Priatelíte sa s niekým pekným, avšak máte iba problémy? Peter Pan Jezebel

    Muž alebo žena

        Nezrelá forma Jezabel, nevyvinutá, ale stále je veľkým problémom. Má mentalitu pre-mladistvého. Nositelia tejto formy sú priateľskí, dobrodružní, hľadajúci zábavu a neplechy, pričom však porušujú spoločenské pravidlá, ako niečo dosiahnuť, sú to hľadači vzrušenia, majú radi výzvy, robia veci, aby zistili, či ona/on môže s ním odísť. Spoločensky sú veľmi príjemní, ale ich akcie môžu odrážať vzburu proti zavedeným hodnotám. Nie sú úmyselne škodliví, ale majú tendencie búriť sa a klamať. Tento ich spôsob spôsobuje poškodenia a to prostredníctvom porušovania spoločenských noriem a pravidiel. Sú nezodpovední, neuznávajú pochybenie, až sa stanú bezstarostnými, neopatrnými, takže môžu začať veľa riskovať a to najmä pri krádežiach. Môžu povedať pravdu, ale v prípade potreby môžu tiež klamať: „Úprimný klamár“ – môžu úprimne i veriť tomu, čo povedia, že je to to najlepšie, čo povedali a tak si to aj odôvodnia. Úprimnosť je motivovaná praktickými dôvodmi. Môžu mať veľmi úprimný výraz na tvári, keď klamú. Môžu byť pri tom veľmi milí, majú zlý úsudok, sú  impulzívni. Môžu sa stať nezávislí, ale od toho času, čo začnú robiť veľa chýb, majú istú potrebu závislosti od druhých, aby vyvážili svoje vlastné chyby. To je pre nich dobré, ale tlačia potom na inú osobu, zaťažujúc ju tak.

                Fantázia v myslení. Nereálni a rojkovia – budú sa snažiť utiecť z problémov a „začať nový život“ s niekým, kto nemusí vôbec vedieť o všetkých ich problémoch, ich spojením tak vlastne túžia po dobrom živote s inými, chcú tak svoje prijatie. Pokračuj v čítaní

Jezabel – úbožiak

Jedná sa o hybrid medzi záludnou a pôvabnou Jezabel a Peter Pan Jezabel. Jezabel vždy seba vykresľuje ako niečo, čo nie je. Poobzeraj sa okolo nej a nájdeš tam i Achaba, ktorý ju podporuje.

                Hlavné charakteristiky:  Základnou potrebou je pozornosť a kontrola, riadené seba-ľútosťou a potrebou obviniť druhých za vlastné chyby nositeľa Jezabel, udržanie si povesti ako sladkej a nevinnej osoby. Hlavnou  charakteristickou črtou je plášť obeti a odmietanie zodpovednosti za jej zlé konanie. Nie sú zodpovední za to, čo sa udialo. Neprijímajú zodpovednosť za svoje vlastné správanie. Je to vždy chyba niekoho iného. Správanie môže byť „normálne“, až dovtedy, dokiaľ neurobia nejakú chybu. Potom prenesú vinu na niekoho iného ​​a nositeľ ducha Jezabel sa stáva falošnou obeťou pravej obete. Tento spôsob správania jej udeľuje pozitívnu pozornosť okolia, pohodlie a záchranné úsilie iných, pokiaľ čo skutočná obeť je označená ako zlo. Falošný plášť obeti je potrebné rozlíšiť od skutočnej obete zneužitia, skôr než sa rozhodnete označiť niekoho za nositeľa ducha Jezabel. Nositeľ ducha Jezabel takto spôsobuje zneužitie svojho okolia voči jej pravej obeti. Pokračuj v čítaní

Identifikácia nositeľa ducha Jezabel

Nositeľ ducha Jezabel je sociálno-psychopatická osobnosť. Správanie osoby, ktorá je nositeľm tohto ducha je  môžeme zhrnúť do nasledovných bodov:

  1. Nadobúdajú silu tým, že ničia svoje obete. Je to ako adrenalín z útoku, keď sa im podarí „zvíťaziť“ nad niekým. Podarí sa im tak dostať do pozície autority obete a je potom ťažké ich z pozície vyhnať prípadne nahradiť .
  2. Ovládajú, manipulujú, sú panovační.
  3. Môžu viesť vojnu, rovnako aj v nich samotných, ich charaktere. Používajú zastrašovanie.

Pokračuj v čítaní

Učení Jezábel! – David Wilkerson

18. ledna 1988

Mohl bych tomuto poselství dát podtitulek „Nebezpečí ze svedení falešným učením.“ Čti Zjevení 2:18–19 a uvidíš, že Kristus sám varoval církev před učením Jezábel. „Dopouštíš ženě Jezábel, kteráž se býti praví prorokyní, učiti a v blud uvoditi služebníky mé, aby smilnili a jedli modlám obětované“ (Zjevení 2:20). Zde použité řecké slovo pro Jezábel je synonymem pro falešného učitele. Ježíš to vysvětluje následujícím: „…kteřížkoli nemají učení tohoto…“ (Zjevení 2:24).

Je tu skupina Božích lidí, plných dobrých skutků a charity, kteří mají formu víry a trpělivosti. Ale objevuje se uprostřed nich Ježíšův pohled a plane ohnivým plamenem. Se vším, co je dobré a chvályhodné, tu existuje něco velice nebezpečného, něco tak svůdného a lákavého, že Kristus varuje, že pošle svůj soud a učiní z nich příklad pro všechny církve. Jistí členové církve se zaprodali Satanovi. Jejich dobré skutky, charita, bohoslužba, víra a trpělivost byly zastíněny sváděním falešnou doktrínou. Byli očarováni falešným učením, učením, které přišlo v přestrojení jako pravé Slovo, ale bylo ve skutečnosti zlé.

Pokračuj v čítaní

Sedm „pé“, která nenávidí Jezábel

Jednou z hlavních mocností, která bojuje proti církvi a rodině je duch Jezábel. Nesmíme tuto mocnost podceňovat a to jak v církvi tak i v našich rodinách a osobních životech. Nesmíme jí dát žádné místo a proto musíme chodit v opačném duchu. Z jejích charakteristik v Písmu (viz 1Kr 16 – 2Kr 9; Zj 2,18-25) můžeme rozeznat sedm „pé“, která nenávidí a proti kterým bojuje.

  1. Pokora – je pro ni slabostí. Pro Pána je však silou
  2. Pokání – protože ve své pýše nepotřebuje změny, nenávidí pokání.
  3. Podřízenost – nechce se nikomu podřizovat a poddávat. Je svéhlavá.
  4. Poslušnost – je svévolná, nikoho nechce poslouchat.
  5. Posvěcení – nenávidí svatost, utíká před světlem.
  6. Pomoc – žije z vlastních sil, pomoc od druhých je pro ni slabostí.
  7. Pomazání – nenávidí nadpřirozeno, které nemá ve své ruce a nemůže ho kontrolovat. Miluje nadpřirozené síly, které a skrze které může ovládat – to je však čarodějnictví. Nenávidí proroctví, která vedou k pokání a změně života. Má sice také své proroky, ale předvídatelné (zkorumpované a vypočitatelné), kteří prorokují pouze to, co chce slyšet (srov. 2Tm 4,3-4).

Pokračuj v čítaní