HLAD PO BOHU – PÔST

V histórii všetkých Božích mužov a žien boli chvíle, keď hľadanie Boha, Jeho zámeru a Jeho blízkosti bolo tak dôležité, že sa rozhodli dobrovoľne sa vzdať niečoho, čo mali radi, čo bolo inak dobré, preto, aby ich partnerstvo s Bohom dali na prvé miesto. Tento mesiac budeme hovoriť aj prakticky zažívať moc pôstu. Položíme otázku, prečo je takýto pôst potrebný, dobrý a dôležitý. V dnešnej kázni to budeme skúmať v živote Daniela, Ježiša a apoštolov. Danielov príbeh nám ukazuje, že pôst marí viditeľné, aj neviditeľné prekážky. Keď Ježiš hovorí o pôste, tak nám ukazuje, že v jeho centre je blízkosť Božia. A keď sa pozrieme na skúsenosť apoštolov, tak vidíme, že pôst ich viedol k odvážnym činom. Post od každodenného komfortu, či vecí, ktoré nás často rozptylujú nie je prázdny náboženský akt. Je to zamerané očakávanie na Boha, ktoré mení nás, vytvára priestor pre duchovný prielom a otvára naše oči pre nové Božie veci, ktoré Boh chce s nami a cez nás robiť.

Comments are closed.