Jakub – Film

Raz Jakub varil jedlo a Ezau prišiel zo stepi celkom vyčerpaný.

Tu povedal Ezau Jakubovi: „Nože mi daj rýchlo z toho červeného, z toho červeného tu, lebo som celkom vyčerpaný!“ Preto ho nazvali Edom (Červený).  Ale Jakub povedal: „Predaj mi najprv svoje prvorodenstvo!“

Gn 25

Comments are closed.