Peklem otřásající modlitba – By David Wilkerson

(Hell-Shaking Prayer)

By David Wilkerson
18. prosince 2000
__________

Když byla psaná kniha Daniel, byl Izrael v zajetí v Babylonu. A podle 6. kapitoly byl Daniel po dlouholetém životě ve službě stár 80 let. Zbožný prorok a kazatel přežil dva babylonské krále – Nabuchodonozora a jeho syna Balsazara. Nyní slouží Daniel králi Dariovi.

Během mnoha let služby byl Daniel vždy mužem modlitby. A teď ve svém stáří nepomýšlí na to, že by ubral plyn. Písmo se nezmiňuje, že by Daniel vyhořel nebo ztratil odvahu. Neříká nic o tom, že by měl nějakou peněžní rezervu nebo domek na venkově, kde by mohl trávit svůj zralý věk bez jakékoliv zodpovědnosti. Naopak Daniel právě začíná. Písmo ukazuje, že i když tento muž překročil osmdesátku, jeho modlitby otřásaly peklem, doháněly ďábla k šílenství.

V té době povýšil král Darius Daniela do nejvyšší funkce v zemi. Daniel teď sloužil jako jeden ze tří rovnoprávných pánů, vládl nad knížaty a správci nějakých 120 provincií. Bible dokonce říká, že Darius preferoval Daniela nad ostatní dva pány. Umístil Daniela do úřadu, který formoval vládní politiku a vyučoval všechny dvorní pověřence a intelektuály: „Tedy Daniel převyšoval ty hejtmany a úředníky, proto že duch znamenitější v něm byl. Pročež král myslil ustanoviti jej nade vším královstvím“ (Daniel 6:3). Pokračuj v čítaní

Modlitba chvály

22.4.2017

Modlitba chvály, která vyrůstá ze zkušenosti s Bohem, je darem Ducha svatého a není pro nás vůbec samozřejmá. Bůh opravdu přebývá ve chvále svého lidu a když Pána chválíme, on je reálně a zakusitelně přítomen mezi námi. Podstatou modlitby chval je úžas nad tím, jaký Bůh je, nad jeho láskou a dobrotou…a protože nám nad Jeho velikostí dochází slova, snažíme se písněmi a žalmy zpřítomnit činy velikého Božího milosrdenství.

Jedině Duch svatý nás odvádí od nás samotných k pohledu na Krista a k úžasu z Ježíše. Je to také tentýž Duch, který jediný může naší společné chvále dát jednotu. Neznamená to, že jsme jeden jako druhý, že děláme při chválách to samé nebo dosáhneme nějaké technické dokonalosti při hře a zpěvu. Opravdovou jednotu dává Bůh tam, kde jsou lidé poslušni Božímu vedení.

Církev žije autentické křesťanské společenství pouze tehdy, když má Ježíše natolik ve středu, že je Jím samotným zcela fascinována. Proto vstupme do chvály kvůli Ježíši. Kvůli tomu, který za nás dal všechno. S vděčností za každý projev Jeho lásky a slitování, abychom mu vyzpívali chválu. Je to příležitost, jak dát Pánu jedinečným způsobem najevo, že mu patříme, že jsme šťastní z Něj a z Jeho přítomnosti.

Promluva zazněla o víkendu chval na Velehradě v březnu 2017 a můžete si ji poslechnout zde.

 

Modlitba za oslobodenie I.- postup

1. Rozhovor

Opýtaj sa, či osoba, s ktorou sa modlíš, chce byť slobodná. Musí urobiť rozhodnutie o znovu získaní slobody. Ak nechce, nepokračuj!

Ohlas jej evanjelium a priveď ju k Ježišovi cez vyznanie viery a odovzdanie celé svojho života, všetkých oblasti. Ak nechce, nepokračuj! Môžeš použiť formu obnovenia krstných sľubov z obradov Veľkonočnej vigílie a pripojiť otázku, či chce daná osoba odovzdať celý svoj život Ježišovi, a či chce byť slobodná.

Hľadaj korene problémov a neslobody /opakované situácie/, pros o svetlo. Môžeš si pomôcť nasledujúcimi otázkami. Pokračuj v čítaní