Čo je to ezoterika?

        Pôvodný význam tohto slova znamená tajnú náuku pre zasvätených, ktorá slúži k získaniu zdravia, šťastia, sebapoznania a k sebazdokonaleniu a v konečnom dôsledku ku spáse. V skutočnosti je to množstvo synkretických prúdov, ktoré sa tiahnu naprieč dejinami paralelne s veľkými náboženstvami. Nejedná sa o nejaké náboženstvo, ale o systém, ktorý chce byť alternatívou pre existujúce náboženstvá, ale bez nejakých štrukturálnych a dogmatických obmedzení. V podstate je to parazit, ktorý sa priživuje a čerpá isté prvky z náboženstva dominujúceho v tej – ktorej dobe alebo krajine. V našom prípade ide o kresťanstvo.
Jeho stopy badať aj vo Svätom Písme a to dosť výrazne najmä v knihe Genezis pri opise udalostí v Raji. Treba si najprv uvedomiť, že táto časť Prvej Knihy Mojžišovej bola napísaná v kňazských kruhoch v období po babylonskom zajatí okolo r. 570-450 pred Kristom. To znamená, že Židia mali skúsenosť s náboženskými prúdmi Mezopotámie, kde ezoterizmus bohato prekvital. Odrazilo sa to aj biblických témach, ktoré opisoval.
Strom poznania dobra a zla (v podstate „skúsenosť so všetkým“) – nespokojnosť človeka s tým poznaním, ktoré mu Boh dal – túžba byť ako boh na základe získania ukrytého poznania -diabol navádza človeka získať vlastnými silami „božské poznanie“ a neskôr aj nesmrteľnosť. Dôsledok ľudskej zvedavosti a nespokojnosti – strata osobného vzťahu s Bohom, strach, poznanie vlastnej ničotnosti, choroby, zatemnenie rozumu a oslabenie vôle – dedičný hriech.

Toto pokušenie je otvorené až do dnešných dní. Ponuka spásneho ezoterického poznania, ktoré by pomohlo zbožšteniu človeka môžeme v rozličných obmenách vidieť takmer vo všetkých vrstvách dejín. Spomeniem niektoré z nich:

 • Egyptský ezoterizmus pestovaný najmä kňazmi,
 • v Gréckom prostredí Eleusínske mystériá (1500-500 po Kr),
 • v helénskom období Démétrine mystériá
 • iránske a fénické mystériá,
 • thrácko-frýgické mystériá boha Sabazia (od 5. Stor. Po Kr),
 • Keltský náboženstvá, ktoré mali ezoterický charakter,
 • Šamanizmus,
 • v Rímskej ríši gnosticizmus, manicheizmus
 • hermetizmus,
 • židovská Kabala,
 • posolstvo Grálu
 • Slobodomurári, illumináti (ideovo je blízky Rotary klub),
 • Templári, Rosikruciáni (Rád červeného kríža), Alchýmia,
 • Neognosticizmus v rozličných podobách, Teozofia, Antropozofia a nakoniec New Age, ideovo blízke je aj učenie Thaillarda de Chardin

        V dnešnej modernej dobe sa ezoterizmus neoslobodil od svojej minulosti a zahŕňa v sebe všetky tieto prúdy, ktoré postupom času do seba nabalil. Svedčia o tom u nás aj Festivaly ezoteriky. Len si pozrime, čo sa na týchto festivaloch ponúka. Predstavujem Vám zoznam tém, ktoré som vybral z programov posledných piatich festivalov:

 • Energetické upírstvo
 • Chanelling
 • Taoistická alchýmia
 • Kabala
 • Numerológia
 • Feng shui
 • Budhizmus a zenbudhizmus
 • Regresná terapia
 • Šamanizmus
 • Muzikoterapia
 • Chiromatia (veštenie z ruky)
 • Relaxačná hudba
 • „Prírodná“ kozmetika
 • Aromaterapia
 • Minerály
 • Fytoterapia (liečenie pomocou byliniek)
 • Antropozofia
 • Keltské náboženstvá
 • Waldorfské školstvo (Rudolfa Steinera)

Okrem toho sú na Slovensku predmetom ezoteriky aj:

 • Mantry
 • Holotropné dýchanie
 • Pranaizmus
 • Arteterapia
 • Výklad snov
 • Bachova kvetova terapia
 • Reiky
 • Taoizmus
 • Ufo
 • Alternatívny diagnostika
 • Akupunktúra
 • Reinkarnačná terapia
 • Ezoterická botanika
 • Mágia
 • Kineziológia
 • Bojové umenia: Kung fu, Tai chi, Aikido, Jiu – jitsu
 • Aura – Soma liečenie
 • Hypnóza
 • Biotronika
 • Irisdiagnostika
 • Silvova metóda
 • Moxa (čínska akupunkt. Metóda, palinové cigary na isté body)
 • Sai Baba a jeho učenie
 • Mandaly
 • Liečivé kryštály, kamene, amulety, talizmany,
 • Vegetariánstvo
 • Osho
 • Telepatia
 • Tarotové karty
 • Špiritizmus
 • Čierna mágia
 • Magické obrazy
 • Pyramídy
 • Kyvadlá
 • Posolstvo Grálu, Večné zákony Makedonovej
 • Horoskopy
 • Astrológia
 • Okultizmus
 • Hare Krišna
 • Reiki
 • Antlantídska škola svetla
 • Joga
 • Psychokinéza
 • Vonné tyčinky a oleje
 • Ajurvéda
 • Filipínski liečitelia
 • Karma, reinkarnácia
 • Eneagram
 • Masáže (čínske)
 • Meditácie

Zdroj: http://modlitba.sk/?p=2188

 

Comments are closed.