No longer Slaves (Worship)

You unravel me, with a melody
You surround me with a song
Of deliverance, from my enemies
Till all my fears are gone

I’m no longer a slave to fear
I am a child of God
I’m no longer a slave to fear
I am a child of God

From my mothers womb
You have chosen me
Love has called my name
I’ve been born again, into your family
Your blood flows through my veins

I’m no longer a slave to fear
I am a child of God
I’m no longer a slave to fear
I am a child of God

I am surrounded
By the arms of the father
I am surrounded
By songs of deliverance
We’ve been liberated
From our bondage
Were the sons and the daughters
Let us sing our freedom

You split the sea
So I could walk right through it
All my fears were drowned in perfect love
You rescued me
So I could stand and sing
I am child of God

You split the sea
So I could walk right through it
All my fears were drowned in perfect love
You rescued me
So I could stand and sing
I am child of God
Yes, I am
I am a Child of God
I am a Child of God
Yes, I am
I am a Child of God
Yes, I am a Child of God
I am a Child of God

I’m no longer a slave to fear
I am a child of God
I’m no longer a slave to fear
I am a child of God

Slovenský preklad:

Oslobodzuješ ma melódiou
Obklopuješ ma piesňou
Vyslobodzuješ ma od nepriateľov
Kým strach nadobro nezmizne

Už viac nie som strachu otrokom
Som Božím dieťaťom
Už viac nie som strachu otrokom
Som Božím dieťaťom

Od lona mojej matky
Si si ma vyvolil
Voláš ma láskou
Znovuzrodený, do Tvojej rodiny
Tvoja krv mi prúdi v žilách

Už viac nie som strachu otrokom
Som Božím dieťaťom
Už viac nie som strachu otrokom
Som Božím dieťaťom

Už viac nie som strachu otrokom
Som Božím dieťaťom
Už viac nie som strachu otrokom
Som Božím dieťaťom

Som obklopený
Náručím môjho Otca
Som obklopený
Piesňou oslobodenia
Vyslobodil si nás
Z otroctva
Sme Tvojimi synmi a dcérami
Spievajme pieseň slobody

Rozdelíš more
Stredom môžem kráčať
Všetky strachy utopíš v dokonalej láske
Zachránil si ma
Tak budem stáť a spievať
Som Božím dieťaťom

Rozdelíš more
Stredom môžem kráčať
Všetky strachy utopíš v dokonalej láske
Zachránil si ma
Tak budem stáť a spievať
Som Božím dieťaťom
Áno, ja som
Som Božím dieťaťom
Som Božím dieťaťom
Áno, ja som
Som Božím dieťaťom
Áno, ja som Božím dieťaťom
Som Božím dieťaťom

Už viac nie som strachu otrokom
Som Božím dieťaťom
Už viac nie som strachu otrokom
Som Božím dieťaťom

Preklad:

http://www.karaoketexty.sk/texty-piesni/bethel-music/no-longer-slaves-684040

Comments are closed.