Kniha Odpustenia

Štyri kroky k uzdraveniu seba samých a celého sveta. Každým odpustením, či už malým alebo veľkým, získavame zdravie. Odpustením prinášame mier sebe aj celému svetu. Arcibiskup Desmond Tutu, držiteľ Nobelovej ceny, sa stal svedkom najhorších zločinov, aké sú ľudia schopní spáchať. Preto všade kam ide, mu ľudia kladú rovnakú otázku. Jeho odpoveďou je táto kniha, ktorú napísal spolu so svojou dcérou Mpho, reverendkou anglikánskej cirkvi. Vo svojej knihe načrtli jednoduché, avšak veľmi hlboké pravdy o zmysle odpúšťania; o tom, ako to celé funguje; prečo každý z nás potrebuje vedieť, ako odpúšťať a prijať odpustenie a prečo je odpúšťanie najväčším darom, ktorý si môžeme dať, keď nám niekto ublíži.

Akt odpúšťania vysvetľujú v štyroch krokoch – vyrozprávanie príbehu, pomenovanie bolesti, odpustenie a obnovenie alebo ukončenie vzťahu. Kniha je doplnená o meditácie, cvičenia a modlitby, ktoré budú čitateľov po celý čas usmerňovať správnym smerom. Táto kniha nám nielen prináša spôsob, ako nájsť cestu k uzdravovaniu seba samých, ale pomáha nám znovu nadobudnúť rovnováhu tela, mysle aj ducha.

Podrobnosti:

Väzba:tvrdá
Jazyk: slovenský
Rok vydania: 2015
Počet strán: 224
Formát: A5

 

 

Pokračuj v čítaní

Sila odpustenia – Alexander Barkoci

Alexander Barkoci,

narodený 1955, žije v meste Komárno na Slovensku s manželkou Zuzanou a šiestimi deťmi. Vyrastal v kresťanskej rodine. Vo veku 15 rokov sa rozhodol nasledovať Pána Ježiša. Prežil odpustenie svojich hriechov a zasvätil svoj život Bohu. V 70-tych rokoch mu nebolo na Slovensku umožnené teologické štúdium, preto sa začal vzdelávať v oblasti strojárstva, kde si našiel uplatnenie. Okrem iného pracoval ako majster odborného výcviku a mal na starosti niekoĺko dielní. V roku 1988 bol povolaný do kazaťelskej služby v Baptistickej cirkvi na Slovensku. Túto službu zastával 15 rokov. V tomto období absolvoval teologický seminár v Budapešti. Boh ho obdaroval schopnosťou slúžiť tiež v Maďarskej reči.

Pokračuj v čítaní

Odpustenie a riešenie konfliktov -Michal Kevický

Lukáš 17:3

Dajte si pozor! Ak sa tvoj brat previní, pokarhaj ho; a ak učiní pokánie, odpusť mu. 4 A čoby sa sedem razy cez deň previnil proti tebe a sedem razy vrátil by sa k tebe a povedal by: Kajám sa! – odpusť mu. 5 Tu apoštolovia povedali Pánovi: Prispor nám viery! 6 Odpovedal Pán: Ak máte vieru ako horčičné zrno a poviete tejto moruši: Vytrhni sa s koreňom a presaď sa do mora! – poslúchne vás.

Zvládanie konfliktov a vyjednávanie

Druhy konfliktov všeobecne
Vypovedá o úrovni jeho uvedomenia a vplyve na správanie:
Latentný konflikt
je taký, ktorý existuje, ale nie je poznaný. Jeho úroveň je nevedomá alebo podvedomá. Správanie je určované obrannými mechanizmami ako vytesnenie, potláčanie, odčinenie.
Pociťovaný konflikt už vyvoláva vnútorné napätie, zvýšenú podráždenosť, ale konflikt stále nie je otvorený, nevedie k prezentácii navonok. Správanie sa preto ťažšie koriguje.
Poznaný konflikt.
Základné príčiny sú známe jednému alebo obom účastníkom konfliktu. Správanie nemusí viesť k vyhroteniu konfliktu, účastníci dokážu korigovať vzájomné prejavy
voči sebe.
Zvládaný konflikt.
Účastníci ho riešia niektorým zo spôsobov, ako konfrontácia, kooperácia,
ústup, vyhnutie sa, kompromis. Spôsob zvládania môže viesť:
a) k novému konfliktu
b) k vyriešeniu konfliktu.

Pokračuj v čítaní