Ste nositeľom ducha Achaba?

Achab je tolerantný duch, ktorý umožňuje duchu Jezabel jednať divoko a mimo kontroly. Je to postava  s autoritou, ktorej  dala svoju prvotnú autoritu  nositeľovi ducha Jezabel. Môže sa zdať mužský v niektorých spôsoboch správania, avšak je pasívny smerom k nositeľovi ducha Jezabel.

V podstate, Achab je človek, ktorý nemá v skutočnosti žiadne mužské  hormóny … alebo odmietne sa správať ako muž a prevziať zodpovednosť. Vypadá to skoro ako keď sa narodil bez niekoľkých častí tela. Otočí hlavu k tomu, čo robí Jezabel, aby mohol ťažiť z jej drancovania iných. Je sebecký, slabošský a bezcitný a ignoruje ničenie. Obracia sa na svoju Jezabel ako jeho pevnosť a obdivuje ju. Može si  dokonca myslieť, že je sexy a obetuje duše iných, aby zostal v jej blízkosti. Môže to byť jeho manželka, alebo „krásna“ kolegyňa v práci. Táto kombinácia je pre iných bolestivá. Je to klamár a ohovárač a nestará sa o nič čo ona  zničí.

Prečo sa stanú niektorí muži nositeľmi ducha Achaba ?  Nenarodili sa takýto!  Achab je taktiež duch a jeho skúsenosťami z destva sa takto dostal do jeho línie. Prispela k tomu slabá alebo chýbajúca mužská otcovská postava a dominantná matka. Muž môže byť veľmi inteligentný a spoločenský, ale nebude mať ani etický charakter, ani záujem na zastavenie nespravodlivosti. Jeho nečinnosť vytvára zónu pohodlia a on ťaží z deštruktívneho chovania Jezabel. Bude prenášať zodpovednosť a právomoc na nositeľa ducha Jezabel, ktorý to preberá. Korene tejto odchýlky a Achabov vývoj môžu byť ovplyvnené nositeľom ducha Jezabel rovnako ako i u nositeľa ducha Jezabel. Ak chcete naozaj odstrániť  ducha Jezabel, musíte najprv odstrániť ducha Achaba. Aby ste sa uistili, že sa duch Achaba nemôže vrátiť, musí byť nahradený Jehuom alebo spravodlivým mužom s legitímnou autoritou, ochotnou konať. Ak nemáte túto autoritu, potom opustite toto vaše spojenie v dvojici s nositeľom ducha Jezabel.

Vyhnutie  sa duchu Achaba – V novom prostredí sa poobzerajte sa  a majte sa na pozore tam,  kde pôsobí duch Achaba. Ak narazíte na človeka, ktorý je v autorite, ako je popísaná pod duchom Achaba, bude tam s najväčšou pravdepodobnosťou  jednať  za rohom i nositeľ ducha Jezabel. V sociálnych skupinách, na pracovných pohovoroch, v cirkvách, vezmite do úvahy, či sa tam vyskytujú slabí, pasívni muži. Vezmite to do úvahy  skôr, než sa začleníte do tohto prostredia. Zachráňte tak seba od neúspechu.

V cirkvi  Achab a Jezabel predstavujú deštrukciu individuálnej rodiny a cirkevnej  rodiny. Cirkev má byť Kristovou nevestou a jej hlavou je jej ženích, Ježiš Kristus. Achab ničí ženíchovu kňazskú úlohu a Jezabel znečisťuje ženy vzburou. Všetko sa podriaďuje telu. Duchovná čistota chýba  a nahrádza sa egocentricky  motivovaným správaním. Rozpadá sa vo vašom zbore príliš veľa rodín? Nech vám slúžia tieto informácie ako pomôcka .

Zdroj: https://heavenawaits.wordpress.com/do-you-have-an-ahab/

 

Comments are closed.