Prečo je joga nezlučiteľná s Kristom – Páter James Manjackal

Čo je to joga?

Slovo joga znamená „zväzok“, „zjednotenie“. Predmetom jogy je spojiť svoje vlastné prechodné a dočasné SE´, „JIVA“, s večným „Brahma“ (hinduistický koncept Boha). Tento Boh nie je osobným Bohom, ale duchovnou neosobnou substanciou, ktorá je jedno s prírodou a kozmom. Brahma je božská neosobná substancia, ktorá „preniká a zahaľuje a je základom všetkého“. Joga má svoje korene v starých hinduistických Upanišádách (1000 pr. Kr.), ktoré hovoria, že joga je „zjednotenie svetla v tebe so svetlom Brahmana“. „Absolútno je vo vnútri samotnej jednotky“ (L´assoluto é all´interno di uno stesso), hovorí Chandogya Upanišád, „TAT Tuam ASI“ alebo „to si ty“. To božské prebýva v každom jednom z nás prostredníctvom svojho mikrokozmického predstaviteľa, individuálneho ja nazývaného „Jiva“. V Bhagavad Gita, Pán Krišna opisuje Jiva ako „môj večný podiel“ a „radosť z jogy prechádza na jogína, ktorý je jedno s Brahmanom.“
V roku 150 po Kr. jogín Pantajali vysvetlil osem spôsobov, ktoré vedú cvičenie jogy z nevedomosti k osvieteniu – osem ciest predstavuje akýsi rebrík – sebakontrola (jama), zachovávanie náboženských predpisov (nijáma), polohy tela (asana), dychové cvičenia (pranajáma), kontrola zmyslov (pratjahára), sústredenosť (dharána), hlboká kontemplácia (dhijána), osvietenie (samadhí). Je zaujímavé poznamenať, že polohy tela a dychové cvičenia, často považované za celú jogu na Západe, sú bodmi 3 a 4 smerom k zjednoteniu s Brahmanom!

Joga nie je iba rozpracovaným systémom fyzických cvikov, ale je duchovnou disciplínou, ktorá má za cieľ priviesť dušu k osvieteniu (samadhí), k úplnej jednote s božským bytím.

Pokračuj v čítaní

Bojové umenia nie sú iba šport

Východné bojové umenia nie sú iba šport. Karate, kung fu a aikido sú filozoficko-duchovné systémy, cudzie kresťanskej kultúre…

Moderné bojové umenia

Dominik Chmielewski začal trénovať východné bojové umenia v polovici 80. rokov minulého storočia. Mal vtedy 14-15 rokov. Keďže bol drobný, slabý chlapec, spočiatku hľadal spôsob sebaobrany na ulici. Ale už po prvých tréningoch zistil, že karate môže byť preň všetkým. Začal sa venovať aj ďalším bojovým umeniam: aikidu a jiu-jitsu. Trénoval u najlepších majstrov v Poľsku a nadviazal kontakt aj s majstrami z USA. Rýchlo získal prvý dan a rozhodol sa, že bojové umenia použije pri výchove mládeže.

Pokračuj v čítaní

Pasca okultizmu

 Zradné pokušenie  

Veľa ľudí podlieha zradnému pokušeniu a hľadá šťastie v okultizme, a nie v Bohu. Namiesto toho, aby svoje problémy prinášali Ježišovi, vyhľadávajú rady veštcov, jasnovidcov, chiropraktikov, biotronikov alebo mágov. Venujú sa astrológii, veria horoskopom, poverám a dôležité rozhodnutia robia podľa konštelácie hviezd. V prípade zdravotných ťažkostí navštevujú rôznych liečiteľov, ktorí sú nástrojmi pôsobenia zlého ducha. Sú aj takí, ktorí v honbe za kariérou, peniazmi, mocou a úspechom zasväcujú svoj život diablovi, aby dosiahli zvrátenú sexuálnu rozkoš, moc nad inými alebo bohatstvo.

Ak človek začne dôverovať okultným silám, automaticky odmieta Boha a evanjelium. Takýto postoj vedie k tomu, že človek sa zmení na diablovho otroka. V zosvetštenej a pohodlnej spoločnosti, v ktorej víťazí nemravnosť, rozvody, interrupcia, eutanázia, klamstvo a úplatkárstvo a kostoly zívajú prázdnotou, sa okultizmus teší veľkej popularite. Od ateizmu ľudia ľahko prechádzajú k viere v okultizmus, k sektárstvu, poverám, orientálnym kultom, modloslužbe, ba až k satanizmu.

 

Historické údaje poukazujú na úzku spojitosť medzi národným socializmom, marxizmom a démonológiou. Zakladatelia komunizmu Marx, Engels, Lenin a Stalin sa venovali okultizmu a boli pod diablovou nadvládou. Podobné zväzky s diablom mali aj Hitler a jeho spoločníci, ktorí sa tiež venovali okultným praktikám.

Pokračuj v čítaní

Tvrdíte, že existuje aj tzv. náboženská mágia. Nie je to protirečenie? Veď náboženstvo vylučuje mágiu!

Na prvý pohľad takýto názov skutočne vyznieva ako protirečenie.

Veď predsa náboženstvo a mágia sú dve odlišné skutočnosti, ktoré stoja navzájom proti sebe. A predsa je to možné! Nejde tu o náboženskú mágiu vo vlastnom zmysle slova ale o magický prístup k modlitbe, sviatostiam a sväteninám Cirkvi, ktorý je samozrejme škodlivý. Marí skutočný účinok Božej milosti, ktorú tieto úkony majú spôsobiť alebo sprostredkovať.

Takúto možnosť pripúšťa aj Pastiersky list toskánskych biskupov, v ktorom sa píše: „Je zjavné, že pravý význam náboženstva a predovšetkým kresťanský pojem liturgie nemá nič spoločné s týmito zložkami magického myslenia. Avšak subjektívne sa môže stať, že obidva prístupy existujú vedľa seba, a dokonca že uzavrú akýsi „tajný spolok“. Pretože pôvod mágie nie je v rozume ale v cite, môže dôjsť aj u veriaceho k takémuto rozpolteniu. V rozume si je vedomý, že koná kresťanské gestá, v ktorých, ako vie, pôsobí Boh a jeho milosť. Ale v rovine citu môže byť to, čo v ňom účinkuje, postojom magickým, viazaným len na prianie niečo získať alebo utiecť pred nejakou neosobnou silou, ktorej sa bojí. Podobne to platí aj o sviatostnom úkone, ak je chápaný automaticky a len ako vec, bez správneho ponímania Boha a sviatosti samotnej, alebo ak pri ňom chýba dispozícia viery a ak mu nezodpovedá život, ktorý táto sviatosť predpokladá.“ 1
Magický prístup k náboženským úkonom sa prejavuje v týchto prípadoch:

•  Ak človek nimi nehľadá Božiu milosť a posvätenie ale len čisto pominuteľné dobro. 

Spomeňme si, koľkí šoféri áut majú vpredu zavesený ruženec. Zrejme ani polovica z nich ho tam nemá zo skutočnej úcty k Panne Márii a preto, aby ho mali poruke a mohli sa ho modliť aj v aute. Ale domnievajú sa, že ak ho tam budú mať, Boh nedopustí, aby sa im stala nehoda. V podstate je tým ruženec postavený do pozície ochranného amuletu.
Do tejto skupiny ľudí patria aj liečitelia, ktorí tvrdia, že majú od Boha dar diagnostikovať a uzdravovať, a pritom sa aj modlia, ale ich cieľ je výlučne pominuteľný – telesné zdravie bez ohľadu na duchovný stav človeka a to za každú cenu. Nezaujímajú sa, ako človek žije, čo je Božia vôľa, či choroba nie je dôsledkom hriešneho spôsobu života človeka alebo či nemá vyšší zmysel a pod.

•  Ak človek pripisuje väčšiu moc vonkajším znakom náboženského úkonu, symbolom, ktoré používa alebo spôsobu, akým sa vykonáva, než samotnému Bohu a jeho milosti, ktorá v nich pôsobí.

 Aj v tomto prípade sa človek neusiluje o vnútorné priblíženie k Bohu, o čistotu srdca a plnenie jeho vôle, ale len o vonkajšie prevedenie náboženského úkonu, ktorý absolutizuje. A preto väčší dôraz kladie na počet modlitieb, úkonov, ich formálne prevedenie, než na vnútornú dispozíciu duše. Často pripisuje neprimeraný význam okrajovým prvkom. Tu možno zaradiť tzv. reťazové modlitby alebo ak niekto verí, že Boh mu pomôže len keď sa pomodlí presný počet modlitieb. Ale ak to neurobí, Boh sa bude naňho hnevať alebo ho dokonca potrestá.
My dobre vieme, že pri modlitbe, sviatostiach a sväteninách je potrebné dodržať aj istý vonkajší spôsob, ale to najdôležitejšie je postoj ľudského srdca, viery a dôvery Bohu a poslušnosť jeho vôli. K čomu vedie magický prístup k náboženským úkonom? K strachu a úzkosti. Pretože človek má strach, že ak sa mu nepodarí vykonať tento úkon presne do detailov alebo v určenom počte, jeho účinok nenastane. To je v úplnom protiklade s kresťanským poznaním o Bohu, ktorý je láska, a ktorý vie, čo potrebujeme, ešte skôr, než to vyslovíme.

Pastiersky list Konferencie biskupov Toskánska, Mágia, veštenie a démonské vplyvy , Jas, Zvolen 2001, s. 12-13.

Zdroj:

http://modlitba.sk/?p=2172

O halloweenských párty a budúcich klientoch psychologických poradní

S blížiacim sa Halloweenom sa na nás vysypala hŕba strašidelných masiek, tekvicových hláv no aj reklám zameraných proti sláveniu tohto “sviatku”. Desiatky kresťanov sa snaží, aj keď nie vždy najšťastnejším spôsobom, upozorniť na nebezpečenstvo tejto zábavy. No a stovky rodičov a učiteliek zatiaľ chystá nevinné strašidelné párty pre svoje deti.

O schizofrénii mnohých z nás

Reklamy zamerané proti Halloweenu typu: “Zas opakuješ po Američanoch a zapálil si babke sviečku?” naozaj nemám rada. Nie len preto, že sú trápne a prvoplánové, no možno práve preto, že väčšina Halloweenu chtivých tú sviečku zapáli. A to je na tom to najsmutnejšie. V nedeľu rodičia so svojimi deťmi navštívia cintorín, aby si zapálením sviečky uctili duše zosnulých a oslávili sviatok Všetkých Svätých a v pondelok tie isté deti odprevadia do škôlky prezlečené za Smrť, aby spolu s učiteľkami a ostatnými deťmi oslávili sviatok všetkých čarodejníc a zlých duchov.

Mnohí rodičia v tom nevidia žiaden problém. Často argumentujú tým, že ide len o zábavu a trocha strachu ich deťom nezaškodí, aby z nich neboli raz v živote slabosi. Napriek tomu, že zatiaľ nemám deti, pokúsim sa na to pozrieť očami matky, ktorá miluje svoje dieťa a chce pre neho to najlepšie. A to, verím, platí o každej mame.

Očami milujúcej matky

Pamätám si, keď som ako malé dieťa na chvíľu kdesi zbadala fotku obeseného muža. Niekoľko dní som kvôli tomu mala problém zaspať a prežívala som strach. Nie nebolo to preto, že som bola “slaboch”. Je to prirodzená reakcia dieťaťa na niečo strašidelné a nepríjemné, s čím sa v živote stretne.

Každá matka túži, aby jej dieťa pokojne spalo a bolo šťastné.  Preto bez ohľadu na to, či by som v Boha a duchovný svet verila, alebo nie, verím, že by som nikdy nechcela vo svojom dieťati vyvolávať pocity strachu, odporu či úzkosti. Ako matka, ktorá miluje svoje dieťa, by som nikdy nechcela, aby sa v noci bálo zaspať a cítilo sa zle. Pohľad na strašidelné krvavé masky a atmosféra smrti, ktorú má Halloween vyvolať, prirodzene zanecháva v dieťati negatívne pocity,  či už to v tej chvíli na sebe dá poznať, alebo nie.

Preto nechcem byť rodičom, ktorý miluje svoje deti a napriek tomu v nich dobrovoľne vyvoláva negatívne emócie. O to viac, keď viem, že diabol nie je rozprávková postavička a každým dobrovoľným gestom, ktorým ho ľudia, aj keď nepriamo, oslavujú, mu otvárajú dvere do svojho života a dávajú mu viac autority nad ním. Túžim raz ako matka vyberať svojim deťom program, ktorý v nich bude vzbudzovať pocity šťastia, pokoja a radosti. Program, ktorý im bude prinášať Život a nie smrť.

Čo zaseješ, to budeš raz žať

Napadá mi Slovo z Biblie, ktoré mi včera čítal môj manžel: “Čo človek zaseje, to bude aj žať.” (Gal 6,7) A tento bumerangový efekt platí bez ohľadu na to, či tomu, čo sa píše v Biblii, veríme alebo nie. Pravdivosť týchto slov nám určite rád potvrdí každý psychológ, ktorého časom budeme s našim dieťaťom musieť navštíviť, lebo je akési nepokojné, hyperkatívne a zle spáva. Možno sa tomu dá predísť, ak budeme rozlišovať, čím naše deti budeme sýtiť a čím nie. Veď ich predsa milujeme a chceme pre nich len to najlepšie.

Zdroj:

https://www.mojakomunita.sk/web/emdzej/blog/-/blogs/o-halloweenskych-party-a-buducich-klientoch-psychologickych-poradni?_33_redirect=http%3A%2F%2Fwww.mojakomunita.sk%2Fweb%2Femdzej%2Fblog%3Fp_p_id%3D33&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1

Okultné uzdravenia

Všetci, ktorí sa venujú rôznym formám okultizmu, sa dobrovoľne odovzdávajú do otroctva zlých duchov.
Zvlášť nebezpečné je využívanie služieb najrôznejších bioterapeutov, liečiteľov a akýchkoľvek paranormálnych spôsobov liečby.

Prečo je to tak?

Rôzne techniky východných cvičení a meditácií vyvolávajú zväčšenie energie kundalinu, čo spôsobuje, že v človeku sa otvárajú tzv. čakry. Prispieva to k nadviazaniu kontaktu s energiami, ktoré majú zlý pôvod.

Pokračuj v čítaní

Čarodejníctvo v hlavnom prúde Steve Wohlberg


Čarodejníctvo v hlavnom prúde – Steve Wohlberg

Keď prídeš do krajiny, ktorú ti dá Pán, tvoj Boh, varuj sa napodobňovať ohavnosti tamojších národov! 10 Nech niet medzi vami nikoho, kto by kázal svojmu synovi alebo dcére prejsť ohňom, aby sa očistili, alebo kto by sa vypytoval hádačov, dával pozor na sny a na znamenia; nech niet čarodejníkov, 11 zaklínačov, nikoho, kto by sa radil duchov alebo veštcov, alebo by sa pýtal mŕtvych na pravdu. 12 Všetky tieto veci sa ošklivia Pánovi a pre tieto nešľachetnosti ich vyhubí. 13 Buď dokonalý a bezúhonný pred Pánom, svojím Bohom! 14 Tie národy, ktorých krajinu zaujmeš, počúvajú čarodejníkov a hádačov, ale tebe to Pán, tvoj Boh, nedovolil.

 Dt 18, 9-14

 

Šamanizmus vo svetle Biblie

Mnohí nazývajú našu kultúru kresťanskou, no v skutočnosti sa zakladá na šamansko-pohanských mýtoch, ktoré sa vbudovali aj do historického kresťanstva, do ľudových rozprávok, povestí a v detskej literatúre žije dodnes. Neskôr sa to prenieslo aj do vyspelej kultúry. Dnes šamanistický svetonázor prežíva svoju renesanciu: popularizujú ho rockové opery, jeho symboly a znaky sú používané na nacionalistických podujatiach. Čoraz viac je tých, ktorí svoju národnú identitu vidia v zdanlivo kresťanskom neopohanstve.

Kolíska vzbury

Moderní ľudia si myslia, že staré pohanské kulty sa dajú zosúladiť s kresťanskou kultúrou, ba priam prekvitá názor, že neexistuje rozpor medzi šamanizmom a starovekou kresťanskou kultúrou, no keď podrobne preskúmame pôvod šamanizmu a židovsko-kresťanské presvedčenie, vyjde najavo, že je medzi nimi neriešiteľný rozpor. Keby sme skúmali pôvod šamanizmu, tak nás – ako mnohé podobné náboženstvá – zavedie až k babylonskému mystickému náboženstvu, ktoré založil Nimrod. Podľa Biblie sa prvé generácie po potope zhromaždili v Babylone a pod vedením Nimroda položili základy kultom, ktorých pôvod bol v čarovaní.

Pokračuj v čítaní

Vzbura = čarovanie

„Veď vzbura je hriechom ako čarodejníctvo…“ (1Sam 15,23)

Tento výrok je pomerne známy a odznel z úst proroka Samuela smerom ku kráľovi Saulovi po tom, čo nedbanlivo vykonal Boží príkaz vyhladiť Amalecha. Je to výrok veľmi silný. Vieme, že čarovanie je ťažký – smrteľný hriech a v našich predstavách je spojené s kúzlením a magickými praktikami, rituálmi, ktorých súčasťou sú obete (aj ľudské), ktorými sa čarodejníci a čarodejnice snažia dosiahnuť rôzne ciele (zvyčajne zlé, nekalé) za pomoci nadprirodzených, temných a zlých síl, ako sú démoni a padlí anjeli. Bosoráctvo je staré ako ľudstvo samo. Ľudstvo sa vždy snažilo získať od „bohov“ ochranu alebo podporu, pričom najžiadanejšia bola dobrá úroda, víťazstvo vo vojne, ochrana pred prírodnými katastrofami alebo plodnosť. Biblia spomína mágov a ich vplyv na rôznych miestach; za všetkých môžeme spomenúť čarodejníkov v Egypte u faraóna, Šimona v Samárii alebo Barjezusa, ktorý pôsobil u prokonzula Sergia Pavla. A teraz si predstavte, že Samuel dáva vzburu a tieto odsúdeniahodné praktiky na jednu úroveň.

Pokračuj v čítaní

Witchcraft – Čarovanie

Niekto povedal, že čarovanie je verejný nepriateľ č. 1. Ak pochopíme, čo vlastne čarovanie je, aké sú jeho praktiky a dopad na ľudské životy, zaiste s týmto výrokom budeme súhlasiť. Výsledky sú totiž devastujúce. Pre toho, kto pod čarovaním je, ale aj pre toho, kto sa ho dopúšťa, a to už či vedome, alebo nevedome.

Pre pochopenie čarovania je dôležité zaoberať sa dvomi pojmami a to sú: VÔĽA a MOC

Začnime vôľou. Dali by sa tu spomenúť slová ako chcenie, prianie, túžba, cieľ alebo potreba niečo dosiahnuť. Z Biblie vieme, že aj Boh má svoju vôľu. Má cieľ, želanie pre svoje stvorenie a tento chce aj dosiahnuť. Základnou kvalitou Božej vôle je, že je dobrá, lebo Boh je dobrý. Keď Boh presadzuje svoju vôľu, znamená to, že je dobrá pre všetkých. Boh nechce nikomu ublížiť, poškodiť ho, alebo ho ukrátiť na úkor niekoho druhého. Božia vôľa pre každého je absolútne šťastie. S človekom je to inak. Ľudský jedinec ako potomok Adama je deformovaná egoistická bytosť, a preto jeho vôľa nie vždy má za cieľ požehnanie pre všetkých. Čím je človek zranenejší, čím jeho ego bolo v minulosti viacej pošliapané, tým menej praje ostatným, aby sa mali dobre. Tento jav človek lepšie pochopí, ak si spomenie na obdobia svojho života, kedy bol ozaj šťastný. Ak je človek šťastne zaľúbený, ak zažil niečo príjemné, alebo dosiahol mimoriadny úspech, alebo sa mu dostalo uznania (zdarne zložené skúšky v škole, víťazstvo v športe, povýšenie v robote, finančné požehnanie, alebo už spomenuté zamilovanie), vtedy vie človek byť aj akosi veľkorysejší, lepšie praje ostatným a niekedy sa čuduje, aká ušľachtilá bytosť sa v ňom nachádza. Väčšinou to s človekom ale tak nie je. Od detstva sa naučil presadzovať svoju vôľu, bez ohľadu na ostatných. Chápe tak svet. Myslí si, že to je normálne a spravodlivé.

Pokračuj v čítaní

Čarovanie

Názorným príkladom toho, ako funguje čarovanie, je vláda svazijského kráľa Mswatiho III. Jeho hlavou by mal byť Kristus, on však namiesto toho drží v temnote celý národ.
Keď sa povie čarovanie, človek si vybaví kúzelníka s paličkou, vyvolávanie duchov, rôzne tajomné rituály, obrady a zariekavania. Tieto okultné formy čarovania sú však iba časťou jedného veľkého fenoménu, ktorým čarovanie je.

Čarovanie verejný nepriateľ č. 1

Fenomén čarovania pôsobí vo všetkých spoločenských inštitúciách a to nielen formou okultizmu. Vyučovanie o čarovaní pre nás nie je vôbec nové, ale čím ďalej, tým viac rozumieme, ako pôsobí a vidíme jeho zničujúce dôsledky. Biblický učiteľ Derek Prince už pred 30-timi rokmi zverejnil vyučovanie s názvom Čarodejníctvo – verejný nepriateľ č.1. S odstupom času môžeme potvrdiť, že je to pravda. Skúsme zadefinovať, čo vlastne čarovanie je. Pôvodný hebrejský výraz pre čarovanie je kašaf. Koreň tohto slova znamená rezať. Zjednodušene teda môžeme konštatovať, že čarovanie je akákoľvek forma správania, ktorá odrezáva od Boha a zabraňuje žiť v spoločenstve s Ním. Výsledkom toho je úplne zmarený ľudský život, lebo človek nie je autonómna bytosť, ale bol stvorený, aby žil v spoločenstve s Bohom, pod jeho zvrchovanou vládou.

 

Pokračuj v čítaní

Okultní praktiky a Boží měřítko

Je modlitba o uzdravení urážkou Boha?

Modlitba za zdraví  

Dejme tomu, že jste nemocni a přejete si, aby vám někdo pomohl tím, že se bude modlit o vaše uzdravení. Nahlas se pomodlí Otčenáš a potom ještě tiše vyzve na pomoc jiné síly. Jak můžete vědět, jaké síly o pomoc žádá? Kdo se modlí šeptem a dělá při tom ještě nějaké úkony, kterým nerozumíte, určitě před vámi něco skrývá. Není to však urážka Boha, když člověk vzývá někoho„jiného“?

Boží   stanovisko       

“Toto praví Hospodin, který to učiní, Hospodin, který vytvoří, co  zůstane nepohnutelné, Hospodin je jeho jméno. Volej ke mně a od povím ti. Chci ti oznámit veliké a nedostupné věci, které neznáš. Hle, jakou ránu zahojím a vyléčím, uzdravím je a zjevím jim hojnost pokoje a pravdy.” (Jer 33,2.3.6)

Bůh nás chce a může uzdravit. Hledat pomoc u někoho jiného – to je hřích!

Amulet a talisman     

Jestliže někdo nosí nebo uchovává amulet nebo talisman, pak to činí proto, že si od nich slibuje ochranu. To jsou ovšem mrtvé předměty. Ve skutečnosti si naši důvěru zaslouží pouze Bůh. Není potom takové jednání urážkou Boha? První přikázání Desatera zní:

Já jsem Hospodin, tvůj Bůh… Nebudeš mít jiného boha mimo mne.“

Pokračuj v čítaní

Následky pověry a okultních praktik

Zatížení, vyplývající z přijetí satanské pomoci, má dalekosáhlé důsledky. Nejde tu o nic bezvýznamného. Ďábel chce zabránit, aby lidé poznali jeho pravou podstatu. Zde nám může pomoci pouze Bůh.

Návrh modlitby 

Dříve, než se budeme zabývat okultními důsledky, chtěl bych, abyste se se mnou modlili k Bohu o jeho pomoc a blízkost. Je to návrh modlitby, a já vás prosím, abyste seji modlili nahlas:

Modlete se nahlas!

“Všemocný  Bože,   ve jménu  Ježíše  Krista  přicházím  k Tobě s prosbou i s díky. Ukaž mi, kde jsem se ve svém životě zabýval okultními praktikami. Dej mi poznat, jaký byl jejich vliv a účinek na můj život. Ukaž mi jakou cenu ode mně ďábel žádá. V Bibli jsi slíbil: ‘Když přijde Duch pravdy, uvede vás do veškeré pravdy.’

Věřím tomu zaslíbeni. Děkuji Ti, že jsem poznal, v čem jsem se provinil a jaké to má v mém živote důsledky.

Stavím se nyní pod Tvou ochranu a odvolávám se na Tvého Syna Ježíše Krista. Ty jsi zaslíbil: ‘Kdo se přizná k Ježíši a bude vzývat jeho jméno, bude zachráněn.’ Věřím, že Ježíš Kristus mě skutečně může vysvobodit z moci satana. Děkuji Ti za viditelné vítězství, které jsi mi nyní dal. Amen.”

Nejprve si musíme uvědomit, že JEŽÍŠ JE VÍTĚZ! Bůh řekl:

JEŽÍŠ JE VÍTĚZ!

“Kdo však se dopouští hříchu, je z ďábla, protože ďábel od počátku hřeší. Proto se zjevil Syn Boží, aby  zmařil činy ďáblovy.” (l Jan 3,8)

Pokračuj v čítaní

Je nebezpečné chtít zdraví za každou cenu!

Když nám Bůh ve své vševědoucnosti nesplní naše přání a ne­uzdraví nás, snadno podléháme pokušení přijmout nabídku Boží­ho protivníka. S přáním uzdravit se za každou cenu hledá­me neuváženě, vědomě nebo nevědomě, pomoc a útěchu u satana.

V čem Bůh nespolupracuje     

 Pokud jde o zdraví, smíme Bohu předkládat své prosby. Bůh je vyslyší způsobem, který je pro nás nejlepší. Jestliže však jako smrtelní lidé chceme všemocnému Bohu poroučet, je to opovážlivost.

Ďábel číhá      

Boží protivník naproti tomu pěkně čeká, až dostane rozkazy. Kdo např. “hojí popáleniny” nebo praktikuje jiné okultní zvyky, dává vlastně satanovi rozkazy. Zde není vůbec rozhodující, že léčitel nejdříve odříká Otčenáš nebo vzývá Trojici. Tajemství úspěchu spočívá v kouzelné formuli, která je zpravidla nesrozumitelná a je vyslovena šeptem. Tím se předává satanu příkaz, aby pomohl. Satan skutečně pomůže a vytoužené uzdravení se dostaví.

Pokračuj v čítaní

Kouzlo pověry a její důsledky

V parném létě pracoval klempíř na hliníkové střeše a měl na sobě jen kalhoty. Protože sluneční paprsky se od hliníku silně odrážely, zanedlouho pocítil jejich účinek. Bylo však už pozdě, na kůži naskakovaly puchýře a dostavily se téměř nesnesitelné bolesti. A tu si vzpomněl, že jeho strýc umí spáleniny léčit.

Vyhledal ho tedy a byl nemálo udiven neobvyklým léčebným postupem. Strýc se nejprve se pomodlil otčenáš, pak foukal na spálené tělo a přitom potichu mumlal nesrozumitelné kouzelné zaříkávadlo. Bylo pozoruhodné, že téměř okamžitě se zmírnily bolesti a za krátkou dobu se spáleniny úplně zahojily. Klempíř mohl na vše zapomenout.

Čarodějnický mistr

Roky pomalu ubíhaly, až se strýc jednoho dne musel zodpovídat před soudem za nedovolené “léčení” a “čarodějnictví”. Proces vzbudil v okresním městě velký rozruch. Lidé se dozvěděli o za­rážejících léčebných metodách. Vypadalo to, jakoby se soud odehrával v “temném středověku”. Obžalovaný “čarodějnický mistr” se však vůbec necítil být vinen, protože jeho jediným přáním prý bylo pomáhat lidem v jejich nouzi. Řekl, že v žádném případě nechtěl nikomu konkurovat.

Prastaré tajemné recepty

Klempíř, který si nechal vyléčit spálenou pokožku, ovšem už jako dítě okusil zvláštní strýčkovu pomoc. Měl křivici, kterou strýček vyléčil “sympatií” nebo “modlitbou o uzdravení”. Hoch se tenkrát uzdravil bez jakéhokoliv lékařského ošetření a léků. A tak není divu, že kdykoliv se objevil nějaký problém, musel vždy pomoci strýček svými “prastarými tajemnými recepty”.

Pokračuj v čítaní

Hypnóza a jóga

Hypnóza

Nikdy bychom se neměli nechat hypnotizovat, i kdyby to bylo jen z legrace. Je to velmi nebezpečné a Bůh nesouhlasí s tím, aby nějaká jiná osoba disponovala s naší vůlí. Bůh dal každému člověku možnost svobodného rozhodování, čímž ze svého hlediska podstoupil velké riziko. Vždyť každý se může svobodně rozhodnout pro Boha, anebo proti němu. O pomoc můžeme požádat Boha, nebo satana. Bůh by nás ve své všemohoucnosti mohl v našem rozhodování ovlivnit podle své vůle. On to však nedělá. On nás laskavě prosí. Zve nás – ale nenutí. Ďábel to dělá jinak. Všemi prostředky se snaží získat nad námi kontrolu. Proto je hypnóza tak nebezpečná.

Jeden schopný lékař mi vyprávěl, že při své práci používá také hypnózu. Říkal, že hypnóza mu může velmi pomoci např. při těžkých porodech. Hypnotizovat se naučil během svých uni­versitních studií ve Freiburgu. Nakonec však dodal: “Dříve jsem hypnózu velmi doporučoval, ale dnes jsem s ní velmi opatrný.”

Tento lékař – dnes věřící – mi řekl: “Nechal bych se hypnotizovat jedině za dvou podmínek.” Když jsem se zvědavé na ty podmínky zeptal, jeho odpověď zněla: “Především by musel být křesťanem ten, kdo by mě hypnotizoval, a pak kladu velký důraz na to, aby byl znovuzrozeným křesťanem.” Toto dvojité pojištění vysvětlil takto: “Hypnóza je na hranici nebezpečí. Nerad bych se tak snadno dostal pod vliv jiné moci.”

Nakonec ještě dodal: “Hypnóza způsobuje určitou závislost. Nikdo nedokáže zapomenout, že ho hypnotizér určitou dobu ovládal. Každý se octne ve vztahu závislosti.” Onen lékař mi také otevřené přiznal, že každé hypnotické léčení potom vyžaduje další léčbu, aby se pacient od vyvolaného vztahu závislosti zase osvobodil. K tomu řekl: “Posthypnotické léčení může za určitých okolností trvat až dva roky. Přitom si nikdy nemůžeme být jisti, zda se z to­hoto vztahu závislosti pacient skutečně vymaní.” Jestliže podle výpovědi lékaře je hypnóza přinejmenším hraniční oblastí, pak je to nebezpečná oblast. Kdo z nás přesně ví, kde ta hranice probíhá? Křesťan by zde nikdy neměl riskovat. V tomto směru není opatrnosti nikdy dost.

Pokračuj v čítaní

Amulety, talismany, vzývání ďábla

Amulety       

Mnozí věří na ochrannou moc amuletů. Mrtvé předměty, které prošly zvláštním zasvěcením, mají prý chránit své majitele před neštěstím a nezdarem.

Jako železná opona   

Ve skutečností nás může ochránit jen živý a všemocný Bůh. Jeho ochrana není vázána na žádné předměty. Z pastoračních rozhovorů vím, že amulet působí jako železná opona, která odděluje člověka od Boha. Ti, kdo nosí amulety, se většinou o Boha nezajímají. Pro ně je těžké a často nemožné, aby se pro Boha vědomě rozhodli. Jestliže i vy lpíte na nějakém amuletu, pak proste Boha, aby vám dal sílu rozloučit se s ním, abyste se mohli s důvěrou spolehnout na ochranu a péči všemocného a laskavého Boha.

Talismany       

Talismany a různé předměty pro štěstí jsou velmi moderní. Lidé očekávají, že vytoužené štěstí jim přinese čtyřlístek, podkova, prasátko a jiné věcičky. Mnozí řidiči dbají na to, aby u sebe měli stále svůj talisman – nějaké plyšové zvířátko, dětskou botičku, miniaturního kominíka nebo něco podobného. Tyto mrtvé věci však nikoho nemohou ochránit a dát mu trvalý vnitřní klid. Pouze sám Bůh je dárcem všech dobrých darů. Důvěřujte Bohu a on vás určitě nezklame.

V této souvislosti nelze opomenout ani “nebeské dopisy”, “listy proti požáru”, “svěcená dřívka” atd.

Pokračuj v čítaní

Magie, kouzelnictví a okultní knihy

Magie a kouzelnictví

Mluvme teď o oblasti magie a kouzelnictví. Nemyslím nyní na kouzla, která spočívají ve zručnosti „kouzelníka“. Jde o něco zcela jiného. Jde o mnohem více.         

Černá a bílá magie

Existuje „černá“ a „bílá“ magie. Jeden muž mi zcela vážně řekl: „Černá magie pochází od ďábla, a tak s ní nechci mít nic společného. Ale v bílé magii se lidé modlí Otčenáš, a to je od Boha.“ Tento muž se nechal obelstít. Ve skutečnosti totiž od ďábla pocházejí magie obě: jak „černá“, tak „bílá“. Ti, co se zabývají „černou magií“, se modlí přímo k satanu, zatímco v „bílé magii“ se také vzývá satan, ale prostřednictvím zdánlivě zbožných a kře­sťanských formulí. Ďábel vždy používá určitou dávku pravdy, aby jeho lež vypadala věrohodně. Kdo je opatrný vůči jedné jeho metodě a odmítne ji jako očividně ďábelskou, často přijme jeho druhou metodu, aniž by to tušil.

Ochranná kouzla

Jsou rolníci, kteří příliš nevěří očkování proti slintavce nebo jiným chorobám dobytka. Důvěřují však “bílé magii”, a proto používají různá ochranná nebo obranná kouzla, na jejichž dobré účinky jsou ochotni přísahat.

Zázračný léčitel

Ďábel  jako zázračný léčitel? Je to možné? – Mnoho lidí už bylo v “ďáblově ordinaci”, aniž by to tušili. Magická zaříkávání mívají různou podobu a mohou se také různě nazývat: “modlitba o uzdra­vení”, “ustálené rčení” apod. Pokaždé se však vzývá ďábel a počítá se s jeho pomocí.

Pokračuj v čítaní

Grafologie a jasnovidectví

Grafologie       

Grafologie se pokouší podat charakteristiku člověka na základě jeho rukopisu. Jsou ovšem někteří grafologové, kteří mají jasnovidecké schopnosti. Mnozí o nich vědí, jiní si je neuvědomují.

Jasnovidectví

Jasnovidectví patří do okultní oblasti. Pokud někdo jako jasnovidec vykládá charakteristiku člověka z jeho rukopisu, je nutno takovou metodu odmítnout, protože se za ní skrývá nebezpečí.

Pokračuj v čítaní

Kyvadlo a virgule

Kyvadlo      

Další věc, kterou okultismus nabízí, je kyvadlo. Používá se velmi často. Například pěstitelé drůbeže používají kyvadlo nad vejci, aby zjistili, zda se z nich vylíhnou slepičky nebo kohoutci. Matky,
které by rády věděly, zda darují život chlapečkovi nebo děvčátku, se ptají kyvadla. Mnoho lidí používá kyvadlo, aby jim pomohlo najít cestu k lepším příjmům. Po válce žily mnohé ženy v nejistotě, jaký osud potkal jejich muže. Kyvadlo držely nad fotografií svého muže a podle toho, kam se vychýlilo, usuzovaly, zda se brzy vrátí, nebo je již mrtev, nebo zda je tu ještě jiná možnost. Málokdo z nich však ví, že zacházení s kyvadlem není neškodné. Velmi často se stává, že ti, kteří kyvadlo používají, propadají pesimismu, trápí je sebevražedné myšlenky nebo jiným způsobem musí draze zaplatit za své jednání.

Diagnóza kyvadlem

Jsou nejenom léčitelé, ale i lékaři, kteří své pacienty diagnostikují kyvadlem. K tomu se zde chci svěřit čtenářům se svou osobní zásadou: Protože se v žádném případě nechci octnout pod nějakým nebezpečným vlivem, ověřuji si vždy – třeba i přímými otázkami – zda lékař, kterému se svěřuji, nepoužívá při své práci metody, které patří do okultní oblasti. Jestliže ano, pak takového lékaře odmítnu. Důvěřuji pouze těm lékařům a léčitelům, kteří používají jen neškodné metody a ověřené terapie. Jsem rád, že i přes tato přísná opatření jsem vždy našel schopné lékaře nebo léčitele, jejichž diagnóza i léčení přinesly také očekávaný výsledek.

Pokračuj v čítaní