Aké nástroje používa psychická manipulácia?

Strácate sebadôveru? Objavujú sa náznaky pocitu menejcennosti, ktoré v poslednom čase silnejú? Považovali ste sa predtým za viac-menej vyrovnanú osobnosť, a teraz máte o sebe čoraz viac pochybností? Začínate vo svojom vnútri pochybovať o svojich schopnostiach, odborných vedomostiach alebo danostiach a vlastnostiach, ľudských, príp. profesijných kvalitách? Ste pod neustálym tlakom a v strese? Získavate dojem, že nedokážete vhodne komunikovať?

Čelíte v medziľudských vzťahoch ťažkostiam, s akými ste sa predtým nikdy alebo nikde nestretli? Leží vám nejaká osoba alebo určité osoby v hlave a často o nej či o nich hovoríte alebo ich spomínate? Má na vás vzťah s touto osobou či osobami devastujúce účinky, ktoré si neuvedomujete? Vyskytuje sa vo vašej blízkosti niekto, kto vo vás vzbudzuje pocity viny, zvaľuje na vás svoju zodpovednosť, zasieva vo vašom okolí hádky, správa sa k vám alebo aj k iným ľuďom s nedostatkom rešpektu? Neviete na svoje nejasné tušenia o negatívnom účinku takýchto osôb vo svojom živote nájsť žiadne racionálne vysvetlenie? Pokračuj v čítaní

9 znaků, jak poznat manipulátora a jak se mu ubránit?

Slovo manipulace má svůj původ z latinského slova manus – ruka. Naznačuje fakt, že manipulátor degraduje okolní osoby na pouhé předměty, jimiž je možné manipulovat, tedy přesouvat a umisťovat je na žádoucí místo, tak jako je možné toto konání s neživými objekty. Manipulativní chování je do  jisté míry patologické a destruktivnosti manipulativních tendence mohou být i destruktivního rázu.

                Jak poznáte manipulátora ve vašem okolí?

  • Sám sebe obvykle označuje jako nejschopnějšího, výjimečného a pro ostatní nepostradatelného.
  • Druhé lidi s oblibou zesměšňuje a přivádí je do úzkých.
  • Snaží se druhým řídit jejich životy.
  • Nedává druhým na výběr, pouze jeho směr je ten jediný pletný a správný.
  • Je mistrem v tom najít slabiny a zranitelná místa druhých lidí a pak je využívá k dosažení svých cílů.
  • Někdy se chová jako cholerik, druzí mu pak raději vyhoví, než by s ním šli do konfliktu.
  • Svými činy dokazuje druhým svoji moc a sílu.
  • Nikdy nepřiznává chybu na svojí straně a neomlouvá se.
  • Jistou specifickou formou manipulace může být i nemoc, nemohoucnost nebo její předstírání.

U jedinců se sklony k manipulativnímu chování se tyto sklony a schopnosti stávají trvalou součástí jejich sociálních dovedností a chování vůči dalším lidem. Nejrůznější situace spouští manipulativní chování a jsou poté aplikovány zcela spontánně a bez rozmyslu. Pokračuj v čítaní