Čo hovorí Biblia o duchovných bojoch?

Otázka: Čo hovorí Biblia o duchovných bojoch?

Budú bojovať proti Baránkovi a Baránok nad nimi zvíťazí, lebo on je Pán pánov a Kráľ kráľov; aj tí, čo sú s ním, povolaní, vyvolení a verní.“ (Zj 17:14)


Odpoveď:
Sú dve hlavné chyby, ktorých sa ľudia dopúšťajú pri duchovných bojoch – preceňovanie a podceňovanie. Jedni dávajú vinu za hriech, každý konflikt a problém démonom, ktorí musia byť vyhnaní. Iní zase úplne ignorujú duchovnú sféru a skutočnosť, že Biblia nám vraví, že bojujeme proti duchovným silám. Kľúčom k úspešnému duchovnému boju je nájsť biblickú rovnováhu. Ježiš z ľudí niekedy vyháňal démonov a niekedy ich uzdravoval, bez toho, aby zmienil niečo démonické. Apoštol Pavol vraví kresťanom, aby vo vojne tiahli proti hriechu, ktorý je v nich samých (Rímskym 6) a tiahli vo vojne proti diablovi (Efezským 6:10-18).

Pokračuj v čítaní