Jak jednat s narcistou

Uspořádejte intervenci

1 Zkuste uspořádat intervenci. V některých případech, hlavně pokud je narcista někdo, koho máte rádi (rodič, partner, potomek), může být dobré uspořádat intervenci. Bude to těžké, protože narcista se nenechá přesvědčit, že dělá něco špatně.[6]

  • Nejlepší je naplánovat intervenci tak, aby následovala nějakou velkou změnu v životě narcisty (nemoc, ztráta zaměstnání atd.), kdy je jeho ego už samo o sobě narušené.

2 Nechejte si pomoci od profesionála. Budete potřebovat někoho neutrálního a zkušeného, kdo bude schopen regulovat přívaly emocí během intervence. Tento člověk vám také pomůže intervenci naplánovat.

  • Profesionální terapeut s vámi probere možnosti léčby a pokusí se přesvědčit narcistu, že by se měl léčit. Individuální psychoterapie a skupinová terapie mají skvělé výsledky a pomáhají narcistům po celém světě vybudovat si schopnost vidět ostatní lidi jako sobě rovné. [7]
  • Zkuste najít někoho ve svém okolí. Musíte se ujistit, že je skutečně vhodný pro tento úkol.

3 Pozvěte si 4-5 lidí. Tito lidé musejí být narcistovi nějak blízcí, nebo to musejí být lidé, kterým narcista někdy ublížil, ale jsou přesto ochotni mu pomoci.

  • Musíte dát pozor, aby tito lidé narcistu nevarovali předem a nevyzradili žádné informace o chystané intervenci.

4 Naplánujte si průběh intervence. Neměli byste to dělat bez plánu zničehonic. Budete potřebovat kvalitní plán a vědět kdy a kde budete chtít intervenci provést. Profesionální terapeut vám bude moci pomoci vymyslet detaily intervence.

  • Budete si muset vymyslet body, které budete probírat a těch se budete muset během intervence držet. Mohou to být věci, kterými narcista například ubližuje své rodině (uvádějte příklady), nebo důvody pro intervenci (narcista se chová zle, přestal se ohlížet na svoji rodinu atd. – buďte i zde konkrétní).
  • Musíte si připravit důsledky, které narcistu postihnou v případě, že intervenci odmítne. Může jít o ukončení vztahu, nepodílení se na činnostech, které jsou pro narcistu důležité atd. Díky tomu budete mít alespoň něco, čím se vám ho možná podaří přesvědčit.

5 Jasně sdělte, že narcista škodí sám sobě. Je důležité zdůraznit, že celá intervence probíhá kvůli němu a že chcete, aby se zlepšil a zapracoval na sobě.

  • Mluvte v první osobě. Říkejte: „Mám pocit, že mě ignoruješ, když stáčíš rozhovor stále jen na sebe,“ nebo „Mám pocit, že pro tebe musím být neustále připraven, ale ty mě nikdy nepodporuješ na oplátku.“ I zde použijte konkrétní příklady.

Comments are closed.