FESTIVAL UNITED 2019 – Vsetín, 22. – 24. 8. 2019

UNITED je křesťanský multižánrový festival konaný na konci prázdnin v malebném městečku Vsetín. První ročník proběhl v roce 2011 a v  roce 2018 účast čítala kolem 4500 lidí. Multižánrovost se promítá ve škále koncertů různých hudebních stylů a spektru dalšího programu – semináře, workshopy, tanec, divadlo, film, sporty, street scéna, služba modliteb a duchovního poradenství. Ročník 2019 nese název Srdeční záležitost. Potkáme se na Vsetiíně?

Webové stránky: http://www.festivalunited.cz

Fotogalerie: http://www.facebook.com/festivalunite

Facebook: http://www.facebook.com/festivalunited

Instagram: http://www.instagram.com/festivalunited

Campfest 2019, 1.-4. August

Dynamické chvály, hlboké uctievanie, inšpiratívne slovo, semináre, svedectvá, koncerty, tanec, netradičné športy a najmä prežívanie Božej prítomnosti spolu so 6,5 tisíc mladými ľuďmi!

Je nádherné počuť ako rezonuje zvuk tejto generácie v našom národe, ktorá sa stretla, aby sa spojila k chvále a uctievaniu jediného skutočného Boha. On je hodný všetkej chvály!

Je to viac ako len nadšenie, je to nadprirodzený refrén, ktorý vychádza zo sŕdc tých, ktorých životy boli zmenené mocou Pána Ježiša Krista. Generácia, ktorá naliehavo kričí po novom živote s Kristom, po prebudení v našej krajine! 

Viac sa dozviete na:

https://www.campfest.sk/o-campfeste

Program Campfestu:

https://www.campfest.sk/program2019

Podujatie – 9.2.2019 – Bratislava – Nebezpečenstvo mágie

09.02.2019   9:30-20:00 Sobota

Miesto konania: Bratislava, Mlynská dolina, Univerzitné pastoračné centrum sv. Jozefa Freinademetza

Nebezpečenstvo mágie

Konferencia spojená s prezentáciou knihy pátra Francesca Bamonteho, predsedu Medzinárodnej asociácie exorcistov, v sobotu 9.2.2019 v Bratislave v UPeCe (Univerzitné pastoračné centrum v Mlynskej doline). Prednášajúci: o. Imrich Degro, o. Matúš Marcin a páter Ivan Barus.

SOBOTA 9.2.2019

  • 09:30 – úvod, privítanie a požehnanie celého podujatia
  • 10:00 – prvý blok prednášok s rímskokatolíckym kňazom o. Imrichom Degrom, exorcistom Košickej arcidiecézy: Čo je povera – magické vnímanie viery verzus živá viera založená na dôvere v Boha a Božiu prozreteľnosť ● Veštenie (čítanie horoskopov, riadenie sa nimi a rodinnými konšteláciami, používanie tarokových kariet a i.), spôsoby veštenia, možné následky, konkrétne svedectvá ● Poznanie budúcnosti vo svetle Svätého písma, prorocká charizma ● Čo konkrétne treba robiť, aby bola osoba oslobodená od negatívnych následkov
  • 12:00 – obedná prestávka
  • 13:00 – druhý blok prednášok s gréckokatolíckym kňazom o. Matúšom Marcinom, exorcistom Košickej eparchie a vicekoordinátorom česko-slovenskej jazykovej skupiny Medzinárodnej asociácie exorcistov – AIE: Ľudová mágia – zlorečenia a počarovania, najčastejšie používané spôsoby v rámci tejto formy mágie, ich následky a konkrétne svedectvá ● Mágia vo svetle Svätého písma ● Čo konkrétne treba robiť, aby bola osoba oslobodená od negatívnych následkov
  • 15:00 – prestávka
  • 15:30 – tretí blok prednášok s rímskokatolíckym kňazom pátrom Ivanom Barusom zaoberajúcim sa modlitbou oslobodenia a správcom farnosti: Mágia vo svete detí a mládeže – mágia v hudbe, literatúre, počítačových hrách a ako súčasť niektorých spoločenských podujatí, možné následky, konkrétne svedectvá ● Mágia vo svetle Svätého písma a Katechizmu Katolíckej cirkvi ● Čo konkrétne treba robiť, aby bola osoba oslobodená od negatívnych následkov
  • 17:30 – prestávka
  • 18:00 – svätá omša za účasti všetkých troch kňazov
  • 19:00 – modlitba za uzdravenie a oslobodenie od negatívnych následkov mágie
  • 20:00 – záver

Viac na:

http://www.vyveska.sk/nebezpecenstvo-magie-prednasky-s-o-imrichom-degrom-o-matusom-marcinom-a-patrom-ivanom-barusom.html