Narcizmus vzniká z nedostatku lásky

Aj v Biblii sa píše: „Miluj svojho blíŽneho ako seba samého.“ Zdravá láska k sebe a k okoliu prináša plnohodnotný a vyrovnaný Život. Ak je však potreba lásky, obdivu a uznania prehnaná, s naším zdravým vnímaním reality nie je niečo v poriadku

Patologický narcizmus (narcistická porucha osobnosti) patrí k mimoriadne rozšíreným formám psychických ťažkostí v dnešnej dobe.

Pod pojmom patologický narcizmus v prvom rade chápeme zreteľnú poruchu pocitu vlastnej hodnoty. Takmer každý človek má prinajmenšom prechodné problémy so svojím pocitom vlastnej hodnoty. Narcistická porucha osobnosti však musí ako patologická diagnostická jednotka spĺňať isté kritériá. Medzi ne patrí nedostatok schopnosti vcítenia sa, ďalej vedomie veľkoleposti, precitlivenosť na hodnotenie iných, najmä na ich kritiku. Človek s narcistickou poruchou reaguje na kritiku hnevom, prezentuje prehnaný pocit svojej hodnoty. Takýto človek potrebuje dosiahnuť pozornosť u iných tým, že do popredia stavia svoje schopnosti a nadanie alebo svoje problémy charakterizuje ako jedinečné. Človek s narcizmom prejavuje veľké nároky a očakávanie na konanie iných ľudí voči nemu a často využíva medziľudské vzťahy nato, aby dosiahol vlastné ciele.

Mnohokrát takíto ľudia prežívajú pocity závisti a nenávisti. Keďže citový život u nich pracuje plocho, prázdnota a nuda sú častými sprievodcami ich života. Ak nedostávajú sebapotvrdzovanie, dochádza k ich rozladeniu, depresívnym reakciám alebo agresívnemu správaniu.

Pokračuj v čítaní

Narcistická porucha osobnosti: Najdôležitejší človek? Predsa ja!

Aj vám sa zdá, že ľudia sú dnes akýsi samoľúbejší? Že sú arogantnejší, povyšujú sa nad ostatných?

Nuž, dnešná doba, s precízne vypracovanými profilmi na sociálnych sieťach, týmto vlastnostiam veľmi praje.

Mnohí sú dnes zameraní hlavne sami na seba, ego im silnie a nabádania súčasného sveta, ako napríklad „musíš uveriť tomu, že ty si ten najlepší“, ich v tom iba podporujú.

Chcete malý príklad? Všetci poznáme spevácku súťaž Superstar. Zakaždým sa do nej prihlási vyše 10.000 ľudí a väčšina verí, že sa z nich môžu stať profesionálni speváci. Komické odchody zo scény, keď vyradený „spevák“ vysvetľuje porote, že nič nepochopila. Takto sa narcizmus javí navonok.

Čo je však skutočná narcistická porucha osobnosti?

V čom spočíva jej podstata?

Pokračuj v čítaní

Selfies ako nová forma závislosti

MUDr. Olena Maidanevych, MUDr. Oleksandr Semerenko, Odborný liečebný ústav psychiatrický, n. o., Predná Hora

Práca sa zameriava na aktuálny problém nazývaný „selfies“, ako na novú formu nelátkovej závislosti u mladistvých, na utváranie skupín selfie závislých osôb. Zaoberá sa základnou klasifikáciou, tvorbou a šírením selfie, jej spoločnými znakmi so závislosťou od psychoaktívnych látok. Hľadá vhodný prístup k diagnostike, uvádza aktuálne trendy liečby selfies závislosti.

„Prosím, nerobte selfies. Nám stačia aj iné epidémie.“ Maxim Kononenko (1)

Cieľom práce je priblížiť odbornej verejnosti nový druh závislosti − závislosť od selfies (po-slovensky napr.: „patologickú potrebu vytvárať si „svojky“, „chorobné sebafotografovanie“), po-ukázať na jej vznik, rozvoj, na komorbiditu pri selfies-závislosti, na patológiu sebaidentifikácie v súvislosti s patologickým vývojom osobnosti, ale aj na dôsledky tejto závislosti, či na problémy jej diagnostiky a liečby. Autori upozorňujú na aktuálnosť problému vo svetle integrácie IT technológií v bežnom živote jednotlivcov, najmä mladých ľudí. Kladú dôraz na aktuálnosť problému a na potrebu špecializovaných skupín zameraných na komplexnú psychoterapiu týchto pacientov.

Materiál a metodika: podkladom na vypracovanie referátu bola publikovaná odborná literatúra a údaje z internetu.

Celúý referát si môžete prečítať tu:

Štúdia – Selfies

 

Zdroj:

http://www.solen.sk/pdf/c206671a1f429bac50547e31dfd3844d.pdf

Selfies na sociálnych sieťach milujú samoľúbi!

Narcisti doslova zahlcujú sociálne siete svojimi selfies. A veľmi sa im páči, keď na ne ľudia reagujú. To, čo si ostatní už dávno mysleli, sa rozhodli preskúmať tentoraz vedci.

Niektorí ľudia zdieľajú s inými na sociálnych sietiach prakticky každý krok svojho života. Ja na návšteve posilňovne, ja v reštaurácii, ja na koncerte či ja u kaderníka… O všetko sa musia podeliť s verejnosťou! Vedci tvrdia, že na to treba nielen kus poriadneho sebavedomia, ale aj samoľúbosti – ináč to nefunguje.

Odborníci v rôznych častiach sveta potvrdili celou sériou štúdií, že narcisticky založení ľudia sú na sociálnych sieťach neporovnateľne aktívnejší ako tí, čo samoľúbosťou netrpia. Vytvárajú si celé série fotografií, na ktorých prezentujú výlučne seba.

Pokračuj v čítaní

Manipulatívna partnerka.

V dnešnom článku si povieme o fenoméne modernej doby. Je ním manipulatívne správanie v partnerskom vzťahu. Prečítajte si príbeh Petra z Trenčína, ktorý sa oženil s manipulátorkou.

Krásna, vždy pekne upravená, inteligentná, vzdelaná, šarmantná, nešetriaca chválou. Cítil som, ako život pri nej dáva zmysel, ako mi vychádza všetko, čo som si vždy želal. Konečne som stretol pravú lásku a bolo to nádherné. Ani vo sne by minenapadlo, že táto milá osoba je v skutočnosti bezohľadný manipulátor. Čas pomaly plynul, náš vzťah sa rozvíjal a kdesi v hĺbke mysle sa objavili prvé pochybnosti, prvé zlé znamenia. Namiesto prosby „prišiel by si po mňa?“ som zrazu počul oznámenia „môžeš po mňa prísť o druhej!“, „môžeš mi umyť auto!“. Svojich priateľov a rodinu som videl čím ďalej, tým menej; milovanie som si musel niečím zaslúžiť; tichá domácnosť bola bežný nástroj nátlaku; presne mierené lichôtky sa menili na sarkazmus; jej nepredvídateľné zmeny správania ma držali v neistote; nesúhlas, či kritiku, som dusil hlboko v sebe; neustále sa vyťahovali moje staré pochybenia a robili sa z nich obrovské drámy.

S dlhším spolužitím a deťmi prišlo otvorené citové vydieranie. Pocit, že som k nej pripútaný, cítim zodpovednosť za rodinu a nemôžem len tak odísť, dal voľnosť jej skutočnej povahe. Neustále som počúval: „každý dobrý rodič by to robil inak“, „keby si nás mal rád, urobil by si …“. Vyvolávala konflikty pre maličkosti a nepomáhala žiadna moja snaha o normálne spolužitie. Po rozvode používala deti ako nástroj vydierania a na súde bezostyšne klamala, aby ma pripravila o všetok majetok. Neustály stres vyryl do môjho zdravia hlbokú brázdu…. S odstupom času som sa pýtal sám seba: „ako som sa mohol byť taký slepý?“ „prečo som neodišiel skôr?“

Pokračuj v čítaní