Stačí, když se přestaneme zabývat okultismem a zřekneme se satanovy pomoci?

Stačí, když se přestaneme zabývat okultismem a zřekneme se satanovy pomoci?

Satan se jen tak  rychle nevzdává

I když satana rozhodně odmítneme, on se k nám přesto ještě ochotně vrací. Pokud jsme mu dali sebemenší podnět, nedá nám pokoj. Jen plné osvobození Ježíšem Kristem nás cele zbaví satanova nároku. Chceme-li být skutečně svobodni, musíme projít „cestou osvobození‘.

Odpustí Ježíš při našem znovuzrození i naše okultní praktiky?

Hříchy nejsou odpuštěny automaticky

Ježíš Kristus svou smrtí odpustil předběžně i se zpětnou platností všechny naše hříchy. Boží Syn nemusí stále umírat, aby mohl odpouštět. Přesto však naše hříchy nemohou byt odpuštěny   automaticky. Teprve když své hříchy Ježíši jmenovitě vyznáme, můžeme přijmout Boží odpuštění.

Vidět hřích Božíma očima 

 Budeme-li se dívat na hřích Ježíšovýma očima, bude to pro nás zároveň šok i lék. Vždyť naše hříchy stály Ježíše život. Proto od nás také očekává, že když poznáme, co zlého jsme udělali – např. našim bližním, dáme podle svých možností všechno do pořádku. Ještě jednou tedy: hříchy nejsou odpuštěny automaticky.

Napravit spáchané bezpráví

Své hříchy musíme Ježíši Kristu vyznat a spáchané zlo podle možností  napravit. Je to těžký úkol, ale Bůh nám chce pomoci. I v takových situacích smíme využít jeho sílu.

Co s problémy se satanem i po obrácení? Znamená to, že ztratíme věčný život?

Biblická výpověď je jasná a jednoznačná:

Rozhodnutí pro Ježíše znamená věčný život: „Kdo má Syna, má život; kdo nemá Syna Božího, nemá život. „ (l Jan 5,12)

Zůstaneme-li Ježíši věrni po celý život, získáme jako Boží děti určitě ‚Věčný život“. Tomu satan nemůže zabránit.

Není nutný celoživotní boj         

Je pravda, že každý – tedy i znovuzrozený křesťan – je vystaven satanovým pokušením. O Boží dar věčného života nás však satan připravit nemůže. Kdo projde „cestou osvobození“, může šťastně žít celý život bez „ďábelských zátěží“. Ať se pro Ježíše rozhodneme kdykoli, v každém případě budeme od satana osvobozeni. Rozdíl spočívá v tom, že čím dříve se Ježíšem necháme osvobodit, tím méně nám může satan v životě uškodit.

Co dělat v případě, že naši předkové byli okultisty?

Zatížení po předcích 

Jestliže    se   vaši   předkové   zabývali   okultismem,   měli   byste v každém případě zrušit smlouvu se satanem, i když ji s ním uzavřeli oni, a ne vy. Kdo i v takových případech vydá na „cestu  osvobození“, bude od všech okultních zátěží osvobozen.

Jeden věřící muž mi řekl: „Nemohu zjistit, čeho všeho se moji předkové v minulosti dopustili. Skutečnost je však taková, že díky okultním vztahům předků mám problémy, a chci se jich zbavit. Pojistím se. Nechám se od okultní moci osvobodit a budu se nahlas modlit, jak to navrhujete. Chci, aby v mém životě zvítězil Ježíš Kristus. Proto udělám vše, aby satanova moc v mém životě byla poražena. Tento způsob osvobození přece nic nestojí. Boží odpuštění a pomoc je zdarma, a za to jsem Bohu vděčný.“ Bůh tomuto muži, tak jako i mnoha jiným, pomohl k úplnému osvobození.

Co dělat, když znovu upadneme do okultního vztahu?

Vyznání nových hříchů

Jestliže si vzpomeneme na hříchy, které jsme Ježíši ještě nevyznali, anebo se mezitím znovu proviníme, musíme je rovněž jmenovitě vyznat. Jinak si na nás bude satan dělat opět nárok a bu­de od nás požadovat svou cenu. Proto je nutné, abychom se v mo­dlitbě jeho vlivu znovu zřekli.

Satan je silný, Ježíš  je silnější

Ježíš je vítěz. Když se vědomě přidáte na Ježíšovu stranu, nacházíte se na straně vítěze.

Obranná kouzla a jejich následky

Jedna věřící žena z Bavorska byla ve svém dětství „protažena kořenem stromu“. Její matka se rozhodla pro toto ochranné a obranné kouzlo proto, aby své dítě uchránila od zlých vlivů. Ona sama už několikrát požádala satana o pomoc, aniž tušila něco zlého. Důsledkem bylo, že prožívala velké utrpení. Satan jí velmi ztrpčoval život.

Tato žena navštěvovala mé přednášky, věnované tomuto tématu. Po přednáškách za mnou přišla a řekla: „Chci se nechat osvobodit tak, jak jste o tom mluvil. Chci Ježíši vyznat všechny své hříchy. Chci být konečně svobodná! Satan mě už dost dlouho trápil.“ Ještě v ten den odešla do lesa, tam pod stromy poklekla a Ježíši Kristu jmenovitě vyznala své hříchy. V modlitbě se výslovně zřekla satana a svůj život odevzdala Ježíši.

Později jsem od ní dostal dopis, kde mi psala, že její život se viditelně změnil k lepšímu. Když prožila Ježíšovo osvobození, bylo jí už více než 70 let. Litovala, že teprve v tak pozdním věku poznala plnou svobodu a že tolik let musela trpět. Byla vděčná, že u Ježíše Krista našla plné osvobození. Z jejího dopisu jsem poznal, jak je šťastná, že začala žít nový život.

Ještě dnes můžete být svobodni

Ať jste mladí, středního věku nebo staří, ještě dnes můžete být svobodni. Přeji vám, abyste ještě dnes přijali Boží nabídku. Ježíš na vás čeká! Ježíš vás miluje! Ježíš vám chce pomoci! Může vám pomoci okamžitě! Proč byste měli tuto šanci odkládat?

 

Zdroj: https://docs.google.com/file/d/0BzLgQVb3GeO_Rnp2V196RU8yMk0/edit

 

Comments are closed.