Čo znamená odvolať sa na Ježišovu krv?

Je bežnou praxou mnohých kresťanov, najmä charizmatických a letničných používanie terminológie „odvolávam sa  na Ježišovu krv“. Zvyčajne sa to robí pri modlitbe nad niekým, koho trápia démoni, aby ho oslobodili od ich kontroly. Vo väčšine prípadov sa má použiť Kristovo poverenie zverené veriacim, aby  vykonávali Jeho prácu tu na zemi.

Všimnite si dva odkazy Písma súvisiace s touto myšlienkou:

Hľa, dal som vám moc šliapať po hadoch a škorpiónoch i po všetkej sile nepriateľa a nič vám neuškodí. (Lukáš 10:19).

Veru, veru, hovorím vám: Aj ten, kto verí vo mňa, bude konať skutky, aké ja konám, ba bude konať ešte väčšie, lebo ja idem k Otcovi(Jn 14, 12).

Pokračuj v čítaní

Žehnajte a nepreklínajte

Dobro aj zlo pôsobia v ľudskom živote skrze nás.

00:18 Čo dostáva požehnaný človek?

02:32 Požehnanie v bežnom živote

06:44 Ako si človek sám môže privodiť kliatbu?

08:31 Negatívne výroky voči našim najbližším a ich účinky

Hostia: karmelitán Vojtěch Kodet, biblista Jozef Jančovič a členovia skupiny Modlitby otcov z Bratislavy

Zdroj: Youtube

Uvedení do křesťanské modlitby – P. Vojtěch Kodet

Co je vlastně křesťanská modlitba? Co je pro mě, pro tebe? Modlíme se vůbec rádi? Možná se musíme i my sami se zahanbením přiznat, že nás některé modlitby unavují, ale jiné nás těší. Křesťanská modlitba předpokládá osobní vztah TY a JÁ, jedinečnou zkušenost s láskou Boží ke mně osobně, důvěru, že Bůh si mě vyvolil, ke mně mluví a naslouchá mi. Co je cílem naší modlitby a proč je ale tolik druhů modlitby? Jaké postavení v mém životě má Otče náš a proč je pro nás věřící tak důležitý? Přednáška na toto téma zazněla v Praze – Liboci 22.2.2015 v rámci cyklu Škola křesťanské modlitby.

—————————————-­—————————————-

P. Vojtěch Kodet je známý především jako kazatel a autor několika knižních titulů s duchovní tematikou. Zabývá se přednáškovou a formační činností, dává exercicie, věnuje se duchovnímu doprovázení a službě uzdravování a osvobozování. Více na www.vojtechkodet.cz