The Sign of the Son – ЗНАМЕНИЕ СЫНА

И вдруг, после скорби дней тех,
Cолнце померкнет, и луна не даст света своего,
И спадут с неба звезды,
И силы небесные поколеблются;
Тогда явится
Знамение Сына Божия на небе;

Тогда восплачут племена земные,
Увидев Сына Божия, грядущего
На облаках с силою и славою великою;
С силою и славою великою;

И пошлет Он Ангелов Своих
С трубою громогласною, и соберут избранных Его
От четырех ветров, от края небес до края.

Pokračuj v čítaní

Život svoj ti odovzdám

Život svoj ti odovzdám
lebo väčšiu lásku nepoznám
Nikto nie je viac než ty, môj Pán
čo si za mňa život dal

S tebou viem, že neprehrám
lebo väčšiu silu mám
Každý hriech, čo trápi ma
zmažeš krvou z tvojich rán

Spasenie v tebe mám
nikto nemôže mi vziať
čo mi dávaš sám
Dnes už viem, že neprehrám
v tvojich rukách život mám

Môj Boh a Pán
život svoj v tebe mám

Môj Boh a Pán
život svoj v tebe mám