Všetko sa začalo hľadaním

„Nie moja, ale Tvoja vôľa nech sa stane.“

Čo nasledovalo, sa ťažko opisuje. Vlny moci, očisťujúceho ohňa a lásky takej, že som vyplakal malú rieku, prechádzali celou mojou bytosťou niekoľko hodín.

Tichý hlas mi v srdci hovoril: „Milujem ťa.“ Oponoval som: „Ako ešte môže niekto milovať mňa?“ – „Áno, práve teba, práve takého, aký si, ťa milujem, takého, aký si, ťa prijímam, za teba som zomrel.“

Akoby celé tony ťažoby a tmy padali zo mňa dole. Bol som čoraz ľahší, zrazu som vedel, že Boh je živý, že je reálny a očisťuje ma, odpúšťa mi každý hriech a prijíma ma napriek všetkému, čo som narobil. Márnotratný syn sa vrátil domov… Prvýkrát po dlhých mesiacoch som v noci spal. Ako novonarodené bábätko v oleji. Ešte večer som mal hrtan rozožratý heroínom, ktorý som fajčil, a mal som horúčky. Ráno som vstal bez horúčky, v hrdle ani stopa po kilách dymu, ktoré muselo znášať. Nový hrtan. Nové srdce. Radosť a ľahkosť. Uzdravený na tele. Pokoj a utíšenie v samom strede mojej bytosti, čo som nezažil pri žiadnej technike. Odpustenie. Vedel som každou bunkou svojej bytosti, že som sa stretol s Bohom. Všetky duchovné zážitky, ktoré som dovtedy za celý život prežil, neboli dokopy ani tieňom toho večera. Vedel som, že som bol na hrane života a smrti. Robil som si vždy len to, čo som ja chcel. A zničil som si život. Keď už môj knôt ledva tlel, Boh počul moje volanie. A dal mi novú šancu. Nový začiatok. Nový život. Už nie som hľadajúci. Našiel som. To, čo som hľadal celý život. Vlastne On našiel mňa, v pažeráku smrti, tesne pred prehltnutím, a vytiahol ma von. Slzy, slzy a ďalšie slzy… Len jediný strach prišiel – aby to náhodou zajtra neprestalo. Ale neprestalo. Boh je naozaj živý a jedinou pravdivou cestou k Nemu je Jeho syn Ježiš Kristus. Sila alkoholu, drog, cigariet, závislostí bola zlomená. Odovzdal som Ježišovi v modlitbe každý nadprirodzený dar a schopnosť, ktorá nebola od Neho. Schopnosti liečiť, jasnovidectvo, videnie aury, všetko postupne odišlo. A s nimi aj fóbie, hlasy, démoni, maniodepresia, nočné mory. Niečo okamžite, niečo postupne. A bolo mi to jedno. Dostal som do srdca lásku, ktorá nevysychá. Môj život sa zmenil od základu. Totálne. Už nepotrebujem falošnú identitu. Viem, že Boh mi odpustil, prijal ma za svoje dieťa, som Jeho milovaný syn, a to mi stačí. Je len jedna bytosť, jediná autorita, jeden jediný, ktorý má moc a vládu nad každou duchovnou bytosťou, anjelskou či démonickou. Je len jeden, čo premohol silu hriechu, pekla a smrti, ktorý sa postavil, keď som Ho o to požiadal, medzi mňa a peklo, ktoré ma hnalo k smrti. Je to Syn živého Boha Ježiš Kristus.

OKULTIZMUS NIE JE ŽART
Boh nám dal všetkým túžbu po nadprirodzenom, je to niečo, čo je v nás. A v posledných časoch tento duchovný hlad v ľuďoch uprostred konzumnej a povrchnej spoločnosti čoraz viac narastá. Ale tou cestou aj cieľom poznania duchovného sveta žiarlivo túži byť Boh sám. Boh v 5. knihe Mojžišovej 18. kapitole zakázal ľuďom praktiky pohanských národov, ako sú veštenie, horoskopy a astrológia, kontaktovanie duchov a mŕtvych, jasnovidectvo ako spôsoby poznávania duchovného sveta. Najväčším problémom pre každého, kto to skúša s vierou a naplno, nie je to, že je to hlúposť, ale to, že to naozaj funguje. Otázka je, z akého duchovného zdroja prichádza tá moc a aké je trvalé ovocie týchto techník a duchovných ciest. Človek, ktorý to robí, stráca Božiu ochranu, privoláva na seba, svoj svet a svoju rodinu prekliatie. Otvára dvere do duchovného sveta, ktorý je najskôr tajomný a vzrušujúci, ale pod peknou duchovnou pokrievkou je jedovatá démonická polievka, na ktorú ľudské poznanie ani schopnosti nemajú protijed. Ovocie z týchto skutkov príde niekedy skôr a niekedy neskôr, ale v konečnom dôsledku je to deštrukcia vzťahov, manželstiev, rodín, zdravia, financií, života.

Comments are closed.