Jezabel – úbožiak

Jedná sa o hybrid medzi záludnou a pôvabnou Jezabel a Peter Pan Jezabel. Jezabel vždy seba vykresľuje ako niečo, čo nie je. Poobzeraj sa okolo nej a nájdeš tam i Achaba, ktorý ju podporuje.

                Hlavné charakteristiky:  Základnou potrebou je pozornosť a kontrola, riadené seba-ľútosťou a potrebou obviniť druhých za vlastné chyby nositeľa Jezabel, udržanie si povesti ako sladkej a nevinnej osoby. Hlavnou  charakteristickou črtou je plášť obeti a odmietanie zodpovednosti za jej zlé konanie. Nie sú zodpovední za to, čo sa udialo. Neprijímajú zodpovednosť za svoje vlastné správanie. Je to vždy chyba niekoho iného. Správanie môže byť „normálne“, až dovtedy, dokiaľ neurobia nejakú chybu. Potom prenesú vinu na niekoho iného ​​a nositeľ ducha Jezabel sa stáva falošnou obeťou pravej obete. Tento spôsob správania jej udeľuje pozitívnu pozornosť okolia, pohodlie a záchranné úsilie iných, pokiaľ čo skutočná obeť je označená ako zlo. Falošný plášť obeti je potrebné rozlíšiť od skutočnej obete zneužitia, skôr než sa rozhodnete označiť niekoho za nositeľa ducha Jezabel. Nositeľ ducha Jezabel takto spôsobuje zneužitie svojho okolia voči jej pravej obeti.

Seba-ľútosť je psychický stav mysle jedinca,  vnímaný v  nepriaznivých situáciách, ktorý nie je schopný akceptovať danú situáciu, neprijíma ju a nemá sebaistotu a dokonca ani schopnosť sa s danou situáciou vyrovnať. To je charakterizované presvedčením človeka, nositeľa tohto ducha, že on alebo ona je obeťou udalostí a preto si zaslúži prejav sústrasti. Seba-ľútosť je všeobecne považovaná za negatívnu emóciu v tom, že všeobecne nepomôže riešiť nepriaznivú situáciu. Toto v sociálnom kontexte môže mať za následok, buď ponuku sympatií okolia alebo poskytnutú radu. Seba-ľútosť môže byť považovaná za normálnu a za určitých okolností je i zdravá a to vtedy, ak to prechodne  vedie buď k akceptácií alebo k rozhodnutiu zmeniť danú situáciu.

                Seba-ľútosť  u nositeľov tohto ducha Jezabel:

 1. Sú neustále urazení chovaním druhých a prejavujú sa pasívnymi agresívnymi útokmi niekedy vo veľmi jemnej odvete.
 2. Nedokážu odpustiť.
 3. Pociťujú zranenia tam, kde žiadne nie sú a následne útočia
 4. Dostanú skutočnú obeť do ťažkostí a následne sa označia za obeť.
 5. Sú opatrní natoľko, aby popísali činnosť druhých ako škodlivú, pokým neexistuje žiaden návrh, ktorý by mohol byť východiskom.
 6. Sú nezodpovední a neprijímajú zodpovednosť za svoje činy.
 7. Sú nevyzretí, nemajú pravú autoritu, ale chcú od iných, aby ich ostatní videli ako odborníkov alebo tak obdarovaných, že sú hodní osobitnej pozornosti. Sú nekvalifikovaní pre pozíciu, ktorú chcú mať a tak improvizujú a vytvárajú podvody.
 8. „Nevytvoril som problém, takže ho ani nemôžem doriešiť!“
 9. Bezradnosť je ich manipulatívna taktika.
 10. Vždy potrebujú niekoho, aby ich zachránil.
 11. Aj keď nevytvárajú nedorozumenie, budú ho podporovať, alebo budú podporovať lož, ak im to prospeje.
 12. Život je melodráma.
 13. Nepripustia, ak sa mýlia, dokonca i keď je to jasné.
 14. Defenzívna pýcha.
 15. Môžu rozvrátiť rodiny, pracovisko, zbory, atď. podporovaním nedorozumení medzi
  členmi.
 16. Ženy sú „dámy v núdzi,“ a môžu takýmto spôsobom poraziť muža.
 17. Muž môže byť „sladký, zranený muž,“ a zmení tak ženy v bojových psov.
 18. Nemá žiadne výčitky za škody, ktoré spôsobil ostatným.
 19. Sú to obyčajne najviac „sväté, pomazané“ osoby v zbore, spoločenstve, cirkvi.
 20. Ich „smútok“ s ich zlým zaobchádzaním je použitý na získanie sympatií iných. Všimnite si, ako rýchlo sa môžu stať „smutní“ kvôli niečomu. Ľudia doslova pobežia, aby ich zachránili.
 21. Táto situácia môže nastať jednotlivo, alebo v rámci skupiny,spoločenstva u ktorého bol vymytý mozog a už uverili, že nositeľ Jezabel je obeť, avšak v skutočnosti je to vlastne páchateľ bezprávia.

Títo ľudia sú buď jednotlivo alebo ako skupina veľmi nebezpeční. Je právo na straty, rozbité vzťahy, stratu zamestnania, starostlivosť o deti je sporná, duševné choroby, zdravotné následky, straty na životoch, atď. Vo veľkom spoločenskom merítku tento duch predstaví svoju krajinu ako vytvárajúcu chaos, násilie a vraždy. Obviňuje skutočné obete za ich trestné činy. Ozajstné obete môžu tak zomrieť alebo mať trvalé následky, pokiaľ čo „chudobní, úbožiaci“ sú voľní. Duch Jezabel v danej kultúre stavia svoju autoritu na podporných (Achabovských) kultúrach, ktoré pripúšťajú jeho správanie, pretože im to prospieva. Je našou zodpovednosťou hľadať pravdu kedykoľvek a nedovoliť, aby nevinné obete boli obviňované a  prenasledované ako vinníci.

Poznámka k seba-ľútosti ako všeobecného správania u inak normálnych ľudí. Má niektoré pozitívne, samo uzdravujúce aspekty (zo zdroja http://www.join-the-fun.com/self-pity.html )

Seba-ľútosť existuje ako skutočná emócia. Všetky skutočné emócie majú dve stránky: pozitívnu a negatívnu. Pozitívna stránka súcitu (malá!) spočíva v sile umŕtvenia. Sebaľútosť otupuje bolesť. To vás uspáva. Obalí Vás to do kašovitého zábalu – a udržuje vás „bezpečne“ pred neoprávneným obťažovaním. ( Zdroj : http://en.wikipedia.org/wiki/Self-pity )

Zdroj: https://heavenawaits.wordpress.com/jezebel-poor-little-me/

Comments are closed.