7 biblických veršů na pomoc v duchovním boji

V duchovní oblasti jsme všichni v neustálém duchovním boji a náš nepřítel, ďábel, je velký. Má za sebou tisíciletou zkušenost, jak pokoušet, ničit a odvádět lidi z Boží přítomnosti.

Ale i když náš nepřítel je velký, náš Bůh je mnohem větší. A jedna věc je jistá; už teď jsme na vítězné straně. Díky tomu, co pro nás Ježíš vykonal na kříži, můžeme žít vítězně a bojovat proti nepříteli s odhodláním vyhrát. Bůh bojuje za nás a vyzbrojuje nás k boji.

V čase pokušení, když nás nepřítel klame, obviňuje nebo odsuzuje, Bůh nás posiluje svým slovem proti silám zla a plánům nepřítele. Možná jste právě dnes v nějaké formě duchovního boje a potřebujete pohled do Božího slova.

Těchto sedm biblických veršů o duchovním boji nám mohou pomoci vyhrát v boji proti nepříteli a přihlásit se k vítězství v Kristu. Pokračuj v čítaní

Duchovný boj

On nás vytrhol z moci tmy a preniesol do Kráľovstva svojho milovaného Syna“ (Kol 1,13)
Keď sme prijali Ježiša do svojho srdca, stalo sa s nami niečo veľmi dôležité; niečo, čo má trvalý charakter: boli sme vytrhnutí zo Satanovho kráľovstva. Ani sme si neuvedomovali, že nás s ním niečo spája. Zlý duch však v nás pôsobil (porov. Ef 2,2). On sa pokladal za tvojho Pána. Bol ale veľmi nenápadný: vštepoval ti pocit, že ty sám si pre seba pánom.

Zdroj : http://www.svmichael.sk/files/boj.pdf