Nové CD – Manipulácia a kontrola, Prijatie vs. Odmietnutie, Pravý Boh vs. Modlárstvo, Vyslobodenie z moci zlého

Zaujímavé CD z kresťanského vyučovania k  témam manipulácie, okultizmu, duchovného boja, vzťahov a rôznych iných zaujímavých tém si môžete objednať v MPKS shope cez internet:

http://shop.mpks.sk/14-cd

Zo širokej ponuky zaujímavých vyučovaní vyberíme nasledovné:

CD :  Nová DNA 31

Manipulácia a kontrola

1. Boh daroval človeku slobodnú vôľu, diabol ovláda človeka cez manipuláciu a kontrolu – Viera Gregoire  2. Manipulácia v rodine  – Miloš a Naďa Eliášoví  3. Manipulácia na pracovisku, vo vláde a dôsledky komunizmu – Albína Beňová 4. Manipulácia  v cirkvi – Zuzana Kostohryzová  5. Ochrana pred zneužitím manipuláciou – Janka Jaššová  6. Boh nás opäť povolal do slobody – Vlastislav Beňa

CD: Nová DNA 32

 Prijatie vs. Odmietnutie

1. Boh nás bezpodmienečne prijíma – Vlastislav Beňa  2. Hriech zraňuje a dáva miesto zlému – Zuzana Kostohryzová  3. Božie a naše spôsoby obrany – Zuzana Kostohryzová  4. Sila odpustenia – Viera Gregoire  5. Sila prijatia a uzdravenia – Petr Benýšek  6. Prijatia ako životný štýl – Albína Beňo

CD: Nová DNA 34

 Pravý Boh vs. Modlárstvo

1. Jediný pravý Boh vs. modlárstvo – Vlastislav Beňa 2. História modlárstva – Albína Beňová  3. Svetové náboženstvá a kulty – Petr Benýšek  4. Alternatívna medicína – Zuzana Kostohryzová  5. Okultizmus a satanizmus – Jana Jaššová   6. Večné Božie kráľovstvo – Vlastislav Beňa
CD :Nová DNA 35

Hranice

1. Čo sú hranice? – Vierka Gregoiere  2. Prečo nevieme klásť hranice? – Albína Beňová             3. Hranice a životný partner  –  Vlastislav Beňa  4. Hranice a deti – Naďa Eliášová  5. Hranice a rodičia, priatelia, cirkev, práca – Zuzana Kostohryzová   6. Hranice sebe – Jana  Jaššová

CD : Nová DNA 37

 Vyslobodenie z moci zlého

1. Pohľad do duchovného sveta – Vlastislav Beňa  2. Ako si udržať slobodu – Vlastislav Beňa     3. Biblický kontext služby vyslobodzovania – Zuzana Kostorhyzová   4. Vstupné brány a práva zlého – Jana Jaššová  5. Duchovný boj – Zuzana Kostohryzová  6. Božia výzbroj a zbrane duchovného boja – Albína Beňová

Comments are closed.