MEZI NEBEM A ZEMÍ – esoterika, jóga, okultizmus…

Četba esoterických knih, různé seance, meditační cvičení, meditační a relaxační hudba, setkávání s léčiteli a lidmi, kteří praktikovali jógu — to byl můj život. V době po revoluci se s okultisty jakoby roztrhl pytel. Ve městech se pořádaly různé přednášky, seance a setkání.

Nevěřil jsem, že to funguje

Do esoterického obchodu, mě přilákala hudba, která vytvářela zvláštní atmosféru. Obchod byl plný esoterických předmětů, virgulí, pyramid, vonných tyčinek… Zkusil jsem vzít do ruky prsten zavěšený na niti nad pyramidou a ono to fungovalo! Po čase jsem dostal darem malou kovovou virguli. V té době jsem měl bolesti pravého kloubu. Jenom ze zvědavosti jsem ji přiložil na bolestivé místo a ona se vychýlila! Znovu a znovu jsem ji odtahoval a přibližoval. Nemohl jsem uvěřit, že to funguje a snažil se sám sebe přesvědčit, že se jedná o náhodu. Ale pokaždé, když jsem ji přiblížil, vychýlila se. Byl jsem v úžasu. Zanedlouho s její pomocí jsem uměl zjistit nemocná místa. Na základě mých zkušeností jsem začal studoval esoterické praktiky.

Relaxace v hladině alfa
Pomocí meditační hudby jsem se naučil relaxovat. Dozvěděl jsem se, že existuje možnost „vyjít z těla“. Jednoho dne jsem se o to pokusil v době relaxace v hladině alfa. Je to obtížně popsatelný zážitek. Jako bych opustil svoje tělo a stoupal někde nahoru, napřed v místnosti, potom nad městem, dále někde v atmosféře. Když jsem byl někde nad zeměkoulí a měl vstoupit do tmavého vesmíru, dostal jsem strach. V tom momentu jsem „slétl dolů“ velkým zrychlením. Víckrát jsem se na takový výlet již nevydal.

Nabídl se, že mi vyčistí čakry
Také jsem se zúčastnil zvláštního soukromého setkání. Byl tam vedoucí klubu jógy a dva léčitelé. Vedoucí klubu jógy vyprávěl o svých minulých životech, které navštívil. Léčitel byl bývalý lékař, který opustil slibnou kariéru na vojenské klinice. V té době jsem měl nějaké zdravotní problémy, léčitel se nabídl, že mi vyčistí čakry. Požádal mne, abych se postavil před stěnu a díval se na jeden bod. Postavil se k mému boku a natáhl ruce. Pohyboval s nimi nahoru a dolů, aniž by se dotýkal mého těla. Moje ruce se hýbaly zároveň s jeho rukama, jakoby byly spojené, přitom jsem mému mozku nedal žádný souhlas. Bylo to zvláštní — nadpřirozené…

Mezi nebem a zemí
Hodně jsem četl esoterické knihy a snažil se pochopit, jak tyto věci fungují. Měl jsem mnoho nezodpovězených otázek. Chtěl jsem poznat pravdu o věcech, které jsou „mezi nebem a zemí“.

V knihách byly často „odvolávky“ na Boha. V tom čase jsem v Boha nevěřil, ale všiml jsem si, že všechno se to „sbíhá k němu“. Problém byl v tom, že ty knihy ve svých názorech nebyly jednotné. Jednoho dne jsem v esoterických knihách začal vyhledávat odstavce, které se odvolávaly na Boha. Otevřené jsem je poskládal na podlahu obývacího pokoje. Porovnával jsem je a zjistil, že si protiřečí. Byl jsem z toho rozladěný.

Darovaná Bible
Velmi mi záleželo na pravdě, a proto jsem vyslovil nahlas otázku: „Když se všichni odvolávají na Tebe Bože, ukaž mi, jak to je!“

Za dva dny na to, jsem potkal sousedku, která mi darovala Bibli. Začal jsem ji číst a dozvěděl se, že kromě Boha existuje také ještě jiná duchovní bytost — satan, který má s démony schopnost propůjčovat lidem svoji moc. Současně jsem četl knihu Rogera Mornoau „Cesta do nadpřirozeného světa.“ Po jejím přečtení, jsem pochopil, odkud se vzaly moje nadpřirozené schopnosti, že nejsou od Boha, ale od jeho nepřítele – satana. Bylo to poprvé v životě, co jsem si klekl a vědomě prosil Boha za odpuštění. Nechtěl jsem mít už žádné nadpřirozené schopnosti, ani pocit výjimečnosti, který s tím byl spojený. Důležitější pro mě byla pravda, kterou jsem poznal.

Ježíši, prosím, pomoz mi
Najednou mé schopnosti zmizely, ztratily se z mého života. Začal jsem intenzivně studovat Bibli, uvěřil jsem v Krista a následně svoji víru stvrdil křtem. Nečistý duch se nechtěl jen tak vzdát. V noci jsem se vzbudil a chtěl vstát z postele, avšak tíha na hrudi mi nedovolila se pohnout. Ležel jsem jako přikovaný. Ve tmě nebylo nic vidět, ale bylo mi jasné, že tam je. Nemohl jsem se ani nadechnout. Chtělo se mi křičet, ale nešlo to. Moje tělo bylo ztuhlé. Vzpomněl jsem si na Ježíše. V Bibli je napsané, že On je vítěz a je Mu dána všechna moc na zemi i na nebi. Ve své mysli jsem zoufale volal: „Ježíši, prosím, pomoz mi.“ V tom momentě ta hrůza zmizela. Ještě chvíli jsem se z toho vzpamatovával. Podobné pokusy s e ještě opakovaly, ale díky Boží ochraně jsem nad tím zvítězil.

Útoky zlého
Když se nám narodila dcera, často bezdůvodně plakala, i celou noc ji bylo potřeba tišit. Nikdy nezapomenu na její pohled, jak se drží dětské postýlky a dívá se někam, jako by tam někoho viděla… Třikrát se skoro zadusila. Jednou dokonce, v době pobožnosti, upadla na zem. Měla tehdy asi dva roky. Když jsem ji zvedl, dcera úplně zmodrala a oči měla převrácené. Hrozný pohled. Prudce jsem ji převrátil hlavou dolů. Najednou se nadechla a začala plakat…

Bůh mi odpustil a přijal mě
Když se zpětně ohlédnu na svůj život, uvědomuji si, že nic z toho, co děláme, čemu věříme nebo nevěříme, nezůstává bez následků. Ovlivňuje to celé roky naše myšlení, jednání a konání. Ani jeden člověk na tomto světě nemůže zůstat na neutrální půdě. Proto se od té doby učím žít pro Boží království. Bůh mi odpustil a přijal mě. Zahrnuje mě svou láskou, trpělivostí a milostí… Bez Jeho vysvobození a ochrany bych ani tento příběh nenapsal.

Prevzaté z:

http://www.btm.cz/index.php?menu=letacek&cely=ano&jaky=878

Comments are closed.