Žalm 91

1 Kto pod ochranou Najvyššieho prebýva a v tôni Všemohúceho sa zdržiava,

2 povie Pánovi: „Ty si moje útočište a pevnosť moja; v tebe mám dôveru, Bože môj.“

3 Veď on sám ťa vyslobodí z osídel lovcov a zo zhubného moru.

4 Svojimi krídlami ťa zacloní a uchýliš sa pod jeho perute. Jeho pravda je štítom a pancierom,

5 nebudeš sa báť nočnej hrôzy, ani šípu letiaceho vo dne,

6 ani moru, čo sa tmou zakráda, ani nákazy, čo pustoší na poludnie.

Pokračuj v čítaní

Krátke základné modlitby duchovného boja a ochrany pred Zlým (príklady)

Ľútosť nad hriechmi

Ježišu, prosím o odpustenie mojich hriechov   ….. (vymenuj ), previnení a zanedbávania dobrého. Ľutujem to. Príď prosím do môjho života. Naplň ma prosím svojím Duchom Svätým vo všetkých oblastiach môjho tela a duše. Zapečať prosím všetky prístupové cesty Zlého svojou presvätou krvou.

Iný príklad:

Bože môj, celým srdcom Ťa milujem a preto veľmi ľutujem, že som Ta hriechmi urazil. Chcem sa naozaj polepšiť a hriechu sa chrániť. Otče, odpusť mi pre krv Kristovu.

alebo

Nebeský Otče, veľmi mi je ľúto, že som ťa hriechmi urazil. Milujem ťa a sľubujem, že sa polepším. Otče, odpusť mi pre krv Kristovu.

Odpustenie

http://www.manipulacia-carodejnictvo.sk/modlitba-odpustenia-a-oslobodenia/

Prehlásenie  Ježiša Krista za môjho Pána a Spasiteľa

Vyznávam mojimi perami a mojím srdcom, že Ježiš Kristus je Boží Syn, ktorý prišiel v tele na zem, narodil sa z Márie Panny, svojím umučením a smrťou na kríži ma vykúpil a zachránil. Kajám sa zo svojich hriechov a vyznávam, že som zhrešil. Verím Pane, že si verný a spravodlivý  a prosím Ťa, aby si ma očistil od každého hriechu a neprávosti  svojou svätou krvou. A ako Slovo hovorí: Každý, kto bude vzývať meno Pánovo, bude spasený. Prehlasujem Ťa Pane Ježišu Kriste za svojho Pána a Spasiteľa vo všetkých oblastiach môjho života. Amen.

Pokračuj v čítaní