• Tematické bloky

Sila odpustenia – Alexander Barkoci

Alexander Barkoci,

narodený 1955, žije v meste Komárno na Slovensku s manželkou Zuzanou a šiestimi deťmi. Vyrastal v kresťanskej rodine. Vo veku 15 rokov sa rozhodol nasledovať Pána Ježiša. Prežil odpustenie svojich hriechov a zasvätil svoj život Bohu. V 70-tych rokoch mu nebolo na Slovensku umožnené teologické štúdium, preto sa začal vzdelávať v oblasti strojárstva, kde si našiel uplatnenie. Okrem iného pracoval ako majster odborného výcviku a mal na starosti niekoĺko dielní. V roku 1988 bol povolaný do kazaťelskej služby v Baptistickej cirkvi na Slovensku. Túto službu zastával 15 rokov. V tomto období absolvoval teologický seminár v Budapešti. Boh ho obdaroval schopnosťou slúžiť tiež v Maďarskej reči.

Potom prijal povolanie do služby slobodného evanjelistu. Od toho času jeho služba pozostáva zo zvestovania Božieho slova a z osobnej duchovnej služby v Európskych krajinách. Mnoho ľudí prostredníctvom neho prežilo pomoc a našlo v Ježišovi Kristovi zmysel svojho života. Najskôr slúžil ako kazateľ zboru BJB, no neskôr ho Pán povolal do služby evanjelistu a cestujúceho kazateľa (www.barkoci.de). Jeho službu Pán Ježiš predivne potvrdzuje svojou mocou. Slúži aj v oblasti fyzického a duševného uzdravenia a službou oslobodenia. V okolí Komárna založil 6 zborov, v jeho byte sa schádza jeden z nich. Jeho služba je v posledných rokoch veľmi žiadaná vo viacerých európskych krajinách, slúži aj ako konzultant iným kresťanským spoločenstvám.

Comments are closed.

  • Preložiť – Translate