení (místo osobního rozhovoru telefonuje, nechává vzkazy písemně).
 10. Zašívá nešvár, podněcuje podezíravost, rozděluje, aby mohl lépe panovat, a je schopen rozvrátit manželství.
 11. Dokáže ze sebe dělat oběť, aby ho ostatní litovali (přehání závažnost nemoci, stěžuje si na nesnesitelné lidi ve svém okolí, na pracovní přetížení apod.).
 12. Nedbá na žádosti druhých (i když tvrdí pravý opak).
 13. Využívá morálních zásad druhých k naplnění vlastních potřeb (k jeho oblíbeným pojmům patří lidskost, milosrdenství, rasismus, hodnocení „dobrá“ nebo „špatná“ matka apod.).
 14. Skrytě vyhrožuje nebo zcela otevřeně vydírá.
 15. Neomaleně mění téma uprostřed hovoru.
 16. Vyhýbá se pracovním schůzkám a poradám, utíká z nich.
 17. Zaměřuje se na neznalosti druhých a snaží se vyvolat dojem, že „má navrch“.
 18. Lže.
 19. Hlásá lež, aby se dověděl pravdu, překrucuje a interpretuje výroky druhých.
 20. Je egocentrický.
 21. Závidí třeba i partnerovi nebo vlastním dětem.
 22. Nesnáší kritiku a dokáže popírat zcela zřejmá fakta.
 23. Nedbá na práva, potřeby a přání druhých.
 24. Velmi často žádá, vydává pokyny a nutí druhé jednat na poslední chvíli.
 25. Jeho slovní projev zní logicky a koherentně, avšak jeho postoje, činy nebo způsob života svědčí o pravém opaku.
 26. Užívá lichotek, aby se zalíbil, dává dárečky nebo nečekaně prokazuje drobné úsluhy.
 27. V jeho přítomnosti se lidé cítí nepříjemně a nesvobodně.
 28. Jde za svými cíli velmi důsledně, ale na úkor druhých.
 29. Přiměje nás dělat věci, které bychom pravděpodobně o vlastní vůli nedělali.
 30. Lidé, kteří ho znají, o něm stále hovoří, i když není přítomen.

Pokračuj v čítaní