Ako sa brániť manipulácii, násiliu a zlu

Zverejnené: 19. 3. 2017

Hostia: psychiater Jozef Hašto psychológ Anton Heretik Moderoval Tibor Máhrik

Comments are closed.