Odpustenie a riešenie konfliktov -Michal Kevický

Lukáš 17:3

Dajte si pozor! Ak sa tvoj brat previní, pokarhaj ho; a ak učiní pokánie, odpusť mu. 4 A čoby sa sedem razy cez deň previnil proti tebe a sedem razy vrátil by sa k tebe a povedal by: Kajám sa! – odpusť mu. 5 Tu apoštolovia povedali Pánovi: Prispor nám viery! 6 Odpovedal Pán: Ak máte vieru ako horčičné zrno a poviete tejto moruši: Vytrhni sa s koreňom a presaď sa do mora! – poslúchne vás.

Zvládanie konfliktov a vyjednávanie

Druhy konfliktov všeobecne
Vypovedá o úrovni jeho uvedomenia a vplyve na správanie:
Latentný konflikt
je taký, ktorý existuje, ale nie je poznaný. Jeho úroveň je nevedomá alebo podvedomá. Správanie je určované obrannými mechanizmami ako vytesnenie, potláčanie, odčinenie.
Pociťovaný konflikt už vyvoláva vnútorné napätie, zvýšenú podráždenosť, ale konflikt stále nie je otvorený, nevedie k prezentácii navonok. Správanie sa preto ťažšie koriguje.
Poznaný konflikt.
Základné príčiny sú známe jednému alebo obom účastníkom konfliktu. Správanie nemusí viesť k vyhroteniu konfliktu, účastníci dokážu korigovať vzájomné prejavy
voči sebe.
Zvládaný konflikt.
Účastníci ho riešia niektorým zo spôsobov, ako konfrontácia, kooperácia,
ústup, vyhnutie sa, kompromis. Spôsob zvládania môže viesť:
a) k novému konfliktu
b) k vyriešeniu konfliktu.

Pokračuj v čítaní

Vztahové strategie jednání – Asertivita

ASERTIVNÍ JEDNÁNÍ
Nejednáme na úkor druhých, ale ani nepřipouštíme jednání ostatních na náš účet. Ten, kdo se prosazuje asertivním způsobem, nemanipuluje s druhými lidmi. Šetří jejich důstojnost, nesnaží se je přelstít ani převálcovat.
Pasivní jednání
Chutná hořce. Člověk, který ustupuje, pociťuje ztrátu vlastní hodnoty. Pasivní jednání je neúčinné. Vzdáním se toho, oč mi jde, sotva něčeho dosáhnu.
Agresivní útok a manipulace
Vyvolává u druhých buď protiútok nebo pasivitu. Ani jedno, ani druhé není žádoucí.
Asertivita znamená:
-neodsuzuji člověka jako osobnost jen proto, že s ním nesouhlasím. I když s ním nesouhlasím, vážím si ho pro jeho vlastnosti nebo jiné parametry.
-uvědomuji si, že jsem dospělý, svobodný člověk s řadou práv a uvědomuji si, že naprosto stejní jsou i druzí lidé kolem mne. Uznávám jejich dospělost, svobodu a práva.
 
-nejednám na úkor druhých – nenechám druhé, aby jednali na můj úkor. Nemanipuluji s nimi a nenechám s  sebou manipulovat. Nejsem útočně ironický, uštěpačný, nevytahuji
se, neponižuji druhé, přemýšlím o myšlenkách jiných lidí dříve, než vyslovím svůj úsudek. Mám právo žádat od svého okolí totéž.
 
Asertivita je nástroj k vytvoření větší rovnosti ve vztazích.Umožňuje zachovat sebeúctu, rozvijí způsob sebevyjádření, aniž  byste museli snižovat úctu jiných. Pevně věříme, jako asertivní jedinci, že všichni lidé jsou stejně hodnotní.

Pokračuj v čítaní

Asertívní komunikace

Asertivita

je především svobodná volba chovat se podle našeho nejlepšího vědomí a svědomí tak, abychom byli spokojeni nejenom my, ale i ostatní. Učí bránit svobodu vlastní a respektovat svobodu ostatních. Každý jsme jiný a jedinečný a je dobré to mít na paměti. Právě proto je užitečné, ale i příjemné vycházet si vstříc při vědomí svých vlastních přání, očekávání a tužeb. Umět se domluvit je nejen znakem zralé lidské bytosti, ale je to i důstojnější a v dlouho-dobé perspektivě zdravější styl života, než být pod permanentním stresem.
A tak, protože je jasné, že přečtením nějaké brožurky se asertivním stane málokdo, Vám i Vašemu okolí autorka přeje, ať je toto setkání s asertivitou prvním krůčkem na dlouhé, a později čím dál příjemnější cestě vedoucí k celkové, životní spokojenosti.
Brožúrka na stiahnutie:

http://www.viod.cz/editor/assets/download/publikace/asertivita.pdf