Láska a manipulace – Isabelle Nazare-Aga

Počet strán: 160

Väzba: neuvedená
EAN: 9788026206828
Jazyk: český
ISBN: 978-80-262-0682-8
Dátum vydania: 21. mája 2014
Vydavateľstvo: Portál

O knihe: Tématem nové knihy autorky, jejíž kniha Nenechte sebou manipulovat zaujala i české čtenáře, je opět manipulace, tentokrát v partnerských vztazích. Autorka opět vychází ze své terapeutické praxe a na mnoha konkrétních příbězích partnerských dvojic ukazuje různé způsoby systematické manipulace i to, jak se vyvíjí v různých fázích partnerského vztahu a jaké jsou její psychické, fyzické i sociální důsledky. Některé příběhy prolínají celou knihou a autorka na nich dokumentuje, jak se projevuje patologie osobnosti, která používá systematicky manipulace uvnitř partnerského vztahu. Nabízí rady a podněty k řešení (Co dělat), ukazuje možnosti komunikace. Popisuje i průběh dialogu s manipulátorem a ukázky takových dialogů.

Uvoľniť putá (Steven Hassan)

Počet strán: 342
Väzba: mäkká, brožovaná
EAN: 9788071402848
Jazyk: slovenský
Rok vydania originálu: 2007
Vydavateľstvo: Tranoscius

Pokračuj v čítaní

Rukověť proti manipulátorům

Nakladatel:  Pavel Dobrovský – Beta 2011
 
V moderním světě – ovládaném do značné míry médii – často podléháme manipulaci: v osobním životě, v práci, při nákupu zboží, v hodnotové orientaci. Lze se tomu vyhnout a nestát se bezbrannou obětí manipulátorů? Cesta k nápravě spočívá především v nás. Autorka knihy analyzuje proces, jímž se z člověka stává oběť takové manipulace a vysvětluje jeho mechanismy. Na řadě příkladů ze života pak dokládá nutnost spojit psychologické úsilí se zásadami duchovního života; k obraně proti manipulacím – abychom mohli svobodně a s úspěchem sami rozhodovat, co zvolíme – je nutné, abychom se stali pány svého vnitřního světa. To ovšem neznamená uzavírat se před vnějším světem: naopak, vnitřní vyrovnanost nám pomůže akceptovat i vnější realitu.

Manipulativní rodiče

Nová kniha autorky dvou úspěšných titulů Nenechte sebou manipulovat a Manipulace v lásce.
Co se stane, když je rodič opravdu manipulativní osobnost (volí často postupy velmi záludné), a jaké to má důsledky? Jaké jsou příznaky, chování, způsoby řeči, charakteristické situace, které prozrazují patologii u otce nebo u matky a umožňují ji odhalit?
Autorka představuje nejrůznější podoby toxického vztahu s takovým rodičem. Staví své výklady na hojné kazuistice, často překvapivých, někdy drásavých příbězích dětí, které už dospěly. Tyto už dospělí nikdy nezapomínají na bolestné prožitky, i když širší rodina o nich neměla tušení; důsledky škodlivého manipulativního jednání se projevují stále… Přesto je možné – a nezbytné – vymanit se z toho destrukčního pouta, dovolit si žít samostatně, spokojeně, bez ovlivňování a sebeobviňování. Kniha nabízí strategie, které pomáhají zbavit se pocitů viny a převzít kontrolu nad svým životem.

Isabelle Nazar-Aga je psychoterapeutka,

věnuje se behaviorálně-kognitivní terapii v poradně a řídí stáže a semináře osobnostního rozvoje a komunikace se zaměřením na rozvoj sebepoznání, sebepojetí, sebeúcty, sebedůvěry, pěstování osobních hodnot. V Portále vyšly její úspěšné tituly Nenechte sebou manipulovat a Manipulace v lásce.

 

Přemožení náboženského ducha

Rick Joyner · Vydavateľstvo: Juda
 Počet strán:59,Jazyk:český,Formát:A6

Základná stratégia nepriateľa je priviesť nás k tomu, aby sme sa sústredili na zlo a odvrátili sa od Pánovej slávy a od kríža. Jeho taktika má podobu náboženského ducha – zlého ducha, ktorý je atrapou skutočnej lásky k Bohu a skutočnému uctievaniu. Tento duch cirkev poškodil oveľa viac ako New Age a všetky ďalšie kulty dohromady.

Náboženský duch je démon ktorý sa snaží nahradiť Božiu moc v našich životoch náboženskou aktivitou. Jeho hlavným cieľom je dosiahnuť to, aby kresťania mali „vonkajšiu formu zbožnosti, ale ich moc im bola cudzia“. Náboženský duch funguje ako kvas v ceste. Nepridáva chlebu ani hmotu ani nutričnú hodnotu – len ho nafukuje. Podobne je to s vedľajším produktom náboženského ducha. Nerozmnožuje život alebo moc cirkvi, len sýti pýchu človeka. Práve pýcha spôsobila jeho prvotný pád a takmer všetky ostatné pády.

 

Pokračuj v čítaní