JEZEBEL SPIRIT

http://www.upstreamca.org/AhabandJezebel_S.Warner.pdf

Obsahuje /CONTENTS:

1. THE CHARACTERISTICS OF THE JEZEBEL SPIRIT
2. THE SPIRIT OF AHAB
3. THE ROOTS OF JEZEBEL’S AND AHAB’S UNION
4. THE JUDGMENT OF JEZEBEL
5. TAKING BACK OUR LIVES & OUR CHURCH
6. SCRIPTURE STUDY
7. INFORMATION ON AND PRAYER OF RENUNCIATION AGAINST THE SPIRIT OF JEZEBEL

Achab, infantilizmus a pacifizmus

Krátko o Jezabel

Keď hovoríme o Jezabel, musíme rozlišovať tri základné pojmy. Po prvé, je to konkrétna historická osoba – kráľovná Jezabel, po druhé, hovoríme o duchu Jezabel, čo je padlý anjel, ktorý sa usiluje mariť Božie ciele a samozrejme, Jezabel má aj svojich zástancov na zemi – konkrétnych ľudí, jednotlivcov, a tiež organizácie.

Historická postava kráľovnej Jezabel bola dcérou sidonského kráľa Etbála, ktorý bol služobníkom falošného boha Bála. Na trón sa dostala sobášom s bezbožným Achabom. „A stalo sa, ako keby mu to bolo bývalo ešte málo chodiť v hriechoch Jeroboáma, syna Nebátovho, že si vzal za ženu Jezabel, dcéru Etbála, sidonského kráľa, a odíduc slúžil Bálovi a klaňal sa mu.“ (1Kr 16:31) Pre Izraelcov nastali ťažké časy. Z krajiny odišlo požehnanie, nastal hlad a bieda. Jezabel sa otvorene postavila proti zástupcom živého Boha na zemi a vraždila prorokov, ktorí od Samuela boli nositeľmi najväčšej Božej autority. Týchto prorokov nahradila prorokmi Bálovými. Ďalej zaviedla v krajine modloslužbu. Ako vieme, Boh vzbudil v tejto situácii mimoriadne pomazaného proroka Eliáša, Božieho muža a medzi Jezabel a Eliášom prebiehal po celú dobu boj. Jehu vystihuje charakteristické pôsobenie Jezabel dvomi slovami a to sú čarodejníctvo a smilstvo. „A stalo sa, keď uvidel Jorám Jehu-va, že povedal: Či pokoj, Jehu? A on odpovedal: Čo jaký pokoj, dokiaľ sa páchajú smilstvá Jezábeli, tvojej matere a jej čarodejstvá tak mnohé?“ (2Kr 9:22) Z oblasti čarovania je špecialitou Jezabel druh čarovania, ktorý nazývame manipulácia.

Pokračuj v čítaní