O syndróme dobrého chlapca

Prvýkrát som o tomto syndróme počul v rádiu, kde redaktorka na základe zistení z nejakej analýzy konštatovala, že týmto syndrómom trpia mnohí mladí muži… Keď som to počul, zasmial som sa a povedal som si: ,,Ako môže niekto hovoriť na všetko áno?!“ Prišlo mi to smiešne až do chvíle, keď som si uvedomil, že aj ja som jedným z tých, ktorí radi odpovedajú na akúkoľvek prosbu áno. Áno, spravím. Áno, pôjdem. Áno, pomôžem…

Uvedomenie si toho, že trpím týmto syndrómom, nebolo vôbec jednoduché a vyžadovalo si čas.

Cesta sebauvedomenia a potlačenia tohto syndrómu bola zdĺhavá a bolestná. Preto sa vám pokúsim aspoň stručne priblížiť vzťah s mojou bývalou priateľkou a to, že po rozchode s ňou som si uvedomil, že jednou z príčin, prečo náš vzťah stroskotal, bolo to, že som vždy na všetko hovoril áno. Zapieral som seba samého, aby som sa jej viac zapáčil, aby som ju urobil šťastnejšou, pričom som zabudol na vlastné Ja. Zabudol som na to, kým som.

Pár mesiacov od rozchodu som si už s chladnou hlavou prešiel jednotlivé momenty nášho vzťahu. Vtedy som si uvedomil, že som jedným z tých, ktorí majú problém povedať nie. Môže to vyznievať trochu povrchne, ale najčastejšia otázka, ktorú som od okolia po našom rozchode počúval, bola: ,,Ako si sa mohol rozísť? Veď ty si dobrý chlapec.“ Veď práve, som „dobrý“ chlapec, a v tom bol najväčší problém!

Pokračuj v čítaní

Jak poznat pasivního agresora

  • Empatie
  • Trpělivost
  • Pevné nervy
Pasivních agresorů přibývá. Jde o lidi, kteří nejdou do otevřeného sporu, ale snaží se přenést svoji frustraci a pocit nepohody na druhé. I když se každý z nich projevuje podle své nátury a temperamentu, s ohledem na věk a na životní zkušenosti, přesto mají hodně společného. Co patří k nejčastějším projevům pasivního agresora?

Pokračuj v čítaní

Vztah a pasivní agrese

Má váš partner občas tendenci ignorovat, co říkáte anebo reagovat tak, že s vámi nemluví? Nebo sami na sobě pozorujete, že velice často trousíte směrem k partnerovi sarkastické poznámky, o kterých víte, že ho jistě naštvou? Pravděpodobně pak máte co dělat s pasivně agresivním chováním.

Co je pasívní agrese

Pasivně agresivní chování na první pohled nevypadá jako agrese. Je to obranný mechanismus, kterého si dotyčný nemusí být vědom. Takový obranný mechanismus vzniká již v dětství. Partner se může tímto způsobem chránit před odmítnutím, nejistotou, nízkým sebevědomím či strachem. Snaží se vyhnout problémům a mnohdy tedy místo toho, aby otevřeně přiznal, že je rozzlobený, něco mu vadí nebo se cítí zklamaně, se začne chovat pasivně agresivně.

Pasívní agrese je častá ve vztahu blízkých lidí tedy i manželů a partnerů. Ten, který je pasívně agresívní se často cítí z nějakého důvodu frustrován, protože není schopen dostatečně vyjadřovat své potřeby směrem ke svému protějšku. Tím pádem nastává velký problém v komunikaci. Není pak mnohdy nic výjimečného, že se pasívně agresívní partner snaží vyhnout komunikaci vůbec. Jde o tzv. vyhýbavé chování. Pro jeho protějšek, je takové chování velmi matoucí, jelikož neví, co se děje a co vlastně partnerovi opravdu vadí. Mnohdy se ani nedozví, že mu něco vadí.

Pokračuj v čítaní