• Tematické bloky

Pre Teba áno

Nevinný si, odsúdia ťa,
vieš o ranách, ktoré dotknú sa ťa,
vieš, prebodnú a vysmejú ťa,vieš, poznáš
nás a predsa ideš vpred…
Opustený dávaš všetko,
vieš, krv a voda z teba musí
tiecť, výdychom mi dych navraciaš späť,
poznáš ma a predsa šepkáš…
Ref.1: (Za teba) Áno, za teba pôjdem!
Hoden si prijať, čo strácam,
svoj život za tvoj dám.

Kráčam s tebou, odsúdia ma,
viem o ranách, ktoré dotknú sa ma,
viem, prebodnú a vysmejú ma,
viem, poznám ich a predsa idem…
Opustený dávam všetko,
viem, krv a voda aj zo mňa musí tiecť,
ľúbiť ťa, cez ľudí vôkol chcem,
keď nevládzem, ma dvíha tvoje…
Refrén…
Moje ústa máš – hovor, po čom túžiš.
Moje nohy máš– kráčaj, kam len túžiš.
Moje ruky máš – konaj to, čo túžiš.
Moje srdce máš – miluj, ako vieš len ty.
Refrén…

Comments are closed.

  • Preložiť – Translate