Dovoľ Ježišovi, aby ťa uzdravil.

Čo všetko znamenalo uzdravenie malomocného? A čo znamená ešte aj dnes — pre nás? Grécko-katolícky kňaz pôsobiaci v Koinonii Ján Kristeľ v Prešove o.Damián Sakara nás vo svojej katechéze prenesie do príbehu uzdravenia malomocného. Jeho rozprávanie nám umožní precítiť hrôzu tejto choroby a veľkosť Ježišovho skutku. Ježiš však podobne koná i DNES, aj Tebe ponúka uzdravenie.
Comments are closed.