Modlitba odpustenia deťom a žehnajúca modlitba rodiča za deti

Môj láskavý Otče, prichádzam k tebe s rozhodnutím odpustiť svojim deťom, ktoré si mi zveril vo svojej Božskej láske a dobrote, aby som z nich vychoval pravých svedkov tvojho Syna, Ježiša Krista, svedkov Pravdy, Pokory, Lásky a Viery.

Odpúšťam svojim deťom nedostatok pochopenia voči zodpovednej úlohe rodiča, nedostatok úcty voči rozhodnutiam dospelých, málo rešpektu, poslušnosti, vďačnosti …

Odpúšťam im ich pochabé rozhodnutia, ktoré zapríčinili môjmu srdcu toľko strachu, obáv o ich život a zdravie. Odpúšťam im slová, ktoré pokladali za obranu svojej nezávislosti a slobody, no v skutočnosti nimi priamo bodali do môjho rodičovského srdca, ktoré iba v zodpovednosti za ich šťastnú budúcnosť, diktovalo podmienky.

Pokračuj v čítaní

Modlitba chvály

 

Modlitba chvály, která vyrůstá ze zkušenosti s Bohem, je darem Ducha svatého a není pro nás vůbec samozřejmá. Bůh opravdu přebývá ve chvále svého lidu a když Pána chválíme, on je reálně a zakusitelně přítomen mezi námi. Podstatou modlitby chval je úžas nad tím, jaký Bůh je, nad jeho láskou a dobrotou…a protože nám nad Jeho velikostí dochází slova, snažíme se písněmi a žalmy zpřítomnit činy velikého Božího milosrdenství.

Jedině Duch svatý nás odvádí od nás samotných k pohledu na Krista a k úžasu z Ježíše. Je to také tentýž Duch, který jediný může naší společné chvále dát jednotu. Neznamená to, že jsme jeden jako druhý, že děláme při chválách to samé nebo dosáhneme nějaké technické dokonalosti při hře a zpěvu. Opravdovou jednotu dává Bůh tam, kde jsou lidé poslušni Božímu vedení.

Církev žije autentické křesťanské společenství pouze tehdy, když má Ježíše natolik ve středu, že je Jím samotným zcela fascinována. Proto vstupme do chvály kvůli Ježíši. Kvůli tomu, který za nás dal všechno. S vděčností za každý projev Jeho lásky a slitování, abychom mu vyzpívali chválu. Je to příležitost, jak dát Pánu jedinečným způsobem najevo, že mu patříme, že jsme šťastní z Něj a z Jeho přítomnosti.

Promluva zazněla o víkendu chval na Velehradě v březnu 2017 a můžete si ji poslechnout zde. (kliknutím na odkaz sa spustí príhovor p. Kodeta)

 

Ako sa modliť a za čo sa modliť

Modlím sa

za moje vlastné konkrétne potreby: spásu mojej rodiny, financie, zdravie, atď.
Modlím sa o potreby iných a špeciálne potreby
Modlím sa  za prácu  miestnych cirkví a zborov
Modlím sa za modlitebné skupiny
Modlím sa za prebudenie
Modlím sa za Izrael, pokoj Jeruzalema
Modlím sa aby Boží ľudia boli pripravení na druhý príchod Kristov
Modlím sa za služobníkov, pre žatvu
Modlím sa za kráľov a všetkých čo sú v autorite, vedúcich predstaviteľov krajiny, za ich správne rozhodnutia