Přemožení náboženského ducha

Rick Joyner · Vydavateľstvo: Juda
 Počet strán:59,Jazyk:český,Formát:A6

Základná stratégia nepriateľa je priviesť nás k tomu, aby sme sa sústredili na zlo a odvrátili sa od Pánovej slávy a od kríža. Jeho taktika má podobu náboženského ducha – zlého ducha, ktorý je atrapou skutočnej lásky k Bohu a skutočnému uctievaniu. Tento duch cirkev poškodil oveľa viac ako New Age a všetky ďalšie kulty dohromady.

Náboženský duch je démon ktorý sa snaží nahradiť Božiu moc v našich životoch náboženskou aktivitou. Jeho hlavným cieľom je dosiahnuť to, aby kresťania mali „vonkajšiu formu zbožnosti, ale ich moc im bola cudzia“. Náboženský duch funguje ako kvas v ceste. Nepridáva chlebu ani hmotu ani nutričnú hodnotu – len ho nafukuje. Podobne je to s vedľajším produktom náboženského ducha. Nerozmnožuje život alebo moc cirkvi, len sýti pýchu človeka. Práve pýcha spôsobila jeho prvotný pád a takmer všetky ostatné pády.

 

Pokračuj v čítaní

Přemožení čarodějnictví

Počet strán:80, jazyk: český, formát A6

Vydavateľství: Juda

Rick Joyner prináša ďalšiu knižku z edície Strhávání duchovních pevností pod názvom – Přemožení čarodějnictví. Postavte svoj život na pravde, dôvere v Boha, čím odoláte vplyvu zlého a akýmkoľvek jeho nástrahám. 

V těchto letech se čarodějnictví značně rozšířilo, a to po celém světě. Jedním z jeho cílů je naředit, podrobit si a nakonec zničit biblické křesťanství. Mnozí křesťané jsou vystaveni v současné době různým útokům od těch, kdo praktikují čarodějnictví. Pro všechny věřící je klíčové, aby rozpoznali povahu těchto útoků a věděli, jak je překonat. Satan nás může porazit pouze, pokud jsme neteční a pokud nám chybí poznání. Zůstáváme-li ale v Kristu, bereme-li na sebe plnou Boží zbroj a zůstáváme-li bdělí, pak nejen že nepadneme, ale dokonce zvítězíme nad branami pekla. 

Čarodějnictví vychází z tělesné přirozenosti, ale zpravidla se rychle zvrhává do démonické moci. Základní formou čarodějnictví jsou snahy manipulovat druhými. Vše, čeho dosáhneme manipulací, přeháněním nebo duševními schopnostmi, nakonec neuspěje – přestože to

zdánlivě slouží šlechetným cílům. Základní obrana proti falešné duchovní autoritě spočívá v tom, že chodíme v pravé duchovní autoritě. Pokud svůj život postavíme na pravdě a důvěřujeme Bohu, že dokoná vše, co se nás týká, odoláme tlaku čarodějnictví a veškerému jeho vlivu. To, co buduje Bůh,

Ničivá sila okultizmu – Ako rozpoznávať taktiku zlého ducha

Jeho prvoradou úlohou je oklamať nás a ukradnúť nám dar spásy, ktorý nám Kristus vydobyl na kríži. O kom hovoríme? O diablovi, kniežati temnôt. Na rafinovanosti a presvedčivosti svojich lží nešetrí. Skutkami napodobňuje Boha a Jeho anjelov s jediným cieľom – odvrátiť náš pohľad od Ježiša Krista.

Naozaj sa diabol ukrýva v poverách a poverčivosti? Maskuje sa v slovách veštíc, v skutkoch odrábačov či ľudových liečiteľov? Ako je potom možné, že ich pomoc je neraz účinná, ba dokonca sprevádzaná zázrakmi?

Aj Božie slovo hovorí, že mágia funguje, no na druhej strane zdôrazňuje, že jej skutky sú skutkami pekla a temnoty, nie neba a svetla. Je správne bojovať peklom proti peklu?

Košický exorcista Imrich Degro v publikácii Ničivá sila okultizmu odpovedá na tieto a mnohé ďalšie otázky. Jasne a zreteľne odhaľuje skutky diabla a vynáša ich na povrch, aby v Kristovom svetle stratili moc. Učí nás, ako rozpoznávať taktiku diabla a ako sa pred ním brániť. Zároveň pripomína, že nie diabol má byť tým, na ktorého máme byť zameraní. Náš pohľad má neustále smerovať k jedinému víťazovi – Ježišovi Kristovi, v ktorom máme víťazstvo aj my.

Možno zakúpiť v: http://www.zachej.sk/produkt/24739/niciva-sila-okultizmu/

Pane príď mi na pomoc

Kniha   Pane, príď mi na pomoc

je užitočným sprievodcom veriacich na ceste k vnútornému uzdraveniu a oslobodeniu. Modlitby určené pre súkromnú pobožnosť otvárajú srdce veriaceho a vedú ho procesom premeny, uzdravenia a odpustenia. Prednášané modlitby nevyznievajú násilne, nie sú nátlakom na Boha, ale láskavým rozhovorom a primknutím sa k jeho srdcu.

 

Autor – exorcista učí veriacich bojovať proti temnote a okovám zranení nielen silou žalmov a svedectva života Ježiša Krista, ale tiež prostredníctvom modlitby autoexorcizmu, modlitby za vnútorné uzdravenie a oslobodenie. Publikácia a modlitby v nej akoby boli prirodzenou výpoveďou duše dychtiacej po spočinutí v pokoji a bezpečí Božej prítomnosti a môžu sa tak stať súčasťou pravidelného modlitbového života každého kresťana.

 

Možno zakúpiť: http://www.zachej.sk/produkt/23594/pane-prid-mi-na-pomoc/

Francis Frangipane – Tři bitevní phttp://www.kmspraha.cz/knihkupectvi/principy-krestanskeho-zivota/tri-bitevni-pole/photoole

Autor: Francis Frangipane

Rok vydání: 2011

Vydavatel: Juda
ISBN: 978-80-87239-20-9
Počet stránek: 134
Kód: 7561
Běžná cena: 164.00 Kč
Vaše cena: 159.08 Kč
Sleva: 3 %
Rabat: Ne

 

Podrobný pohled na tři oblasti duchovního boje: mysl, církev a nebesa

Pokaždé, když se na zemi opravdově projeví Duch Božího království, dojde zcela jistě ke konfrontaci s pevnostmi pekla. Vítězící církev se zapojuje do boje všude tam, kde mají zlí duchové záchytný bod nebo pevnost. Pak brány pekel nepřemohou církev, kterou buduje Ježíš. Tato kniha prozkoumává tři arény duchovního boje, kterým dospívající křesťan bude čelit: mysl, církev a nebesa. Poskytuje základ pro vhled, porozumění a rozeznání podstaty tohoto boje a také klíče potřebné k vítězství.

Možno zakúpiť:

http://shop.mpks.sk/produkt/207-tri-bitevni-pole-francis-frangipane.html