Niekoľko zaujímavých a pravdivých informácií o Halloween – má i dôsledky?

Na tomto mieste vám ponúkame niekoľko liniek, kde sa môžete dočítať o histórii, zameraní a dôsledkoch Halloweenu, zvlášť na deti.

Zdroje:
1. Katolícke noviny č. 43 v r. 2011

2. Svedectvo rodičov – Prečo neslávime Halloween
http://www.rodinka.sk/vazne-veci/zamysleni/neslavime-halloween/

3. Prečo by kresťania nemali oslavovať Halloween – článok z kresťanského portálu Christ-net
http://www.christ-net.sk/node/244

4. Konkrétne svedectvo jednej udalosti z USA a oslavy „strašidiel a hrôzy“.

http://www.24hod.sk/tinedzerka-sa-v-halloweenskom-dome-takmer-obesila-cl…

Zdroj: http://www.farastupava.sk/?q=node/163

Comments are closed.