Okultizmus a mágia

Mágia v modernej spoločnosti .

Rozprávky sú plné mágie a čarovania, tento fenomén sa však neobmedzuje iba na detský svet. Aj v modernom svete dospelých sa stretávame s ľuďmi, ktorí sa venujú tajomným okultným vedám. Mnohí z nich za úplatu ponúkajú svoje služby a nadprirodzené schopnosti. Dokonca ani v západnej materialistickej spoločnosti sa nejedná len o folklór, ale o svet, ktorý mnohí berú s obrovskou vážnosťou a za ezoterické služby sú ochotní platiť nemalé peniaze.
     Hovorí sa o černej a bielej mágii. Tá čierna je všeobecne vnímaná ako negatívna, ktorej cieľom je bojovať proti ľuďom a škodiť im. Na druhej strane bielu mágiu ľudia väčšinou akceptujú a považujú ju, ak nie za dobrú, tak minimálne za neškodnú. To preto, že si ju spájajú s liečením, blahodarným pôsobením a pomocou ľuďom. Z hľadiska kresťanského biblického svetonázoru je však mágia veľmi problematickým duchovným javom. V tomto článku sa pozrieme na mágiu v svetle Božieho slova a ukážeme si niektoré jej prejavy v našom modernom svete.

Pokračuj v čítaní

Křesťanství a okultismus

Chtěli byste například, aby Vás ze spánku budily všelijaké potvory? Není snadnější cesty než se zaplést do okultismu. Že nevíte, co je to okultismus? Okultismus je odvozen od latinského slova occultus – skrytý. Je to vlastně snaha o spojení s neviditelným (duchovním) světem a o využití získaných schopností a informací ve svůj prospěch. Jsou dvě možnosti, jak získat spojení s duchovním světem. První, správná volba, je začít žít život s Bohem (který je též duch). Pokud se někdo „obrátí“ a přijme odpuštění hříchů skrze Ježíše Krista, Bůh obživí ducha tohoto člověka. Tím je umožněna komunikace s Bohem. Druhá, nesprávná volba, je možnost získat spojení s duchovním světem skrze Satana a jeho pomocníky – démony.

Toto nesprávné spojení může být navázáno i zcela neúmyslně, pouze z důvodu neznalosti. Pokusím se Vám uvést příklady, nikoli však vyčerpávající seznam. Z praktik, které se často objevují v současnosti bych chtěl upozornit zvláště na tyto: Spiritistické seance – vyvolávání duchů, jakákoli forma věštění, léčení „energií“ nebo tzv. životním magnetismem, Transcedentální meditace a jí podobné, autogenní trénink, Silvova metoda, hypnóza a autohypnóza, „proutkaření“, zjišťování informací pomocí virgule, prstýnků na niti apod., telepatie, telekineze, jasnovidnost, levitace, koncentrování a využívání „energie“ – či, kundalini, čakry apod., stavy změněného vědomí – např. pomocí halucinogenů či jiných drog, opakované stavy těžké opilosti, tzv. astrální cestování ad. Na prvním místě je samozřejmě satanismus – uctívání a vzývání Satana. Dále bych chtěl varovat před akupunkturou, homeopatií, ale i např. před „tvrdou“ metalovou hudbou. Jako nebezpečnou oblast vidím i počítačové hry, kde se nachází „magické“ ornamenty a symboly – hry ve stylu DOOM, BLOOD atd.

Pokračuj v čítaní

Korene nevery a okultizmu

Praktizovanie rôznych foriem okultizmu je jedným z najťažších hriechov proti prvému Božiemu prikázaniu. Aké sú najhlbšie korene tohto hriechu a nevery v Boha?

 Falošný obraz Boha

 Ježiš Kristus nám zjavuje celú pravdu o tajomstve Boha, ktorý je jeden v dokonalom spoločenstve osôb: Otca, Syna a Ducha Svätého. Každého z nás povolal k životu a do spoločenstva lásky s ním. Ustavične nad nami bdie s veľkou nehou, mocou a rozhodnosťou najlepšieho Otca. Existujeme a žijeme len preto, lebo nás Boh miluje. Láskou Boha je osoba – Duch Svätý. On je vzájomnou láskou Otca a Syna. Celý svet bol stvorený a je udržiavaný pri živote silou tejto Lásky. Keď Stvoriteľ stvoril človeka na svoj obraz a podobu, urobil ho schopným milovať, čiže prijať dar Ducha Svätého a odovzdávať ho iným. V tomto je obsiahnutá najväčšia dôstojnosť človeka – že skrze modlitbu môže nadviazať osobný vzťah lásky s Bohom, spojiť sa s ním vo sviatostiach, dovoliť Bohu, aby ho oslobodzoval z otroctva hriechov a uzdravoval zo všetkých zranení, slabostí, chorôb ducha, aby človek mohol bez prekážok milovať láskou, ktorú mu dáva Boh. Toto je plnosť šťastia: byť milovaný a milovať čistou, nezničiteľnou láskou.

Pokračuj v čítaní