Rozbíjení vztahů mezi lidmi a prosazování nepřirozených tendencí je úmysl

Max Kašparů 3. díl: Rozbíjení vztahů mezi lidmi a prosazování nepřirozených tendencí je úmysl, protože tak jsou lidé uváděni do zmatku a snadno ovladatelní Namísto dlouhého úvodu přečtu několik titulků z novin, časopisů a agenturních zpráv: „Šesťačka vrazila učiteli facku, spolužáci útok podporovali a bavili se. Školáci nezvládají čtení ani porozumění textu, zjistila inspekce. Stát nepodporuje mimořádné nadané děti, inkluze je shazuje do průměru. Proč se naše děti navzájem vraždí? Británie hledá vysvětlení útoku noži. Na dětského psychiatra se čeká i půl roku, lékařů přibývá, ale nestačí to. Násilí na českých školách roste, přituhuje. Mají vzdělávat děti, jenže polovině učitelů hrozí vyhoření. Lidstvo rychle hloupne, ukazuje mezinárodní výzkum inteligence.“ Jestli na něčem můžeme opravdu silně pozorovat negativní změny v západní společnosti, tak jsou to mezilidské vztahy, krize vzdělávání a školství – a porozumění si s mladou generací. Jsou to jevy zásadní, ale adekvátní pozornost se jim nevěnuje. O tom, jak se mění naše děti, mládež a jak se na tom podílíme my sami, si dnes budeme povídat s člověkem povolaným, psychiatrem a soudním znalcem v tomto oboru, hypnoterapeutem, knězem – a kromě toho také pedagogem a spisovatelem, profesorem Maxmiliánem Kašparů.

Celý rozhovor, včetně textového přepisu, na: https://www.kupredudominulosti.cz/kas…

Existuje mystická láska, která překračuje běžný horizont

Max Kašparů 2. díl: Existuje mystická láska, která překračuje běžný horizont V předchozí části rozhovoru s panem profesorem Maxem Kašparů jsme se zabývali pojmem, který je právě teď, o Vánocích, pro nás snad vůbec tím nejdůležitějším. Mluvili jsme o lásce. O tom, jak si s ní často nevíme rady. Také o sebelásce a podmíněné lásce. Nebo jak často se za různé projevy lásky stydíme A zapomínáme, že láska se má uskutečňovat a prožívat, má být láskou obdarovávající. Jenže potkáváme nejen lidi, kteří nejsou schopni obdarovávat, ale existují také lidé, kteří nejsou schopni přijímat. Nakonec nám pan profesor prozradil, co občas říká, když jako kněz hovoří na pohřbech – že víru jsme už pohřbili, naději pomalu pohřbíváme, ale láska se pohřbít nedá, protože tak velký hrob ještě nikdo nevykopal. A v diskusi s profesorem Maxem Kašparů pokračujeme i v tomto díle dialogu. Celý rozhovor, včetně textového přepisu, na: https://www.kupredudominulosti.cz/kas…

Zdroj: YouTube

Láska se vrací k tomu, kdo miluje – a obohacuje ho, i když není opětována

Max Kašparů 1. díl: Láska se vrací k tomu, kdo miluje – a obohacuje ho, i když není opětována

Max Kašparů 1. díl: Láska se vrací k tomu, kdo miluje – a obohacuje ho, i když není opětována
Kdybych mluvil jazyky lidskými i andělskými, ale lásku bych neměl, jsem jen dunící kov a zvučící zvon. Kdybych měl dar proroctví, rozuměl všem tajemstvím, obsáhl všecko poznání, ano, kdybych měl i tak velikou víru, že bych hory přenášel, ale lásku bych neměl, nic nejsem. A kdybych rozdal všechno, co mám, ano, kdybych vydal i sám sebe k upálení, ale lásku bych neměl, nic mi to neprospěje. Láska je trpělivá, laskavá, nezávidí. Láska se nevychloubá a není domýšlivá. Láska nejedná nečestně, nehledá svůj prospěch, nedá se vydráždit, nepočítá křivdy. Nemá radost ze špatnosti, ale vždy se raduje z pravdy. Ať se děje cokoliv, láska vydrží, láska věří, láska má naději, láska vytrvá.
Milí posluchači určitě jste všichni poznali snad nejcitovanější pasáž Nového zákona z Prvního listu Korintským apoštola Pavla. Jen těžko bychom mohli zvolit lepší citát na zahájení rozhovoru v den, který patří k těm nejkrásnějším v roce, tedy na vánoční Štědrý den. A koho jiného si k těmto tématům pozvat, než kněze, profesora Maxe Kašparů.

Zdroj: YouTube

Celý rozhovor, včetně textového přepisu, na: https://www.kupredudominulosti.cz/kas…

Hospodin je můj Pastýř

HOSPODIN JE MŮJ PASTÝŘ 
 
1.Hospodin je můj Pastýř
Vodí mě k pastvám svým
Hospodin je můj Pastýř, haleluja
Nebudu nikdy už víc, nedostatku mít
Hospodin je můj Pastýř, haleluja

Ref.:On pro jméno své, mne potěšuje
Hospodin je můj Pastýř, haleluja
On pro jméno své, mne potěšuje
Hospodin je můj Pastýř, haleluja
Na na na na ná na na na na ná haleluja
na na na na ná na na na na ná haleluja

Pokračuj v čítaní

Kundalini spirits in the church? – Duchovia Kundalini v cirkvi?

Andrew Strom has re-ignited concerns which have surfaced periodically since the time of the Toronto Blessing in 1994. The outspoken New Zealand preacher has written a book entitled ‚Kundalini Warning‘ which suggests that false spirits are invading the church.

Ed. Foreward
kundaliniI researched the New Age Movement (and its associated eastern spiritualities) back in the late 80s/early 90s and spoke, (by invitation at that time) to many church groups on the subject.
Awakening the Kundalini is the expression used by mystics,  Hindu gurus and New Agers for the practice of focussing on a ‚serpent spirit‘ which, they say, resides in each one of us in the form of a coiled snake located at the base of the spine. Through meditation and physical body positioning the aim is to ‚raise the Kundalini‘ through a total of seven spiritual waypoints – called ‚Chakras‘ – located along the spine.

The aim is to elevate the Kundalini spirit to the ‚Crown Chakra‘ which is located at the top of the skull. Those who have gone through this process have described it as ‚mind-blowing‘.
I threw the ‚best‘ book I had on the subject into the waste bucket as I didn’t want it in my home, and I wouldn’t want to quote from it in this article anyway.

The practice, which is spiritually dangerous in the extreme, is often linked with Yoga-like exercises associated with eastern meditation and mysticism. Chanting and essentially self-hypnotic routines can be a ‚way in‘.

Andrew Strom believes that these phenomena – stretching back to the Toronto Blessing – represent the ‚worst invasion [of deceiving spirits] in church history‘ and, in his concern, goes as far as controversaly ‚naming names‘. It is up to the reader to exercise his/her own discernment on all that is contained in the following.


KUNDALINI WARNING – Urgent

-by Andrew Strom.

Kundalini1I just saw the video of Rick Joyner announcing that Todd Bentley is back ministering every night at Morningstar in North Carolina and now they have so-called „revival“ manifestations eerily similar to Lakeland. They also announced that they are streaming these big meetings every night on their new TV channel – and they are greatly promoting the whole thing.

Now I am a tongues-speaking Pentecostal myself – but can I ask a simple question here please? What kind of „spirit“ was it operating in the Lakeland revival – when the leader and main focal- point of the meetings (Todd Bentley) was having an adulterous affair behind the scenes? Was it truly the „Holy“ Spirit that was anointing something so sensual and unholy? And now that Todd divorced his wife and married his mistress – are we supposed to welcome him back and this „anointing“ with him? What is going on here? Rick Joyner has been warned very specifically by high- level ministries not to do what he is doing now – bringing Todd Bentley back into the limelight. And yet it seems he does not care. Apparently the „manifestations“ are all that matter.

Pokračuj v čítaní