Zvládanie konfliktov a vyjednávanie

Druhy konfliktov všeobecne
Vypovedá o úrovni jeho uvedomenia a vplyve na správanie:
Latentný konflikt
je taký, ktorý existuje, ale nie je poznaný. Jeho úroveň je nevedomá alebo podvedomá. Správanie je určované obrannými mechanizmami ako vytesnenie, potláčanie, odčinenie.
Pociťovaný konflikt už vyvoláva vnútorné napätie, zvýšenú podráždenosť, ale konflikt stále nie je otvorený, nevedie k prezentácii navonok. Správanie sa preto ťažšie koriguje.
Poznaný konflikt.
Základné príčiny sú známe jednému alebo obom účastníkom konfliktu. Správanie nemusí viesť k vyhroteniu konfliktu, účastníci dokážu korigovať vzájomné prejavy
voči sebe.
Zvládaný konflikt.
Účastníci ho riešia niektorým zo spôsobov, ako konfrontácia, kooperácia,
ústup, vyhnutie sa, kompromis. Spôsob zvládania môže viesť:
a) k novému konfliktu
b) k vyriešeniu konfliktu.

Úrovne konfliktu
1. Podráždenosť:
problémy nie sú výrazné, dokážete ich ignorovať.
2.Mrzutosť:
problémy vyvolávajú rastúcu mrzutosť, začína narastať stres a zvyčajne ťažkosti
narastajú. Ešte dokážeme vyjadriť logicky svoje námietky.
3. Hnev:
problémy vyvolávajú silný pocit nespravodlivosti, urazenosti a nepriateľstva. Námietky začíname vyjadrovať emocionálne.
4. Násilie:
zúčastnení sú presvedčení o správnosti svojho stanoviska. Prichádza pomsta a odplata, obe strany chcú vyhrať za každú cenu a chcú protivníka rozdrviť. Námietky sa
vyjadrujú fyzicky, pretože slovná argumentácia je neúčinná. Emocionálna expanzia. V tejto fáze sú ľudia schopní akéhokoľvek neuváženého činu.
Tri stratégie riešenia konfliktov
-Uplatnenie moci:
víťazí najsilnejšia strana. Sila = právo. Jedna strana víťazí, druhá prehráva, konflikt zostáva, pretože porazená strana pociťuje negatívne emócie.
„Mám pravdu a ty nie.“ Keď sú obe strany rovnako silné, konflikt sa prehlbuje a
prehrávajú obe strany.
-Uplatnenie práv:
rozhoduje sa podľa práva, kultúrnych a sociálnych zvyklostí. Dohoda sa dosiahnuť dá, ale konflikt nemusí byť vyriešený. Ak situácia pretrváva, zvyčajne sa dohodne zmierovacie jednanie.
– Uplatnenie záujmov oboch strán: ak sú obe strany na sebe závislé, je v záujme
zúčastnených, aby sa konflikt vyriešil k obojstranne spokojnosti. Strany uznajú obojstranné dlhodobé záujmy. Obe strany niečo získajú, čo je zárukou nielen riešenia,
ale aj vyriešenia konfliktu. Keď konflikt vyriešia, môže naďalej účinne spolupracovať.

Celý workšop :

http://www.ja-sr.sk/files/Zvladanie_konfliktov_a_vyjednavanie.pdf

Comments are closed.