Okultismus a léčitelství

Všichni v sobě neseme podobu živého Boha, jsme stvořeni jako Jemu podobní, plní lásky a s Jeho pomocí jsme schopní velikého dobra – a právě tuto skutečnost v nás Boží nepřítel z hloubi duše nenávidí. Skrze otevření se duchovním silám, které nejsou Boží, se člověk velmi snadno a mnohdy zcela dobrovolně může „namočit“ do něčeho, co je na hony vzdáleno Božímu světu a co mu může nesmírně zkomplikovat život.

Boží nepřítel vždy lidem nabízel a stále nabízí cestu rychlého štěstí, úspěchu a bohatství, to, že věci, které mají z hlediska Božího řádu dozrávat, on dá rychle a hned. Ale to není cesta k pravé svobodě, ke které nás Bůh stvořil..

Co tedy opravdu v životě nedělat? Co nestojí za to, abychom si tím život třeba i nadlouho zkomplikovali? Jaké jsou následky toho, když se člověk otevře věcem, které nemají s Bohem nic společného? A jak z toho ven, když už se něco špatného stalo?

Záznam přednášky z října 2015 je ke stažení zde.

http://karmel.d1net.cz/data/prednasky/Okultismus_lecitelstvi_Brno2015.mp3

Okultismus, satanismus, magie – co nabízí a co berou

Žijeme v době, kdy se spousta lidí nad věcmi v životě až tak nezamýšlí. Život běží rychle a my chceme rychlá řešení, rychlé informace, rychlé změny, snadnou možnost mít moc nad událostmi, věcmi, lidmi, moc k prosazení sebe. Mladá generace navíc touží po silných zážitcích nejrůznějšího druhu. Ne každá zkušenost je ale taková, že naše „zkusím a uvidím“ zůstane bez následků. Jsou zkušenosti, které nejdou vzít zpátky a ovlivňují lidský život natrvalo.

Právě zkušenost s temnými silami, které se skrývají za celou oblastí okultních praktik, magie a satanismu, je tou, která poznamenává člověka trvale. Účel nesvětí prostředky a pomocí temných sil nemohu dosáhnout dobra.  Takové „dobro“ mi v něčem pomůže – a v něčem podstatnějším uškodí. Okultismus a magie totiž skutečně „funguje a pomáhá“ v mnoha věcech, které si člověk sám nedovede vyřešit. Ale za strašně krutou cenu – zničí život jemu samotnému. Jaké symptomy můžeme vidět v životě člověka, který se temným věcem nějakým způsobem otevřel? A co s tím můžeme dělat, když už se něco zlého stalo? 

S Bohem má vždycky a všechno v tomto světě nějaké řešení. Ten, který nás povolal do života v tomto světě, nás nenechal samotné. Je důležité, abychom měli ochotu si přiznat, že některá naše životní rozhodnutí nebyla správná, a prosit Boha, aby nám pomohl.

Přednáška, která zazněla v Ostravě v březnu 2017, je ke stažení zde.

http://karmel.d1net.cz/data/prednasky/okultismus_Ostrava_brezen_2017_.mp3

Asertivita ako cesta k menšiemu stresu

Asertívni ľudia zažívajú viac pozitívnych emócií a menej stresu. Konštruktívne vyjadrujú svoj názor a pocity, čím sa dostávajú bližšie k svojim cieľom. Takejto komunikácii sa dá naučiť.

Poznáte ľudí, ktorí dokážu suverénne vyjadriť svoj postoj? A robia to bez toho, aby boli nevľúdni alebo vulgárni? Títo ľudia pôsobia sebavedomo a napokon zvyčajne dospejú k produktívnejšej spolupráci a lepším výsledkom. Za ich úspechom je asertivita. Pod asertivitou chápeme sebaistý spôsob komunikácie a sebapresadenia. Niektorí ľudia to majú “v krvi”, no vedzte, že asertivita sa dá naučiť.

Čo (ne)znamená asertivita ?

Človek, ktorý sa správa asertívne, je schopný sa za seba postaviť. Vyjadruje jasne svoj názor, svoje priania a aj to, čo si neželá. Vhodne a úprimne prezentuje svoje potreby a pocity. Robí tak nielen slovami, no aj sebavedomým postojom, výrazom tváre a jasným hlasom. Je sám sebou a stojí si za svojím názorom bez strachu z toho, čo si o ňom kto pomyslí. Nebojí sa prípadnej kritiky a nemá pocit, že musí okoliu neustále čosi dokazovať a všetko mu prispôsobovať. Týmto sa tiež posilňuje jeho sebavedomie. Takýto človek sa nenechá využívať.

Asertivitu si však netreba mýliť s arogantnosťou a bezohľadnosťou. Asertívny človek stále berie do úvahy potreby iných ľudí a snaží sa efektívnou komunikáciou dosiahnuť čo najvýhodnejšie riešenie pre obe strany a podporiť spoluprácu. V ideálnom prípade ešte povzbudí iných k otvorenosti vo svojich požiadavkách.

Pokračuj v čítaní