Duch Eliášův proti duchu Jezabel I.

 Hle, ještě než přijde ten veliký a hrozný Hospodinův den, pošlu k vám proroka Eliáše, aby obrátil    srdce otců k synům a srdce synů k otcům, abych až přijdu, neranil zemi prokletím. (Mal 3: 23-24)

Pastor Michal Vaněk sa zamýšlá o pomázaní duchom Eliáša a Božej stratégií pre posledné časy, v ktorých už žijeme. Na živote Eliáša poukazuje, ako ho Boh pripravoval k úlohe Otca. Poukazuje, že v súčasnosti je podobná doba, ako bola v časoch Jezabel a Achaba. Rodičia neváhali obetovať svoje deti pre ich vlastný prospech.

Dnes obetujú rodičia svoje deti kvôli kariére, ľudskej sláve. 

Poukazuje na 5 hlavných zásad muža, ku ktorým je potrebné sa rozhodol a a začal uplatňovať :

  1. Každý muž potrebuje byť uzdravený vo svojom srdci ( 37´26″)
  2. Aby sme žili  v pokore (37´56″)
  3. Budovať rodinný oltár (38´32)
  4. Celoživotné seba vydanie sa jednej žene (39´21″)
  5. Bojovať za dedičstvo, ktoré nám Boh dal (41´15″) … poznamenáva však, že to najdôležitejšie dedičstvo nie je majetok

Vysvetľuje, prečo je veľmi dôležité jednať a nenechať „trpieť“ ducha Jezabel v Cirkvi, spoločenstvách (Zjv 2:20).

Zároveň dáva rady pre život a zmieňuje sa, aké deštrukčné následky majú slová – ohováranie. Všetci potrebujeme z toho robiť pokánie.  Každé vyslovené slovo má byť dobrorečenie, žehnanie, nie slová prinášajúce rozdelenie. Máme hovoriť dobre nielen o spolubratoch, sestrách ale i o politikoch, jednotlivých denomináciách…

Pokračovanie: http://www.manipulacia-carodejnictvo.sk/jak-rozpoznat-a-eliminovat-ducha-manipulace/

Zdroj : YouTube

Charakteristické črty nositeľov ducha Jezabel

Nositeľ ducha Jezabel je sociálno-psychopatická osobnosť. Správanie osoby, ktorá je nositeľom tohto ducha,  môžeme stručne charakterizovať nasledovne:

  1. Nadobúdajú silu tým, že ničia svoje obete. Je to ako adrenalín z útoku, keď sa im podarí „zvíťaziť“ nad niekým. Podarí sa im tak dostať do pozície autority cez obeť a je veľmi ťažké ich následne z tejto pozície vyhnať prípadne nahradiť inou osobou.
  2. Ovládajú, manipulujú, sú panovační.
  3. Môžu viesť súboj, rovnako aj v ich vnútri, ich charaktere. Používajú zastrašovanie alebo sú tak „sladkí“, „dokonalí,“ ľstiví, „plachí“ a zaľudní, že sú schopní zmiasť a stiahnuť svoje okolie na svoju stranu, aby sa k nim pridali, keď to budú potrebovať . Občas môžu byť veľmi šarmantní a charizmatickí.

Pokračuj v čítaní

Ste nositeľom ducha Achaba?

Achab je tolerantný duch, ktorý umožňuje duchu Jezabel jednať divoko a mimo kontroly. Je to postava  s autoritou, ktorá  dala svoju prvotnú autoritu  nositeľovi ducha Jezabel. Môže sa zdať mužský, pevný v niektorých spôsoboch správania, avšak je pasívny smerom k nositeľovi ducha Jezabel.

V podstate, Achab je človek, ktorý nemá v skutočnosti žiadne mužské  hormóny alebo sa odmietne správať ako muž a prevziať zodpovednosť za svoje konanie. Vypadá to skoro ako keby sa narodil bez niektorých častí tela. Nasmeruje hlavu k tomu, čo robí Jezabel, a ťaží z jej drancovania obetí.

Je sebecký, slabošský a bezcitný a ignoruje ničenie. Obracia sa na svoju Jezabel, ako jeho pevnosť a obdivuje ju. Môže si  dokonca myslieť, že je sexy a obetuje duše iných, aby zostal v jej blízkosti. Môže to byť jeho manželka, alebo „krásna“ kolegyňa v práci. Táto kombinácia je pre iných bolestivá. Je  klamár a ohovárač a nestará sa o nič, čo ona  zničí. Pokračuj v čítaní

Odhalená Jezabel III. – vyslobodenie

Predchádzajúca časť

       VYSLOBODENIE

        “ Plesaj nad ním, nebo a svätí, apoštoli i proroci, lebo Boh rozsúdil váš súd na ňom!“ (Zjv 18:20)

        ROZHODNUTIE

       Ktokoľvek môže byť oslobodený: Niektorí potrebujú oslobodenie spod kontroly duchov Jezabel prostredníctvom inej osoby. Ak sa jedná o vašu situácia, kroky pre toto vyslobodenie nájdete v závere tohto článku. Zameriame sa na tých, ktorí sú duchmi Jezabel kontrolovaní zvnútra. S ľútosťou musíme však konštatovať, že mnohí sa k tomto štádiu  nikdy nedostali. Vzhľadom k hlbokým zraneniam z odmietnutia a chybného učenia,  Jezabel démoni sú schopní opevniť sa za vedomie hostiteľa. Dôležité je uvedomiť si, že nikto nemôže zvaľovať za ich hriech vinu na démonov . Božie slovo nám ukazuje, že dvaja (jednotlivec a démoni) nemôžu chodiť spoločne, pokiaľ nie sú v nejakom druhu zväzku (Am 3: 3).

        Dobrou správou je, že každý môže byť zbavený vplyvu zlých duchov Jezabel osobnosti. Skutočnou otázkou však je, či je daná osoba skutočne chce byť oslobodená a zmeniť sa.

        Odpor a odplata protivníka vyžaduje húževnatý záväzok. Je potrebné v tejto vojne vyhrať sériu bojov, čo volá  k silnej vytrvalosť každého zúčastneného.

        Na tomto mieste chcem byť úprimný pri vyhlásení, že podľa mojich skúseností iba málo z nich je skutočne ochotných urobiť  to, čo je potrebné, aby  vystúpili  z tohto modelu správania. Niektorí sa podvolia službe oslobodenia na chvíľu,  potom z nej  „uniknú“ do poľa podvodu, hovoriac každému, že sú slobodní. Niektorí z nich dokonca začnú učiť o duchu Jezabel, aby prikryli tak ich zlyhanie. V prípade žien s   manželmi, „Achabovským “ správaním si pamätajte: Boh oslovuje ženu najprv vo vzťahu k situácii v manželstve (Ef 5:22). Podriadená žena v manželstve je vzťah ustanovený Bohom a je veľmi efektívny. Môžeme vám s istotou povedať  zo sľubu Božieho slova a skúsenosti: hocikto, kto chce byť voľný, môžete byť voľný.

Pokračuj v čítaní