Modlitba, ktorá uzdravuje – Ako sa modliť za uzdravenie v rodine

Autor svojou knihou Modlitba, ktorá uzdravuje poukazuje na fakt, že Boh a naša modlitba k nemu stále lieči, a že nasledovníci Ježiša sa môžu stať jeho nástrojom v tomto poslaní.

Autor opisuje ako sa modliť sa zdravie alebo uzdravenie, ako byť trpezlivý v modlitbe a ako sa modliť našimi vlastnými slovami, aby sme nemali pocit ustavičného verklíkovania toho istého stále dokola.

Všetci kresťania sú pozvaní k modlitbe sa za chorých členov rodiny a priateľov. Táto kniha nám pomôže pochopiť, že Boh je stále s nami a stará sa o zdravých aj chorých.

  • pôvodný názov: The Prayer that Heals: Praying for Healing in the Family
  • preklad: Branislav Škripek
  • slovenský jazyk
  • 93 strán
  • brožovaná väzba (mäkká)
  • rozmer: 100 x 145 mm
  • ISBN: 9788096840168
  • ID: 2230

Krev Ježíše Krista

Na krvi je něco zvláštního. Mnoho lidí už jen samotný pohled odpuzuje. Dokonce jsou lidé, kteří při pohledu na krev (např. v ráně) omdlívají, nebo se jim dělá nevolno. Možná jste to také už někteří z vás zažili přímo na vlastní „kůži“.Nyní se podíváme na to, co o krvi říká Boží Slovo. Ve 3M 17,11 se praví, že v krvi je život těla. Doslova duše člověka. Ztratí-li se krev z těla, ztratí se život. Říká se, že krev je nejvzácnější tekutinou vedle vody. Sama krev má také velký duchovní význam. Proto také bylo zakázáno Bohem krev jíst nebo pít (3M 3,17; 26; 17,10).V 5M 12,23 Bůh říká: „Jenom rozhodně odmítej jíst krev, neboť krev je život, proto nebudeš jíst s masem i život.“ Lidé z pohanských národů však běžně krev jedli a tím se dostávali pod prokletí a vládu cizích duchovních mocností. Používali ji při různých náboženských rituálech (obřadech) podobně jako dnes satanisté.Pamatujme si tedy, že:
  1. v krvi je život (duše) člověka
  2. Bůh vyhradil krev pro očištění našich vin (Žd 9,22) „Podle zákona se skoro vše očišťuje krví a bez vylití krve není odpuštění.“ Tak to bylo i ve Starém zákoně, kdy to byla krev zvířat, která se prolévala na odpuštění vin.

Pokračuj v čítaní

Moc Ježíšovy krve

Mary Ellen Ruzicka. Moc Ježíšovy krve. Záznam přednášky z Křesťanského sboru víry havířov 14.09.2017
Narodila sa v Čechách odkiaľ sa ako dieťa spolu s rodičmi
presťahovala do Argentíny, kde pôsobila ako právnička
a senátorka, kým ju Pán nezavolal do služby oslobodenia
a vnútorného uzdravenia. Od roku 1999 je misionárkou
v Českej republike, kam ju vyslala argentínska misijná
organizácia DNM Argentina (www.dnmargentina.org).
7 rokov pôsobila v Českom Těšíne odkiaľ sa presunula do
Prahy, kde pôsobila v zbore Církev bez hranic, ktorý je
súčasťou Apoštolskej cirkvi.

Marie Ellen Ruzicka Svazování a rozvazování 12 10 2017

Vyučování o duchovním boji. Seminář s Mary Ellen Ružičkovou v Křesťanském sboru víry Havířov. 12.10.2017
Narodila sa v Čechách odkiaľ sa ako dieťa spolu s rodičmi
presťahovala do Argentíny, kde pôsobila ako právnička
a senátorka, kým ju Pán nezavolal do služby oslobodenia
a vnútorného uzdravenia. Od roku 1999 je misionárkou
v Českej republike, kam ju vyslala argentínska misijná
organizácia DNM Argentina (www.dnmargentina.org).
7 rokov pôsobila v Českom Těšíne odkiaľ sa presunula do
Prahy, kde pôsobila v zbore Církev bez hranic, ktorý je
súčasťou Apoštolskej cirkvi.
 

Zdroj:

https://www.youtube.com/channel/UCJGyKkJ1oJs36n3K6_koSkA/videos