Ako pracuje duch Jezabel, typické charakteristiky nositeľov ducha Jezabel

Jezabel, kráľovná Satana, je démonické kniežatsvo zvádzania a neovládateľnej túžby. Je to jeden z najsilnejších duchov Satana pôsobiacich dnes, je to mocný nepriateľ Kristovho tela. Biblia hovorí o jej zodpovednosti za zabitie viac ako 400 prorokov, blokujúc tak hlas Boha vo všetkých oblastiach izraelského národa. Tento démon by nemal byť braný ľahkovážne – jeho misiou je zabíjať, kradnúť a ničiť.

Spôsobuje spustošenie v cirkvi pričom sa tvári ako ovečka. V prvom rade kladie všetkými spôsobmi nástrahy na zvádzanie autorít cirkví. Útočí na pastiera. Prečo? Ak padne pastier, ovce sa rozpŕchnu. (Zach 13:7) Biblia hovorí, že v posledných dňoch pred príchodom Krista, bude veľký odpad. Dokonca veľa vyvolených bude oklamaných. (Mt 24: 10-12).

Jednou z ciest ako tento duch pôsobí, je umiestnenie pochybností v cirkevnom tele, špeciálne sa to týka tých, ktorí sú v autorite, ako je pastor, vedúci chvál a kresťanský služobníci. Toto je vážny dôvod, prečo by sme sa mali neúnavne modliť za tých, čo sú postavení do pozície autority. V súčasnosti je veľa kresťanov v modlitebnom živote na tom veľmi slabo. Miesto budovania Kristovho tela míňajú svoju silu do klebiet a súdov, ktoré iba zosilňujú prácu Satana v tele cirkvi. Pochopiteľne, my všetci sme hriešni, ale ako potom Európa, nazývaná kresťanskou, môže pomôcť tým, ktorí stále viac a viac upadajú do hriechu? Silným nástrojom tohto pôsobenia sú taktiež klebety a ohováranie. Tento duch pôsobí na veriacich, túžiacich mať srdce pre Boha. Ich úsilím získania si vysokej pozície a moci v cirkvi, otvárajú seba pôsobeniu ducha Jezabel. Je to proces, prebiehajúci od počiatku po ovládnutí človeka Satanom. Čím dlhšie niekto pôsobí bez pokánia v kontrole a manipulácií, nesúc tak v sebe ducha neodpustenia, tým silnejšie sa prejavuje pôsobenie ducha Jezabel. Dotyčný si vôbec neuvedomuje, že tento duch cez neho pôsobí, pretože je to duch klamstva. Toto pôsobenie sa tak stáva jeho životným štýlom. Jezabel je zlý duch svetla, ktorý dáva svojmu nositeľovi vzhľad dobrej bohabojnosti. Keď Duch Svätý vztyčuje výstražnú vlajku, neignorujme ju. Nebúrme sa proti cirkevnej autorite, ktorá rozpoznáva v nás útok zla (1Sam 15:23). Udržujme si srdce v pokání. V opačnom prípade nechávame otvorené dvere, dovoľujúce Satanovi nás oklamať.

Pokračuj v čítaní

Byl jsem okultistou – svědectví

Milý čtenáři, tento článek si, prosím, přečti celý, protože jinak nebude vystiženo jeho hlavní poselství: nebezpečí okultismu (vyvolávání duchů, meditace, věštění, psychotroniky …), které zpočátku vypadá lákavě, ale připraví Tě o Boží požehnání, Boží přítomnost a Ježíšův pokoj ve Tvém srdci. Hlavním cílem duchovní bytosti, která okultismu vévodí, je odvést Tě od Ježíše Krista a tím i od spasení. O tom svědčí mimo jiné i toto svědectví.

Pokračuj v čítaní

Billyho poslední naděje (Billy’s Last Hope) – svedectvo

Billy Lind neměl lehké dětství a dospívání už vůbec ne. Vlastně celých počátečních 40 let svého života prožil v utrpení.

Jako mladistvý prodával své tělo, aby získal prostředky na přežití, a svou beznaděj a prázdnotu utápěl v drogách. Když se své trápení rozhodl ukončit sebevraždou, do jeho života zasáhl Bůh…