Neil Anderson on Twilight, Occult, and Spiritual Warfare Interview

Jon Oleksiuk sat with Neil T Anderson who is arguably the most read author on the issue of Spiritual Warfare. This video is the unedited raw interview shot for a new documentary film called „Battling Darkness: Hollywood & the Rise of Exorcism“ In this revealing documentary, leading voices from Hollywood and the Christian community, as well as psychologists and modern-day exorcists, discuss the mysteries of the demonic realm. Through a Biblical understanding and first-hand accounts, the film provides insights into the reality of spiritual warfare and offers keys to victory when you find yourself Battling Darkness.

Celá Boží výzbroj: Obleč si ji!

Celá Boží výzbroj: Obleč si ji! – Biblické školení pracovníků 2019/2020

Proto vezměte na sebe plnou Boží zbroj, abyste se mohli v den zlý postavit na odpor, všechno překonat a obstát. Stůjte tedy ‚opásáni kolem beder pravdou, obrněni pancířem spravedlnosti, obuti k pohotové službě evangeliu pokoje‘ a vždycky se štítem víry, jímž byste uhasili všechny ohnivé střely toho Zlého. Přijměte také ‚přilbu spasení‘ a ‚meč Ducha, jímž je slovo Boží‘. V každý čas se v Duchu svatém modlete a proste, bděte na modlitbách a vytrvale se přimlouvejte za všechny bratry i za mne.

One thing I ask – Elihana | אחת שאלתי מאת ה‘ – אליחנה | Achat Shaalti Me’et Hashem

One thing I ask (Tehillim/ Psalm 27) – Elihana | אחת שאלתי מאת ה‘ – אליחנה
Website: www.elihanaelia.com

Shalom dear followers from all around the world, thank you for watching my videos. I pray this music blesses the G-d of Israel and encourages you in the walk of faith.