Je počúvanie metalu zlé?

Otázka:
Zdravím mám na vás otázku počúvam metal. Z rôznych strán počúvam, že to je zlé. Ale tak ja na tom nevidím nič zlé pokiaľ človek nepočúva pesničky v ktorých sa vzýva satan počúvam konkrétne kapelu Rammstein, ktorá vôbec nevzýva satan ani peklo nespomína, sú to ateisti. Tak sa chcem spýtať či sa aj tak dopúšťam hriechu a  tak isto ako to je pesničky v ktorých sú vulgarizmy. V tomto prípade mám na mysli také pesničky, ktoré fakt majú normálny text povzbudzujú ma keď sa mi nič nechce a  ale ten človek tam zanadáva. Ďakujem

Odpoveď:
Ježiš nám v evanjeliu hovorí: „„Dávajte pozor na to, čo počúvate!“ (Mk 4, 24). 

Hudba je vyššia širokospektrálna forma komunikácie, ktorá pôsobí predovšetkým na emócie a podvedomie človeka. Niektoré formy hudby dokonca potláčajú kritické myslenie. Hudba je odrazom vnútra jej tvorcu. Ak ju nekriticky prijímam, v mojom vnútri sa sprítomňujú stavy autora skladby. Pieseň ma doslova naladí na jeho stavy. V hudbe sa okrem slov používa najmä veľa symbolov a metafor.

Pokračuj v čítaní

Temné žriedla New Age

Je zaujímavé, že v dobe rozvinutého egoizmu môže prekvitať idea, ktorá pochlebuje ľudskej márnivosti: „Budete ako Boh,“ a pritom zároveň povzbudzuje človeka k tomu, aby sa rozplynul v ničote, ktorú predstavuje ako cieľ.

Definíciu New Age môžeme meniť podľa toho, na ktorú stránku tejto ideológie chceme upozorniť.

K prvej stránke patrí šírenie názoru, že New Age je medzinárodné hnutie, ktoré podporuje ekológiu, zdravú výživu a alternatívnu medicínu. Hnutie s pokojným a príjemným posolstvom, ktoré sa snaží nájsť vo všetkých náboženstvách spoločné, spájajúce prvky, ktoré dávajú nádej na dobrú budúcnosť. Budúcnosťou má byť vytvorenie ideologicky zosúladeného, šťastného a globálneho spoločenstva. Veľmi veľa sa tu hovorí o tolerancii, menšinách a rôznorodosti, ktoré sa zmestia do New Age ako do vreca bez dna.

Pokračuj v čítaní

Okultizmus a mágia

Mágia v modernej spoločnosti .

Rozprávky sú plné mágie a čarovania, tento fenomén sa však neobmedzuje iba na detský svet. Aj v modernom svete dospelých sa stretávame s ľuďmi, ktorí sa venujú tajomným okultným vedám. Mnohí z nich za úplatu ponúkajú svoje služby a nadprirodzené schopnosti. Dokonca ani v západnej materialistickej spoločnosti sa nejedná len o folklór, ale o svet, ktorý mnohí berú s obrovskou vážnosťou a za ezoterické služby sú ochotní platiť nemalé peniaze.
     Hovorí sa o černej a bielej mágii. Tá čierna je všeobecne vnímaná ako negatívna, ktorej cieľom je bojovať proti ľuďom a škodiť im. Na druhej strane bielu mágiu ľudia väčšinou akceptujú a považujú ju, ak nie za dobrú, tak minimálne za neškodnú. To preto, že si ju spájajú s liečením, blahodarným pôsobením a pomocou ľuďom. Z hľadiska kresťanského biblického svetonázoru je však mágia veľmi problematickým duchovným javom. V tomto článku sa pozrieme na mágiu v svetle Božieho slova a ukážeme si niektoré jej prejavy v našom modernom svete.

Pokračuj v čítaní

Křesťanství a okultismus

Chtěli byste například, aby Vás ze spánku budily všelijaké potvory? Není snadnější cesty než se zaplést do okultismu. Že nevíte, co je to okultismus? Okultismus je odvozen od latinského slova occultus – skrytý. Je to vlastně snaha o spojení s neviditelným (duchovním) světem a o využití získaných schopností a informací ve svůj prospěch. Jsou dvě možnosti, jak získat spojení s duchovním světem. První, správná volba, je začít žít život s Bohem (který je též duch). Pokud se někdo „obrátí“ a přijme odpuštění hříchů skrze Ježíše Krista, Bůh obživí ducha tohoto člověka. Tím je umožněna komunikace s Bohem. Druhá, nesprávná volba, je možnost získat spojení s duchovním světem skrze Satana a jeho pomocníky – démony.

Toto nesprávné spojení může být navázáno i zcela neúmyslně, pouze z důvodu neznalosti. Pokusím se Vám uvést příklady, nikoli však vyčerpávající seznam. Z praktik, které se často objevují v současnosti bych chtěl upozornit zvláště na tyto: Spiritistické seance – vyvolávání duchů, jakákoli forma věštění, léčení „energií“ nebo tzv. životním magnetismem, Transcedentální meditace a jí podobné, autogenní trénink, Silvova metoda, hypnóza a autohypnóza, „proutkaření“, zjišťování informací pomocí virgule, prstýnků na niti apod., telepatie, telekineze, jasnovidnost, levitace, koncentrování a využívání „energie“ – či, kundalini, čakry apod., stavy změněného vědomí – např. pomocí halucinogenů či jiných drog, opakované stavy těžké opilosti, tzv. astrální cestování ad. Na prvním místě je samozřejmě satanismus – uctívání a vzývání Satana. Dále bych chtěl varovat před akupunkturou, homeopatií, ale i např. před „tvrdou“ metalovou hudbou. Jako nebezpečnou oblast vidím i počítačové hry, kde se nachází „magické“ ornamenty a symboly – hry ve stylu DOOM, BLOOD atd.

Pokračuj v čítaní