Harry Potter Review: The Philosophers Stone

By Marcia Montenegro| Harry Potter is a character in a series of books written by J. K. Rowling about a young boy who discovers he is really a wizard, in other words, a sorcerer. Four books have come out in the Harry Potter series, with 3.8 million copies of the fourth book being released in the U.S. on July 8, 2000. Worldwide, 35 million copies of the first three books are in print, with about half of total sales in the U.S. (“USA Today,” 6-22-00, p. D-1).

The first book, Harry Potter and the Sorcerer’s Stone, was released in England as Harry Potter and the Philosopher’s Stone. The “Philosopher’s Stone” is part of the lore of alchemy and medieval sorcery, and was supposedly a stone which could be used to turn base metal to gold, and was the Holy Grail of sorcery (Bill Whitcomb, The Magician’s Companion, St. Paul: Llewellyn, 1994, pp. 351, 485, 527).

Rowling has been hailed as a clever, imaginative writer whose books have enticed children into reading again. This is no doubt true. However clever or imaginative the stories are, they do center on a character who is learning the arts of sorcery and witchcraft. One defense, or minimization of the sorcery in the Harry Potter books, is that the stories are just a normal part of a child’s fantasy world. Tolkien and C. S. Lewis are often brought up as examples.

But are Tolkien and Lewis the standard for discernment? Even so, Lewis did not endorse the occult. And if Tolkien did, does that make it okay? (When I was an astrologer, my witch clients and friends loved Tolkien, by the way). Yes, Lewis and Tolkien wrote fantasy novels that included magical elements, but the question for Christians should be, is the fantasy (in any story) centered on the occult, and what does God say about the occult?

Pokračuj v čítaní

Astral Projection Exposed: Sleep Paralysis & The Demonic Realm (Odhalenie astrálnej projekcie: Paralýza v spánku & démonická ríša)

 

By Steven Bancarz| Astral projection is the practice of willfully disconnecting your mind or soul from your body and travelling around in a parallel spiritual realm called “the astral realm”.  This is the name given to a dimension right above us on a higher plane, thought it looks the exact same as our natural world because it’s the same universe just on a higher level.

The metaphysical component of you that animates your physical body is believed to be an energetic imprint of your physical body almost like a phantom, or a ghost, and when this part of you leaves your physical body while your body is still alive, this is called “astral projection”.  When outside of one’s body, a person exists, theoretically, as a disembodied soul.

Pokračuj v čítaní

The Effects of Witchcraft Attack (Dôsledky čarodejníckeho útoku)

Witchcraft is very deceptive and can manifest itself in our lives in many ways. The enemy uses witchcraft attack to either weaken us, or to bring us into alignment with his kingdom. Each type of witchcraft has a specific purpose and intent. It could be to hinder your walk with God, and the call He has on your life. It could be to weaken your ministry or tear apart your family. It could be to keep you physically weak and distracted, depressed or hopeless. The end game of witchcraft is always to steal, kill and destroy.

Witchcraft can come from different sources. It can come from people who are using their will and intent to cause you harm, or it can come from someone astral traveling to your location to do witchcraft on you. Anyone can do witchcraft, and it is not limited to only witches, etc. Witchcraft is also not limited to the living, but also the souls of the dead who have made a pact with Satan can use astral travel to harass the living with witchcraft.

Witchcraft attack often targets areas that should be protected by the Armor of God. The Armor of God consists of seven pieces, which is the number of completion. Each piece correlates with areas of weakness where we are vulnerable to attack from Satan. Here I have given a brief overview on the Armor, but I will go more in depth into it in a future post.

Pokračuj v čítaní

ČERVENÁ ŠNÚRKA: ozdoba, či magický predmet?

Povera spojená s rituálom. Červená šnúrka, stužka, nitka či náramok. Jej existenciu vnímame v posledných rokoch až priveľmi. Avšak skutočne vieme, čo (alebo kto) je za tým?

Dnešná doba je charakteristická nielen rýchlosťou (a v spojení s ňou často počutým „nemám čas, nestíham“) a technickými vymoženosťami od výmyslu sveta, ale aj veľkým strachom. Ľudia sa boja o svoj život, zdravie, majetok, bezpečnosť, zamestnanie a podobne. Strach z krízy, neslobody, vojny – na druhej strane (nie vždy naplnená) túžba po plnosti, slobode, mieri, po skutočnom živote. Ako to však dosiahnuť?

Každý z nás v sebe vníma rozmer duchovna, ktorý potrebuje nejakým spôsobom nasýtiť. „Nespokojné je moje srdce, kým nespočinie v Tebe, Bože,“ povedal veľmi výstižne svätý Augustín. Ak nenaplníme svoje srdce Bohom, ak naše srdce nespočinie v Ňom, hľadáme iné možnosti, ktoré nás však privádzajú len k väčšej nespokojnosti, nešťastiu a napokon nás úplne zničia. Hoci spočiatku tieto možnosti, ktoré nachádzame v radoch okultizmu, ezoteriky, New age či rôznych alternatívnych smerov, vyzerajú veľmi lákavo a jednoducho – a najmä ponúkajú (ne)riešenie tu a teraz, rýchlo a bez čakania –, následky a dôsledky, a to najmä v oblasti duchovnej, na seba nenechajú dlho čakať.

Pokračuj v čítaní