Duchovný boj

On nás vytrhol z moci tmy a preniesol do Kráľovstva svojho milovaného Syna“ (Kol 1,13)
Keď sme prijali Ježiša do svojho srdca, stalo sa s nami niečo veľmi dôležité; niečo, čo má trvalý charakter: boli sme vytrhnutí zo Satanovho kráľovstva. Ani sme si neuvedomovali, že nás s ním niečo spája. Zlý duch však v nás pôsobil (porov. Ef 2,2). On sa pokladal za tvojho Pána. Bol ale veľmi nenápadný: vštepoval ti pocit, že ty sám si pre seba pánom.

Zdroj : http://www.svmichael.sk/files/boj.pdf

Comments are closed.