Viera do vrecka – Okultizmus

Viera do vrecka – Okultizmus, skúsenosti katolíckych kňazov s okultizmom, ako sa dostať z okultizmu. Viera je hybná sila … v čo verím? Sila svätenín – exorcizovanej vody, soli…. je v našej viere v ich pôsobenie.  Ak verím Zlému…prichádza ovocie Zlého a jeho nadvláda  nad človekom. Ak uverím Bohu, Ježišovi , skrze Jeho moc  a vedenie Ducha Svätého prichádza oslobodenie z démonického útlaku …

 

Svědectví bývalé čarodějnice – Varování před knihami Harry Potter

Od napsání tohoto svědectví uplynulo několik let, během kterých J.K. Rowlingová napsala další tři díly do této série (z čehož ta poslední se skládá ze dvou částí). Je to velice smutné. Kromě toho vznikly filmy a počítačové hry. Yahuveh nás, skrze Své Prorocké Slovo varuje, abychom jsme tyto filmy nesledovali, my, ani naše děti.

Varuje nás, před duchem vzpoury, který vstoupí do našich dětí, když se budou na tyto filmy dívat.

Musíme si také pamatovat, že nám Yahuveh dal Svého Syna YAHUSHUA (Ježíše). Jenom v Něm je Spasení a Vysvobození. Jestliže cítíš, že potřebuješ pomoc a nemáš blízko sebe zbožného pastora nebo bratra/sestru, můžeš volat k Bohu YAHUVEH kdekoliv jsi. On vyslyší tvé modlitby a vysvobodí tě, tak jako to udělat pro mě, když jsem to potřebovala. Pokud jsi skutečným Božím dítětem – (zkoumáš svoje srdce) a usiluješ o to, žít svatý život, můžeš volat ke Jménu YAHUSHUA. Také můžeš vzít autoritu na jakýmkoliv zlým duchem, který tě sužuje. Na závěr si pamatuj, že účast na Večeři Páně, je tou nejsilnější zbraní proti nepříteli. Tu můžeš dělat doma sám, ve skupince věřících nebo s bohabojným manželem/manželkou. Pokud by jste se chtěli dozvědět více na toto téma, prosím navštivte www.amightywind.com, kde můžete nalézt i toto svědectví.

Okultizmus – stručný prehled

1.Co je to okultismus?

Slovo „okultismus“ pochází z latinského „occultus“ – tajný, skrytý, utajený.

Okultismus představuje duchovní nauku („vědu“) spojenou se zvláštními schopnostmi, ve které lidé hledají buď poznání nebo moc z jiného zdroje než z Boha, a to tam, kde takové poznání nebo moc může pocházet pouze z Boha. Jde o tajnou nebo skrytou nauku, která se zabývá nadsmyslovými jevy, jež nelze vědecky vysvětlit. Každá okultistická nauka vychází z přesvědčení, že ve světě kromě racionálně poznaných sil existují ještě jiné neznámé síly, se kterými může člověk nějakým způsobem zacházet a je ovládat pomocí magie nebo tajné praktiky, a tak dosáhnout nadvlády nad lidmi nebo věcmi. Takovými praktikami za účelem tajného poznání nebo moci se lidé otevírají působení zlých duchů, i když si to neuvědomují a často mají pocit, že nedělají nic špatného. Všechny křesťanské církve považují jakékoli formy okultismu za hříšné a škodící člověku na jeho životní cestě. Písmo sv. Starého i Nového zákona v tomto mluví zcela jasně.

Teoretickým základem pro okultismus je esoterismus ( z řeckého „esoteros“ – uzavřený, vnitřní, vyhrazený několika jedincům). Esoterické učení je určeno zasvěcencům a uzavřeným skupinám. Zavazuje k uchování tajemství. Okultní praktiky se vykládají na základě zákonů esoterismu; okultismus je pak jako praktické dotažení esoterismu.

 

Pokračuj v čítaní

Kresťanstvo a okultizmus – Úvod

CrystalBallSúčasnú dobu, ktorú zvykneme nazývať modernou, pretože ju charakterizuje rýchly vedecký pokrok, stále nové výdobytky techniky, životný štandard dostupný väčšine obyvateľstva. A napriek tomu možno v tejto spoločnosti badať niečo staré, neslobodné, čo vracia ľudí, do dávnej, temnej minulosti. Nehovoríme o temnom stredoveku, ale o renesancii ezoteriky a okultizmu, ktoré sa aj na Slovensku začali hojnejšie objavovať po roku 1989, hoci viaceré praktiky existovali v ľudovej kultúre, najmä na vidieku, neustále.

Mnohí nehovoria otvorene o okultizme, keďže toto slovo nesie v sebe viac-menej negatívny nádych a predstavy, ale skôr o ezoterike (súčasť okultizmu), ktorú prijímajú za neškodnú prax, záujmovú činnosť, a ako takú ju často predstavujú v masmédiách, odkiaľ sa doslova predáva a tlačí do pozornosti občanov.

Keďže skutočnosť je iná, je potrebné načrtnúť hlavné charakteristiky jednotlivých prúdov a javov okultizmu, ich pôvod i nebezpečenstvo, ktoré predstavujú pre jednotlivca i spoločnosť. Odkrytie ich podstaty a pôvodu, nám pomôže pochopiť ich nezlučiteľnosť s vierou a slobodným duchovným rozvojom, ako aj dať kontrastný podklad k predstaveným pozíciám zo strany viery.

Pokračuj v čítaní

Okultizmus

Poznáte rozprávanie o tom, ako Izraeliti cestou do Zasľúbenej zeme dobíjali Jericho? (Pozri Joz 7 kapitola). Boh im prikázal, aby nad všetkým, čo je v Jerichu, vykonali kliatbu – mali to zničiť a nesmeli si so sebou nič zobrať. Lenže jeden z nich, Achan, tento Boží príkaz porušil. Z Jericha si zobral striebro, šineársky plášť a zlatý jazyk, ktoré sa podľa mienky odborníkov používali pri vešteckých praktikách.

V dôsledku tohto činu ale Izraelský národ stratil Božiu ochranu. Pri dobíjaní pomerne malého mesta Haj utrpel zdrvujúcu porážku, pri ktorej zahynulo tridsaťšesť izraelských bojovníkov. Ich postup do zasľúbenej zeme sa zastavil. Keď sa Jozue pýtal Boha na príčinu neúspechu, ten mu ukázal, že niekto v jeho mužstve porušil Boží zákaz. Losovaním sa zistilo, že to bol Achan. Vtedy Izraeliti vyviedli z tábora Achana, jeho deti, jeho stáda i všetko čo mal a ukameňovali ich. Takto bolo odstránené prekliatie a Izraeliti mohli ďalej víťazne napredovať do Zasľúbenej zeme.

Pokračuj v čítaní