Ako sa modliť

Niekto raz povedal: „Ak si bol zrazený z nôh, je čas padnúť na kolená.“ Písmo dokladá toto tvrdenie.

Na stránkach Biblie nachádzame viac než dosť dôkazov o tom, že modlitba môže dramaticky meniť situácie, ľudí a niekedy dokonca aj prírodné javy. Len si vezmime do úvahy modlitby biblických postáv:

JÓŠÁFÁT

Jóšáfát, judský kráľ, robil všetko preto, aby potešil Boha (2. KRON 20:1–30). Náhle bez varovania dostal hrozivú správu: „Veľký dav spoza mora, z Edómska tiahne proti tebe!“ Vystrašený Jóšáfát sa zastavil a modlil: „Bože náš, či ich nebudeš súdiť? Veď nemáme dosť síl proti tomuto veľkému davu, ktorý tiahne proti nám, a sami nevieme, čo máme robiť; len na Teba hľadia naše oči“ (verš 12).

Tak ako sa modlil Jóšáfát, modlili sa aj obyvatelia Judska. „Všetci Júdejci stáli pred Hospodinom, aj ich deti, ženy a synovia“ (verš 13). Keďže Jóšáfát si vybral odovzdať problém Bohu, Boh reagoval mocne a odpovedal na modlitbu kráľa a jeho ľudu (pozri F 4:6).

Pokračuj v čítaní

Čo znamená odvolať sa na Ježišovu krv?

Je bežnou praxou mnohých kresťanov, najmä charizmatických a letničných používanie terminológie „odvolávam sa  na Ježišovu krv“. Zvyčajne sa to robí pri modlitbe nad niekým, koho trápia démoni, aby ho oslobodili od ich kontroly. Vo väčšine prípadov sa má použiť Kristovo poverenie zverené veriacim, aby  vykonávali Jeho prácu tu na zemi.

Všimnite si dva odkazy Písma súvisiace s touto myšlienkou:

Hľa, dal som vám moc šliapať po hadoch a škorpiónoch i po všetkej sile nepriateľa a nič vám neuškodí. (Lukáš 10:19).

Veru, veru, hovorím vám: Aj ten, kto verí vo mňa, bude konať skutky, aké ja konám, ba bude konať ešte väčšie, lebo ja idem k Otcovi(Jn 14, 12).

Pokračuj v čítaní

Žehnajte a nepreklínajte

Dobro aj zlo pôsobia v ľudskom živote skrze nás.

00:18 Čo dostáva požehnaný človek?

02:32 Požehnanie v bežnom živote

06:44 Ako si človek sám môže privodiť kliatbu?

08:31 Negatívne výroky voči našim najbližším a ich účinky

Hostia: karmelitán Vojtěch Kodet, biblista Jozef Jančovič a členovia skupiny Modlitby otcov z Bratislavy

Zdroj: Youtube