Modlitba za oslobodenie I.- postup

1. Rozhovor

Opýtaj sa, či osoba, s ktorou sa modlíš, chce byť slobodná. Musí urobiť rozhodnutie o znovu získaní slobody. Ak nechce, nepokračuj!

Ohlas jej evanjelium a priveď ju k Ježišovi cez vyznanie viery a odovzdanie celé svojho života, všetkých oblasti. Ak nechce, nepokračuj! Môžeš použiť formu obnovenia krstných sľubov z obradov Veľkonočnej vigílie a pripojiť otázku, či chce daná osoba odovzdať celý svoj život Ježišovi, a či chce byť slobodná.

Hľadaj korene problémov a neslobody /opakované situácie/, pros o svetlo. Môžeš si pomôcť nasledujúcimi otázkami. Pokračuj v čítaní

Modlitba oslobodenia

Modlitba

Môj najdrahší Pane Ježišu,
príď teraz ku mne aj so svojim Svätým Duchom.
Ty si zvíťazil nad zlým a Tebe patrí všetka moc,
Tebe sa musí podriadiť každý nečistý duch.
Pane, patrím celý/á len Tebe,
prosím Ťa Pane, ochráň ma, osloboď ma a zachráň ma.
Pane Ježišu, v Tvojom mene,
pre zásluhy Tvojej najsvätejšej krvi,
pre Otcovu lásku ku mne,
mocou Ducha Svätého,
na príhovor panny Márie, sv. Jozefa, sv. Michala
a všetkých našich svätých patrónov,
v jednote s Katolíckou cirkvou,
sa zriekam diabla a všetkých zlých duchov.
Zriekam sa každého zlého ducha vo mne, alebo proti mne.
Zriekam sa akéhokoľvek puta so satanizmom,
okultizmom, spiritizmom a new age.
Zriekam sa akéhokoľvek puta s mágiou,
psychotronikmi a veštcami.
Zriekam sa akéhokoľvek negatívneho puta s
mojimi predkami v rodine.
Zriekam sa akejkoľvek kliatby,
akéhokoľvek prekliatia, akéhokoľvek zarieknitia,
akejkoľvek negativity vo mne, alebo proti mne,
alebo proti mojej rodine, alebo proti mojim deťom,
alebo proti môjmu manželstvu, či budúcnosti,
alebo proti môjmu zdraviu, či psychike,
alebo proti mojej ceste viery, môjmu domu, či zamestnaniu.
Vzývam Ťa Pane Ježišu a jedine Teba,
aby si bol mojim jediným spasiteľom,
mojim jediným vykupiteľom a jediným Pánom môjho života.
Amen

Viac tu: http://www.kristus.sk/modlitby/modlitba-oslobodenia/

Zříkám se falešného boha

ZŘÍKÁM SE BOHA TRESTAJÍCÍHO SOUDCE, NEVYPOČITATELNÉHO DESPOTY, SVÉVOLNÉHO BOHA POHRÁVAJÍCÍHO SI S MÝM ŽIVOTEM. 
Zříkám se boha, kterého se mám bát a současně ho milovat.
Toho, který mne strachem před ním připravil o jistotu, že se kdy budu cítit v pořádku a normálně, bez strachu a obav, bez nenávisti k sobě.
Toho, který mi nedovolí žít bez tlaku na mou vlastní pokoru a vděčnosti za „prozatímní“ odklad mého zavržení a odsouzení.
Ježíši, nechci se neustále bát, že budu potrestaná za každý můj poklesek. Zříkám se tohoto trestajícího boha i mé snahy „usmířit“ si ho tím, že ho předejdu sebetrestáním dřív, než se mne on sám rozhodne potrestat.
Ježíši, prosím, uzdrav vše, co souvisí se zraněním, které mi způsobil můj otec či matka a ze kterého vychází i tento můj strach a představa Boha – soudce. Pokračuj v čítaní

Modlitba za odpuštění

Pane, rád bych teď v síle Tvého svatého Ducha odpustil každému, kdo mě v mém životě zranil.

Prosím Tě,
pronikni nyní i do těch oblastí mého nitra,
které ještě nejsou naplněny silou Tvého odpuštění.

Zříkám se pokušení ospravedlňovat se
a hledat důvody, pro které mi bylo ublíženo.
Zříkám se každé touhy po pomstě a odplatě pro ty,
kteří mě zranili.

Ve Tvé síle odpouštím všem,
každé jednotlivé zranění,
jež mi kdo způsobil.

Chci přijmout všechny své bližní
jako bratry a sestry před Tvou Tváří
i s jejich chybami a slabostmi
a odpouštím jim každé slovo i čin,
všechno, čím mě kdy zranili
nebo mi způsobili jakoukoli bolest.

Pane,
prosím o milost odpustit každému,
jemuž odpustit mi připadá velmi těžké.

Pane,
dej mi sílu,
aby moje ochota odpustit stále rostla.

A ještě Tě, Pane, prosím,
aby mně odpustili všichni,
které jsem svým jednáním zranil
a kterým jsem ublížil já.
Amen.

Zdroj: http://www.vojtechkodet.cz/modlitby/za-osvobozeni-a-uzdraveni/modlitba-za-odpusteni.html

7 biblických veršů na pomoc v duchovním boji

V duchovní oblasti jsme všichni v neustálém duchovním boji a náš nepřítel, ďábel, je velký. Má za sebou tisíciletou zkušenost, jak pokoušet, ničit a odvádět lidi z Boží přítomnosti.

Ale i když náš nepřítel je velký, náš Bůh je mnohem větší. A jedna věc je jistá; už teď jsme na vítězné straně. Díky tomu, co pro nás Ježíš vykonal na kříži, můžeme žít vítězně a bojovat proti nepříteli s odhodláním vyhrát. Bůh bojuje za nás a vyzbrojuje nás k boji.

V čase pokušení, když nás nepřítel klame, obviňuje nebo odsuzuje, Bůh nás posiluje svým slovem proti silám zla a plánům nepřítele. Možná jste právě dnes v nějaké formě duchovního boje a potřebujete pohled do Božího slova.

Těchto sedm biblických veršů o duchovním boji nám mohou pomoci vyhrát v boji proti nepříteli a přihlásit se k vítězství v Kristu. Pokračuj v čítaní

Kdo jsou manipulující osobnosti

1.Sympatický manipulátor

Nejčastější výskyt, dokonale skrývá hru. Usměvavý, přívětivý, veselý a chvílemi i pozorný k ostatním, hovorný a snadno navazuje kontakt. Proniká snadno do prostoru druhých a okamžitě si ho přisvojuje. Jeví se jako milý, vyrovnaný člověk, jehož náklonnost by nás těšila.

             Dokonale využívají fakt, že raději vyhovíme přáním a potřebám lidem, kteří se projevují sympaticky. Asi 60% z manipulátorů se řídí zásadou navázat co nejrychleji přátelské vztahy nebo vzbudit hned sympatie – jsou usměvaví, pozorní, štědří a obětaví (dávaj dárečky a ochotně pro druhé něco dělají), uchylují se k lichotkám.

Rozdíl mezi sympatickým manipulátorem a sympatickým člověkem: Pokračuj v čítaní

Ovláda vás manipulátor? Vieme, ako ho dostať na lopatky!

             Je sympatický, milý, usmievavý, zábavný, pôsobí dojmom inteligentného a rozhľadeného človeka, všetko vie a pozná … a predsa sa v jeho prítomnosti cítite nepríjemne, neslobodne a vaše sebavedomie sa scvrkáva na nepatrnú bodku. Nuž možno máte do činenia s nebezpečným úkazom – manipulátorskou osobnosťou.

             Manipulátor – topiaci sa diktátor

Manipulátor môže mať viacero podôb, môže pôsobiť ako dobrý altruista, tvrdý diktátor alebo obeť potrebujúca vašu pomoc. Zaliečaním, chválami, prípadne vzbudzovaním pocitu viny si vás snaží získať, hrá sa na kamaráta, na ktorého sa možno vždy spoľahnúť alebo úbožiatko, o ktoré sa treba starať. Keďže spočiatku vystupuje presvedčivo, takmer každý mu bez odporu podľahne.

             Až neskôr vyjde najavo, že je to tvor bez chrbtovej kosti, neváhajúci sa uchýliť k tým najrafinovanejším zbraniam proti svojmu okoliu. V skutočnosti je to totiž osoba vnútorne veľmi nešťastná a nespokojná sama so sebou. Je to topiaci sa človek, ktorý sa po chrbtoch druhých snaží dostať nahor. Pokračuj v čítaní

Nejste jako loutka? Techniky manipulace a jak se jim bránit…

     

     Každý z nás určitě někdy navštívil divadlo, a někteří dokonce i loutkové divadlo. Rádi se díváme na výplody fantasie aktérů, kteří pohybují vtipně loutkami. Ale co když jsme my sami někým ovládáni? Co když se staneme loutkami, které se vtipně pohybují po trase, kterou nám kdosi určí? Jak zpřetrhat nitky, které nás ovládají?

         Problematika definice manipulace

         Pojem manipulace pochází z latinského manipulo, které znamená „dělat něco rukama“. I proto slovo manipulace nemůžeme chápat pouze v negativním smyslu. Dnes ho můžeme používat i v dalších významech – například manipulace s předmětem, manipulace s jazykem. V negativním významu byl pojem poprvé použit v roce 1964 pro nepoctivé ovlivňování voličů.  Pokračuj v čítaní

6 zásad, ako sa nenechať zmanipulovať

 

Na žiadnu manipuláciu sa nedá vopred pripraviť. Najdôležitejšou obranou je väčšinou to, že manipulátorov zámer a príslušnú taktiku vopred odhalíte. Účinnú ochranu predstavuje potom to, že rozpoznáte, čo sa vlastne deje a prípadne to dokážete aj pomenovať.

Základným krokom k obrane proti skrytým útokom a vplyvom akéhokoľvek manipulátora je uvedomenie si skutočnosti, že niekto vami naozaj manipuluje. Keď si to uvedomíte, dokážete okamžite takéto správanie blokovať. Pokračuj v čítaní

Pozor na manipulátorov

          Pocity a emócie sú veľkými spojencami manipulátora. Manipulátor totiž vie, že emócie veľmi ľahko a rýchlo vyraďujú z činnosti mozog. Tiež si je vedomý toho, že práve emócie ovplyvňujú a riadia všetky druhy rozhodovania. Ak manipulátor využíva k presadeniu svojho stanoviska alebo  jeho vyvrátenie emócie nekoho iného, tak hovoríme o emocionálnych apeloch. Emocionálny apel by mal partnera donútiť k tomu, aby prijal alebo odmietol určité tvrdenie. V týchto prípadoch nejde o skutočné presviedčanie. Skôr je volená stratégia ovplyvňovania, ktorá má dotlačiť partnera k určitému rozhodnutiu. Manipulátor pri tejto taktike pracuje s veľkým množstvom emócií. Využíva súcit, strach, solidaritu, závisť, nenávisť, pýchu a podobne. Týmito emocionálnymi apelmi sa zameriava na partnerove inštikty. Ide mu hlavne o jedno. Potrebuje z činnosti vyradiť kritické myslenie a presadiť svoje ciele. Pozrime sa  na niektoré z množstva emocionálnych apelov, ktoré sa najbežnejšie používajú. Pokračuj v čítaní

Poznejte manipulátora

             Cítíte se v jeho společnosti neustále vinni anebo máte neustálý strach. Strach z toho, jak bude reagovat na vaše slova, máte strach z jeho ztráty, strach z toho, že se opět urazí, odejde, začne se vztekat. Tak vypadá život s manipulátorem. Mnozí z nás s druhými manipulují a ani o tom nevědí. V mnohem složitější situaci jsou však blízcí manipulátora, kteří ani neví, že jsou jeho obětí. Poznejte tedy manipulátora podle jeho základních charakteristik, můžete tak díky tomu konečně s jeho manipulací něco udělat!

Zásada manipulátora # 1 – Zesměšňuje ostatní

             Manipulátor rád zesměšňuje své blízké, a to hlavně na veřejnosti. Často jeho zesměšnění může vypadat jako holá legrace, avšak vás jeho chování vnitřně zabolí a necítíte se v ten okamžik dobře. Pokračuj v čítaní

Podľa akého správania spoznáte manipulátora?

          Považovali ste sa predtým za vyrovnanú osobnosť a teraz máte o sebe čoraz viac pochybností? Začínate vo svojom vnútri pochybovať o svojich schopnostiach, odborných vedomostiach alebo danostiach, vlastnostiach alebo profesijných kvalitách? Ste pod neustálym tlakom a v strese? Získavate dojem, že nedokážete vhodne komunikovať?

Začínajú sa u vás objavovať aj rôznorodé fyzické problémy, napríklad poruchy spánku, búšenie srdca, dýchacie ťažkosti, bolesti hlavy, žalúdka, zvýšený krvný tlak, kŕče, závraty, kožné problémy alebo sa dokonca dostavujú i depresívne stavy? Ak ste na viaceré predchádzajúce otázky odpovedali kladne, pravdepodobne ste sa stali terčom psychickej manipulácie a neunikli ste manipulatívnym praktikám manipulátora. Pokračuj v čítaní

Aké sú účinné komunikačné nástroje proti manipulácii?

Musíte klásť správne otázky

          Medzi najčastejšie používané účinné ochranné komunikačné nástroje voči manipulácii patrí správne a cielené používanie otázok. Otázky sú užitočnými pomocníkmi vo chvíli, keď sa situácia začína komplikovať alebo na scénu prichádzajú emócie. Vhodné otázky pomáhajú:

 • viesť rozhovor stručne,
 • zamedzovať, aby sa partner vyhýbal odpovediam,
 • podporovať partnera, aby povedal svoj názor,
 • získať dôležité informácie,
 • od začiatku zapojiť partnera do rozhovoru,
 • vyhýbať sa konfrontáciám a nachádzať elegantné východiská zo slepých uličiek.

Pokračuj v čítaní

Jak se chránit před manipulací

Prvním krokem bude zjištění, zda člověk, který nás trápí nebo sabotuje naší práci, není manipulátor.

          Truchlení nad ideální komunikací s manipulátorem

Truchlení nad ideální nebo normální komunikací spočívá v přijetí skutečnosti, že se s manipulátorem „normálně“ komunikovat nedá! Avšak přesto dále chováme naději, že přimějeme dotyčnou osobu, aby se změnila. Naděje nám dodá trpělivosti, dále se pokoušíme vztah někam směrovat, ale naše snažení nám přinese jen další trápení a vztah se stává nezvladatelným stresorem. Je proto třeba, že změnu přestaneme očekávat, protože přeměny manipulativních osobností jsou nesmírně vzácným jevem. Pokud se stále držíme přesvědčení typu „nakonec snad pochopí, že takovým způsobem nás k lepší práci nemotivuje“, „je důležité dobře vycházet s kolegy“ apod., znamená to, že stále ještě doufáme v ideální vztahy a hodláme ctít své zásady za každou cenu.          Řídíme se svými zásadami a ideály, nikoliv skutečností, že naše vztahy jsou naplněny utrpením.

Pokud připustíme, že se manipulátor řadí mezi patologické osobnosti, přestaneme snad očekávat, že se změní. Proces truchlení pak proběhne rychleji, ale trvá minimálně několik měsíců. Když truchlení skončí, přestaneme být citliví na jeho slova a činy a nakonec se jeho manévrům začneme smát, což je výborné znamení, už neočekáváme, že se manipulátor uzdraví. Je to smutné, je to škoda, ale je to jediný způsob, jak v takovém vztahu netrpět. Pokračuj v čítaní

Znaky manipulačního chování

Znaky manipulačního chování:

 1. Navozuje pocit viny a dovolává se při tom rodinných vztahů. přátelství, profesionální zodpovědnosti, příslušenství k náboženské či jiné organizaci.
 2. Přenáší zodpovědnost na druhé nebo se ze své zodpovědnosti snaží vykroutit.
 3. Nesděluje jasně své žádosti, potřeby či city.
 4. Odpovídá obvykle neurčitě.
 5. Mění své názory, chování či city podle situace nebo osoby, s níž je ve styku.
 6. Své žádosti zakrývá logickými důvody.
 7. Dává druhým najevo, že nesmějí nikdy měnit svůj názor, musí být dokonalí, všechno vědět a reagovat okamžitě na žádosti i otázky.
 8. Zpochybňuje kvality, schopnosti i osobnost druhých, nenápadně druhé kritizuje a soudí, hovoří o nich s despektem.
 9. Nechává své vzkazy vyřizovat jinými lidmi nebo se uchyluje k nepřímému sdělení (rád telefonuje či zanechává písemné vzkazy).
 10. Zasívá nesvár, podněcuje podezíravost, rozděluje, aby mohl lépe panovat, je schopen rozvrátit manželství.
 11. Dokáže ze sebe dělat oběť, aby ho ostatní litovali (stěžuje si na pracovní přetížení, nesnesitelné lidi ve svém okolí, přehání závažnost nemoci).
 12. Nedbá na žádosti (potřeby) druhých, i když tvrdí pravý opak.
 13. Využívá morálních zásad druhých k naplnění vlastních potřeb.
 14. Skrytě vyhrožuje nebo zcela otevřeně vydírá.
 15. Neomaleně mění téma uprostřed hovoru.
 16. Vyhýbá se pracovním schůzkám a poradám, utíká z nich (mnohdy je jejich autorem).
 17. Zaměřuje se na neznalosti druhých a snaží se vyvolat dojem, že “má navrch”.
 18. Lže.
 19. Hlásá lež, aby se dozvěděl pravdu, překrucuje a interpretuje výroky druhých.
 20. Je egocentrický.
 21. Závidí třeba i partnerovi nebo vlastním dětem.
 22. Nesnáší kritiku a dokáže popírat zcela zřejmá fakta.
 23. Nedbá na práva, potřeby a přání druhých.
 24. Velmi často žádá, vydává pokyny a nutí druhé jednat na poslední chvíli.
 25. Jeho slovní projev zní logicky, avšak jeho postoje, činy nebo způsob života svědčí o pravém opaku.
 26. Dává dárečky, užívá lichotek, aby se zalíbil a nečekaně projevuje drobné úsluhy.
 27. V jeho přítomnosti se lidé cítí nepříjemně a nesvobodně.
 28. Jde za svým cílem velmi důsledně, ale na úkor druhých.
 29. Přiměje nás dělat věci, které bychom pravděpodobně o vlastní vůli nikdy nedělali.
 30. Lidé, kteří ho znají, o něm stále hovoří, i když není přítomen.

Prevzaté z: http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/vztahy/vztahy/jak-poznat-manipulatora-30-znaku-manipulacniho-chovani-ve-vztahu

Manipulativní jednání

 1. Nejasný kontext sdělení.

             Manipulátor nechce podávat jasné a srozumitelné myšlenky, protože pro manipulaci je výhodnější používat jakousi „mlhu“, pomocí které lze kdykoliv kohokoliv tlačit do pozice „ty moje myšlenky nechápeš“. S tím bývá často spojeno jakési „skromné povznesení se nad věc“, kterým manipulátor dává skrytě najevo, že má převahu, že jeho myšlenky zůstávají u některých lidí nepochopené, dává najevo, že to přece není jeho vina.

 1. Uhýbání přímým otázkám.

             Manipulátor nemůže a nechce odpovídat na přímé otázky přímými odpověďmi, protože to mu ubírá prostor pro manipulaci a byl by nucen říct konkrétní věci, které by mohly projevit rozporuplnost jeho sdělení. Manipulátor totiž používá sdělení účelově a není pro něj důležité, co říká,ale jakého výsledku dosáhne, tudíž tvrdí to, co se mu právě hodí, ale nikdo nesmí poznat, že jsou v tom rozpory, proto na přímé otázky neodpovídá. Pokračuj v čítaní

Manipulácia v partnerskom vzťahu

             Manipulácia médiami je zjavná a som presvedčená, že ju možno aj ľahšie reflektovať než manipuláciu v medziľudských vzťahoch, ktorá je zakrytá nánosom emocionálnych vrstiev s našimi príbuznými, respektíve životnými partnermi. Samotní partneri manipuláciu ako problém alebo prvok disharmónie či nespokojnosti reflektujú len s ťažkosťami. Zvyknú si uvedomiť partnerovu dominanciu či neustále presadzovanie jeho vôle, aroganciu alebo netoleranciu. Často im ostane len pocit nespokojnosti, že sa vo vzťahu necítia príjemne. Chýba im sloboda. Tento príspevok sa prelína s niektorými dosiaľ publikovanými prácami, informuje o najrôznejších prejavoch manipulácie v partnerovi a ponúka teoretické návrhy riešení týchto situácií. Od iných publikovaných prác, s ktorými som sa konfrontovala, sa článok líši prepojením transakčnej analýzy s manipuláciou, skúmaním partnerskej komunikácie ako možnýmprediktorom a ukazovateľom manipulatívneho správania a rozoznávaním preferencie životných postojov, ktoré svojim pôsobením manipuláciu vo vzťahu podporujú. Pokračuj v čítaní

MANIPULACE V KOMUNIKACI

            Značná část manipulátorů využívá masky okouzlujícího člověka za účelem vzbudit v ostatních sympatie a navázat co nejrychleji přátelské vztahy. Jsou usměvaví, pozorní a přívětiví, uchylují se k lichotkám a poklonám. Je-li takový manipulátor v pozici klienta, snaží se dobře zapůsobit a vytvořit přátelské ovzduší, aby mohl žádat o drobné laskavosti a výhody, často pod záminkou pomoci druhým. Jestliže se však jeho požadavky stupňují nebo se stanou nepřijatelnými a je pracovníkem odmítnut, mění se ze sympatického člověka v jízlivého kritika. Manipulátor často dává najevo pohrdání těmi, kdo nemají stejné vědomosti jako on, podivuje se nad neznalostí ostatních, chová se autoritativně a nepříjemně. Jako klient se často domáhá jednání s osobou na vyšší úrovni, s nadřízeným. Ptá se na věk, vzdělání, délku praxe, aby mohl zpochybnit odbornost pracovníka, chová se povýšeně, chybí mu zdvořilost a etické cítění.

I když pracovník manipulátora rozezná, nemůže s ním přerušit kontakt či přestat komunikovat. Může ale dát najevo, že jeho taktiku odhalil, nenechat se jí ovlivnit a udržet si zdravý odstup.

 

Pokračuj v čítaní

Emocionálna manipulácia: Bojovali ste už niekedy bitku niekoho iného?

Emocionálne a iné manipulácie nie sú nijaká zriedkavosť – a to dokonca ani na pracovisku. Ľudia sú rôzni – niektorí svoje ciele dosahujú vlastnou aktivitou, ďalší z nejakého dôvodu na dosahovanie svojho cieľa používajú iných. A ten dôvod nie je len jeden – aj manipulátorov je viacero typov, od nevinného „červa“, ktorý sa snaží vyhnúť nepríjemnej situácii alebo následkom vlastného zlyhania, cez „dramatickú divu“ bažiacu po pozornosti až po skrytého psychopata, ktorý manipuluje nie kvôli výsledku, ale kvôli uspokojeniu z emocionálnej frustrácie svojej „obete“.

            Najprv si povedzme, čo všetko pre nás bude manipulácia. Manipulácia je metóda používania slov, reči tela a správania takým spôsobom, aby v nás manipulátor vyprovokoval určitú reakciu, dostal očakávané správanie alebo sa len jednoducho tešil zo svojej kontroly nad nami. Napríklad na jednom z tréningov sme mali majstra, ktorý sa sťažoval, že si nevie poradiť s jednou robotníčkou. Spočiatku sa vadievali, no potom robotníčka prešla k tomu, že kedykoľvek šla okolo majstra, začala počuteľne šuchtať topánkami – čím vyvolávala pobavené úškrny na tvárach ostatných robotníčok a podkopávala jeho autoritu.

             Emocionálne manipulatívne techniky sú nástroj skrytej kontroly. Zjavná kontrola sa deje príkazom, nastavením cieľa a odčítaním výsledku, skrytá kontrola prebieha cez naznačovanie, vytváranie pocitu viny alebo neschopnosti, manévrovanie toho druhého do situácií, kedy nemôže odmietnuť, aj keby chcel. Trvalá manipulácia rozpúšťa váš pocit sebahodnoty, uberá vám sebadôveru a izoluje vás od ostatných, ktorí by vám mohli ukázať, že ste manipulovaní. Manipulátor na vás pozerá len ako na prostriedok k dosiahnutiu cieľa a je mu jedno, akú škodu tým urobí vám. Preto ak máte podozrenie, že ste manipulovaní, nemusíte brať ohľady (ale je vhodné si každé podozrenie najprv overiť). Pokračuj v čítaní

Obchodná manipulácia

            Ako fungujú manipulácie? Treba pochopiť základné vzorce

Schopný manipulátor vie „oblafnúť“ nielen plnú sálu dôchodcov, ale aj veľmi inteligentných ľudí. Prekuknúť jeho manipulačné hry však vôbec nie je ľahké. O svojej skúsenosti hovorí napríklad istý majiteľ firmy: “Vlani mi zavolala moja poradkyňa a odporučila mi, aby som si aktualizoval svoju starú životnú poistku. Poznal som ju už predtým. Bola veľmi ochotná, hovorila presvedčivo, priniesla mi prepočty a vysvetlila, prečo je užitočné sa o svoju poistku starať.” Poradkyňa sa počas podpisovania tlačiva pýtala na rodinu podnikateľa, zaujímala sa, ako sa darí jeho firme. Podnikateľovi v tej chvíli vôbec nedošlo, že vlastne odvádza pozornosť, aby sa nepozrel, čo podpisuje. “Až potom som zistil, že mi na podpis podstrčila úplne novú investičnú životnú poistku, aby inkasovala vysokú províziu,” spomína majiteľ firmy.

Dôvody manévrovania

Ako sa takýmto manipuláciám vzoprieť? “Jednoducho. Tak, že pochopíte základné vzorce, ako to funguje. Potom sa dokážete brániť, pretože pochopíte, že s vami chce niekto manipulovať,” vysvetľuje známy marketingový expert Ivo Toman. K manipuláciám sa podľa neho uchyľujú ľudia z dvoch dôvodov: “Jednak preto, aby sa cítili lepšie, pretože chcú získať vo svojom okolí lepšiu pozíciu. Druhým dôvodom je snaha na tom zarobiť.” Pri analýzach, ako vedia manipulátori zariadiť, aby zarobili, dospel Toman k niekoľkým základným vzorcom ich správania.

Vzorec prvý – lepšie sa manipuluje unavený človek Pokračuj v čítaní