Duchovný boj: Znaky a znamenia

p. Maretta – Duchovný boj: Znaky a znamenia

Všetci poznáme logá — znaky mnohých firiem. Aj my kresťania máme také znaky. Tie však odkazujú na hlboké tajomstvá… P. Jozef Maretta grécko-katolícky kňaz a exorcista sa prihovára počas sv. omše v rámci akcie Duchovný boj, na tému Znaky a znamenia. Aké znaky používame my, kresťania? O čom hovoria a na čo odkazujú?

Chvála a uctievanie

Čo to vlastne tie chvály sú? Čo je tento moderný, zvláštny trend, po ktorom ešte pred niekoľkými rokmi nebolo na Slovensku „ani chýru ani slychu“?

Chvála je spôsob modlitby, kde sme s Bohom tak úzko spätý, a tak blízko pri ňom, že sa stáva modlitbou, ktorá už nie je na ľudských pravidlách, ale na Božích. V Biblii sa často píše o „poznaní“. Poznanie znamená veľmi intímny vzťah. „Adam poznal Evu a bum, bolo z toho potomstvo.“ Božie Slovo nás vyzýva: „Máme poznať Boha tak, ako Boh pozná nás.“ Doslova hovorí, aby sme boli v intímnom vzťahu s Bohom, tak ako boli spolu Adam a Eva. Chvála patrí presne do tejto roviny intimity, do tejto hlbiny, ktorú je veľmi ťažké ľudskou rečou opísať. Je ťažké o chvále hovoriť, ak do nej nevojdeme.

Pokračuj v čítaní