Moc Ježíšovy krve

Mary Ellen Ruzicka. Moc Ježíšovy krve. Záznam přednášky z Křesťanského sboru víry havířov 14.09.2017
Narodila sa v Čechách odkiaľ sa ako dieťa spolu s rodičmi
presťahovala do Argentíny, kde pôsobila ako právnička
a senátorka, kým ju Pán nezavolal do služby oslobodenia
a vnútorného uzdravenia. Od roku 1999 je misionárkou
v Českej republike, kam ju vyslala argentínska misijná
organizácia DNM Argentina (www.dnmargentina.org).
7 rokov pôsobila v Českom Těšíne odkiaľ sa presunula do
Prahy, kde pôsobila v zbore Církev bez hranic, ktorý je
súčasťou Apoštolskej cirkvi.

Marie Ellen Ruzicka Svazování a rozvazování 12 10 2017

Vyučování o duchovním boji. Seminář s Mary Ellen Ružičkovou v Křesťanském sboru víry Havířov. 12.10.2017
Narodila sa v Čechách odkiaľ sa ako dieťa spolu s rodičmi
presťahovala do Argentíny, kde pôsobila ako právnička
a senátorka, kým ju Pán nezavolal do služby oslobodenia
a vnútorného uzdravenia. Od roku 1999 je misionárkou
v Českej republike, kam ju vyslala argentínska misijná
organizácia DNM Argentina (www.dnmargentina.org).
7 rokov pôsobila v Českom Těšíne odkiaľ sa presunula do
Prahy, kde pôsobila v zbore Církev bez hranic, ktorý je
súčasťou Apoštolskej cirkvi.
 

Zdroj:

https://www.youtube.com/channel/UCJGyKkJ1oJs36n3K6_koSkA/videos

Ako sa modliť správnym spôsobom?


Ako je najlepšie sa modliť: stojaci, sediaci alebo kľačiaci? Mali by naše ruky byť vystreté, spojené alebo zdvihnuté? Majú byť oči zavreté alebo otvorené? Je lepšie modliť sa v modlitebni alebo v prírode? Mali by sme sa modliť ráno, keď sa prebudíme alebo večer, predtým než ideme spať? Existujú slová, ktoré musíme povedať v modlitbe? Ako začať modlitbu? Ako ukončiť modlitbu? Toto sú niektoré z otázok, ktoré často počujeme ohľadom modlitby. Aký je správny spôsob? Je vôbec niečo z uvedeného dôležité?

Modlitba je často vnímaná ako niečo „magické“. Niektorí veria, že ak v modlitbe nepovieme určité slová, alebo ak sa nemodlíme v určitej polohe tela, že Boh nevypočuje našu modlitbu. Toto tvrdenie je úplne nebiblické. Boh neodpovedá na naše modlitby na základe toho, kde sme, kedy sa modlíme, aká je poloha nášho tela alebo akým poradím vyslovujeme určité slová. 1. list Jána 5:14-15 nám hovorí, aby sme dôverovali Bohu, keď predchádzame pred Neho v modlitbe vediac, že nás počuje, ak je to podľa Jeho vôle. Ján 14:13-14 hovorí: „a čokoľvek budete prosiť v mojom mene, učiním to, aby Otec bol oslávený v Synovi. Keď ma teda budete prosiť o niečo v mojom mene, ja (to) učiním.“ Na základe toho vidíme, že Boh odpovedá na naše modlitby, keď sú v súlade s Jeho vôľou a v mene Ježiš (aby Otec bol oslávený v Synovi).

Pokračuj v čítaní

Proč je pro křesťany tak těžké se modlit? D.Wilkerson

(Why Is It So Hard for Christians to Pray?)


11. května 1998
__________

Nějakou dobu jsem v rozpacích ohledně problému, který v církvi přetrvává roky – hluboce mě to znepokojuje. Ten problém je – proč je tak těžké pro křesťany modlit se?

Písmo říká jasně, že odpověď na všechno v našich životech je modlitba smíšená s vírou. Apoštol Pavel říká: „O nic nemějte starost [nebuďte úzkostliví], ale za všech okolností své žádosti skrze modlitbu a prosbu s díkůčiněním oznamujte Bohu“ (Filipským 4:6). Pavel nám říká: „Hledej Pána ve všech oblastech svého života. A děkuj Mu dřív, než tě vyslyší.“

Pavlův důraz je jasný: Vždy se nejprve modlete! Nemáme se modlit až v krajním případě – jít nejprve k našim přátelům, potom za pastorem, a až nakonec skončit na svých kolenou. Ne – Ježíš nám říká: „Hledejte nejprve Boží království a jeho spravedlnost a toto vše vám bude dáno“ (Matouš 6:33). Máme jít nejprve k Bohu – přede vším ostatním! Pokračuj v čítaní