Uvedení do křesťanské modlitby – P. Vojtěch Kodet

Co je vlastně křesťanská modlitba? Co je pro mě, pro tebe? Modlíme se vůbec rádi? Možná se musíme i my sami se zahanbením přiznat, že nás některé modlitby unavují, ale jiné nás těší. Křesťanská modlitba předpokládá osobní vztah TY a JÁ, jedinečnou zkušenost s láskou Boží ke mně osobně, důvěru, že Bůh si mě vyvolil, ke mně mluví a naslouchá mi. Co je cílem naší modlitby a proč je ale tolik druhů modlitby? Jaké postavení v mém životě má Otče náš a proč je pro nás věřící tak důležitý? Přednáška na toto téma zazněla v Praze – Liboci 22.2.2015 v rámci cyklu Škola křesťanské modlitby.

—————————————-­—————————————-

P. Vojtěch Kodet je známý především jako kazatel a autor několika knižních titulů s duchovní tematikou. Zabývá se přednáškovou a formační činností, dává exercicie, věnuje se duchovnímu doprovázení a službě uzdravování a osvobozování. Více na www.vojtechkodet.cz

Ježíš, Ty máš meno Najkrajšie

Ježiš, Ty máš meno najkrajšie,
Ježiš, počuješ moje volanie.
Ó, Ježiš, zdvihneš ma vždy, keď upadnem,
v Tvojej sile verný zostanem.
Ježiš, klaniam sa Ti, môj Pane,
Ježiš, trpel si veľmi kvôli mne.


Ó, Ježiš, zobral si moje trápenie,
Tvoje meno je mi najdrahšie.
Ježiš, Ty si Kráľ a prichádzaš,
Ježiš, mňa svojou láskou premieňaš.
Ó, Ježiš, dvíham svoj hlas a vyznávam,
že svoj život v Tvojich rukách mám.