Krátke základné modlitby duchovného boja a ochrany pred Zlým (príklady)

Niektoré citáty z Biblie (KAT) k duchovnému boju a moci Ježišovej krvi:

Nemyslite si, že som priniesol pokoj na zem. Nie pokoj som priniesol, ale meč. (Mt 10:34)

Myslíte si, že som prišiel darovať pokoj zemi? Nie, hovorím vám, ale rozdelenie. (Lk 12:51)

Toto som vám povedal, aby ste vo mne mali pokoj. Vo svete máte súženie, ale dúfajte, ja som premohol svet!“ (Jn 16:33)

Lebo nás nečaká zápas s krvou a telom, ale s kniežatstvami a mocnosťami, s vládcami tohto temného sveta, so zloduchmi v nebeských sférach. (Ef 6:12)

Preto si vezmite Božiu výzbroj, aby ste mohli v deň zla odolať, všetko prekonať a obstáť! Stojte teda: bedrá si prepášte pravdou, oblečte si pancier spravodlivosti a obujte si pohotovosť pre evanjelium pokoja! Pri všetkom si vezmite štít viery, ktorým môžete uhasiť všetky ohnivé šípy zloducha! A zoberte si aj prilbu spásy a meč Ducha, ktorým je Božie slovo! Vo všetkých modlitbách a prosbách sa modlite v každom čase v Duchu! A v ňom vytrvalo bdejte a proste za všetkých svätých! (Ef 6: 13-18)

Toto je moja krv novej zmluvy, ktorá sa vylieva za všetkých na odpustenie hriechov. (Mt 26:28)

V ňom máme vykúpenie skrze jeho krv, odpustenie hriechov, podľa bohatstva jeho milosti, (Ef 1:7)

o čo viac krv Krista, ktorý skrze večného Ducha sám seba priniesol Bohu na obetu bez poškvrny; očistí nám svedomie od mŕtvych skutkov, aby sme mohli slúžiť živému Bohu. (Heb 9:14)

A podľa zákona sa skoro všetko očisťuje krvou a bez vyliatia krvi niet odpustenia. (Heb 9:22)

Ale ak chodíme vo svetle, ako je on vo svetle, máme spoločenstvo medzi sebou a krv Ježiša, jeho Syna, nás očisťuje od každého hriechu. (1Jn 1:7)

Pokračuj v čítaní

Dovoľ Ježišovi, aby ťa uzdravil.

Čo všetko znamenalo uzdravenie malomocného?

A čo znamená ešte aj dnes — pre nás? Grécko-katolícky kňaz pôsobiaci v Koinonii Ján Kristeľ v Prešove o.Damián Sakara nás vo svojej katechéze prenesie do príbehu uzdravenia malomocného. Jeho rozprávanie nám umožní precítiť hrôzu tejto choroby a veľkosť Ježišovho skutku. Ježiš však podobne koná i DNES, aj Tebe ponúka uzdravenie.