Diabol v hudbe?

Mnohé rockové piesne otravujú prirodzené ľudské podvedomie tým, že narušujú určité podvedomé zmýšľanie a rytmy, ktoré potom ničia vlastné ja i dušu človeka. Profesor Morabito zdôrazňuje, že človek ako osoba je vtedy slobodný, keď má autonómiu myslenia, konania, túžob a milovania. Avšak posolstvá, ktoré odovzdávajú satanistické diela, vedú k zničeniu autonómie osoby a k jej ovládnutiu silami zla. Napríklad v piesni Starway to heaven je obsiahnuté posolstvo, že diabol je boh a že on vykupuje, v piesni Hot Summer Night je vyjadrená túžba nasledovať satana. A dokonca aj vtedy, keď niekto neverí v existenciu Zlého, no počúva tento druh hudby, jej negatívny obsah sa ukladá do jeho podvedomia, podnecuje ho k nenávisti voči Bohu i ľuďom, k zločinom, nemravnosti, prostitúcii, krádežiam, samovražde… Ak sa človek dobrovoľne odovzdá pod vládu síl zla, v jeho živote sa začne hrôza zotročenia diablom.

Jedna z pacientiek profesora Morabita, ktorá zažila najťažšie spôsoby posadnutia, vyznala, že toto jej strašné nešťastie sa začalo na diskotéke. Táto žena bola oslobodená z hrozného otroctva až po štyroch rokoch nevysloviteľného utrpenia, po asi sto exorcizmoch, po pravidelnej spovedi, každodennej modlitbe a prijímaní Eucharistie. Mládež si často neuvedomuje, že tvorcami techno hudby sú satanisti a že mnohé skupiny spievajú satanistické texty. V živote mnohých mladých ľudí, ktorí sa dali zlákať a pravidelne chodia na diskotéky, kde sa hrá satanistická hudba, sa začala duchovná hrôza ovládnutia zlými silami. Okrem satanistického, negatívneho obsahu piesní, ktorý je veľkým ohrozením duchovného života, na diskotékach sa ničí aj psychika a zdravie mladých ľudí hlukom (110 – 120 decibelov, čo je pre sluch človeka neznesiteľné), svetelnými efektmi (záblesky, oslepujúce svetlo) a alkoholom i drogami. Všetky tieto impulzy spôsobujú nezvratné zmeny v ľudskom mozgu, ničia jeho bunky, okrem toho stimulujú stúpanie hladiny adrenalínu a vyvolávajú sexuálne vzrušenie, čo vedie k rôznym formám agresivity – okrem iného aj k znásilneniam. Sväté písmo nás vystríha, že sa máme chrániť zla v akejkoľvek podobe (1 Sol 5, 22). Satanistická hudba a diskotéky toho istého druhu sú pre kresťana zrejmým zlom, a preto počúvanie takých diel a prebývanie na miestach, kde ich možno počuť, je vystavovaním sa smrteľnému nebezpečenstvu zotročenia hriechom a silami zla. Preto nikdy dobrovoľne nevstupuj na územie diabla, lebo dôsledky takých rozhodnutí budú naozaj tragické!

Profesor Morabito, ktorý sa zúčastnil na stovkách exorcizmov uskutočnených kňazmi, ktorí sa vyznačovali veľkou skúsenosťou a svätosťou, hovorí: „Existuje mysterium iniquitatis (tajomstvo neprávosti), existuje diabol, nepriateľ všetkých, a nijaká koncepcia psychoanalýzy či inej oblasti vedy to nemôže poprieť, hádam len keď vedec nemá dobrú vôľu. »Contra factum non datur argumentum« – proti faktom niet argumentov. Veda sa musí podriadiť skutočnosti: diabol existuje, je medzi nami, neustále zvádza ľudí a zotročuje tých, ktorí sa skrze hriech dobrovoľne odovzdávajú do jeho moci.“ Počas exorcizmov Kristovou mocou je diabol prinútený hmatateľne prejaviť svoju prítomnosť.

Prevzaté z:

http://www.milujtesa.org/nr/joga_okultizmus_a_magia/diabol_v_hudbe.html

Comments are closed.